Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sd, vrednosti, budžeti i regulacije

349 views

Published on

socijaldemokratija, vrednosti,budžeti, regulacije

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sd, vrednosti, budžeti i regulacije

  1. 1. Gordana Čomić
  2. 2. SolidarnostSocijalna pravdaRegulacijama do boljegokruženja za sve
  3. 3.  Budžeti su kriterijum socijaldemokratske prirode (da li jesu ili nisu) Svi budžeti donošeni u Srbiji (ikada) su u stvari - SD budžeti Volja (politička) određuje KAKO se i OD KOGA javni novac prikuplja (fiskalna politika) i KOME i ZAŠTO se prikupljeni novac namenjuje, kako celishodno se troši
  4. 4.  Osnovna razlika SD u odnosu na druge političke ideologije je da smatra da se UVEK dodatnim regulacijama može na bolje promeniti postojeće (druge smatraju regulacije “nužnim zlom”) Neke regulacije zahtevaju novac (trošenje javnog novca), a neke – ne Uvođenje novih prava podrazumeva “novi novac” uz poštovanje stečenih prava
  5. 5.  Politikama se ili MENJA PROSTOR ili se MENJAJU DRUŠTVENE VEZE Prostor : zgrade, rudnici, putevi, železnice, aerodromi, gradovi, mostovi, poljoprivredno zemljište, vrste kultura, ... Društvene veze: ljudska prava, tolerancija, poštovanje različitosti, manjinska prava, porodična prava, ženska prava, ...
  6. 6. ... Menjajmo na bolje, socijaldemokratijom do socijalne pravde,solidarnosti i vladavine prava 

×