Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najava konferencijа 3 i 4 april 2012 final

478 views

Published on

JIE, međunardona konferencija o sradnji parlamenata JIE i nezavisnih regulatornih tela

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Najava konferencijа 3 i 4 april 2012 final

  1. 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈАНАРОДНА СКУПШТИНАОдељење за односе са јавношћуБеоград, 2. април 2012. године НАЈАВА ДОГАЂАЈА за уторак и среду, 3. и 4. април 2012. године Међународна конференција «Сарадња парламента и независнихрегулаторних тела у југоисточној Европи», у организацији Народнескупштине и Европског покрета у Србији, а уз подршку Мисије ОЕБС уСрбији, USAID-а и Фридрих Еберт фондације, одржаће се у уторак и среду,3. и 4. априла 2012. године, у Дому Народне скупштине. Конференцију ће отворити председница Народне скупштине проф. др.Славица Ђукић Дејановић, шеф Мисије ОЕБС у Србији Димитриос Кипреос(Dimitrios Kypreos) и председник Европског покрета у Србији ВластимирМатејић. На конференцији ће учествовати и потпредседница Народне супштинеГордана Чомић, председник Одбора за правосуђе и управу Бошко Ристић,Заштитник грађана Саша Јанковић, повереница за заштиту равноправностиНевена Петрушић, директорка Агенције за борбу против корупције ЗоранаМарковић, представници независних регулаторних тела држава југоисточнеЕвропе, као и предстваници цивилног сектора. Конференција ће се одржати у Дому Народне скупштине, ТргНиколе Пашића 13, Мала сала. У прилогу вам достављамо програм конференције. Позивамо вас да медијски пропратите догађај! Молимо Вас да користите главни улаз у Дом Народне скупштине,Трг Николе Пашића 13. Акредитације можете слати на факс: 011/3226-501 или мејл:infosluzba@parlament.rs.
  2. 2. ДНЕВНИ РЕД Међународна конференција „Сарадња парламената и независних регулаторних тела у ЈИЕ“Уторак, 3. април 2012. године15:00 – 15:30 Уводна излагања и званично отварање • Славица Ђукић-Дејановић, председница Народне скупштине • Димитриос Кyпреос, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији • Властимир Матејић, председник Европског покрета у СрбијиМодератор: Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине15:30 – 17:00 Панел 1: Међусобни утицај и однос парламената и независних регулаторних тела • Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине • Саша Јанковић, Заштитник грађана Републике Србије • Зорана Марковић, директорка Агенције за борбу против корупције • Јадранка Јелинчић, извршна директорка Фонда за отворено друштво • Полона Тепина, правна саветница Поверенице за информације, Република СловенијаМодератор: Наташа Новаковић, правна саветница, Мисија ОЕБС-а у СрбијиТеме за дискусију:- Који су главни предуслови за обезбеђивање адекватног правног оквира заправилно функционисање независних регулаторних тела?- Како је осигурана финансијска независност независних регулаторних тела?- Шта треба да укључују процедуре именовања и разрешења представниканезависних регулаторних тела?
  3. 3. 17:30 – 19:00 Панел 2: Учешће независних регулаторних тела у законодавним процесима и њихове иницијативе према парламенту • Бошко Ристић, председник Одбора за правосуђе и управу, Народна скупштина • Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности Републике Србије • Воислав Зафировски, председник Државне комисије за борбу против корупције, БЈР Македонија • Вилфрида Бушати, шефица Одељења за истраге и инспекције, Канцеларија Поверенице за заштиту од дискриминације, Република Албанија • Будимир Шћепановић, заменик Заштитника људских права и слобода Црне ГореМодератор: Маја Бобић, генерални секретар Европског покрета у СрбијиТеме за дискусију:- Учешће независних регулаторних тела у законодавном процесу у областимасвоје надлежности?- Како и зашто би интерни стандардни сарадње са парламентом требали битиуспостављени?- Каква су искуства укључивања међународних конвенција у националнемодалитете?
  4. 4. Среда, 4. април 2012. године10:00 – 11:30 Панел 3: Хоризонтална сарадња парламента и НРТ у погледу одговорности • Сонила Кадаре, правни саветник у Одсеку за праћење независних институција, Парламент Републике Албаније • Рок Прапротник, заменик председника Комисије за спречавање корупције, Република Словенија • Наташа Јелић, виши саветник у Служби за решавање сукоба интереса, Агенција за борбу против корупције, Република СрбијаМодератор: Будимир Шћепановић, Заменик Заштитника људских права ислобода Републике Црне ГореТеме за дискусију:- Како независна регулаторна тела могу да допринесу надзорној и контролнојфункцији коју парламент врши над извршном власти?- Како парламенти и независна регулаторна тела могу да предузму успешнеистражне поступке?- Како може да се унапреди свест о одговорности?12:00 – 13:30 Панел 4: Годишњи извештаји независних регулаторних тела и њихови ефекти • Prof. Gheorghe Iancu, Oбмудсман Републике Румуније • Љубомир Сандић, Омбудсман Босне и Херцеговине • Александар Ресановић, заменик Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије • Зденка Чебашек-Травник, Омбудсман Републике Словеније • Калиопи Спану, Омбудсман Републике ГрчкеМодератор: Влатко Ратковић, Председник Законодавног одбора, НароднаскупштинаТеме за дискусију:
  5. 5. - Да ли постоји праћење утицаја извештаја и препорука независнихрегулаторних тела?- Како може бити створена успешна стратегија за примену препоруканезависних регулаторних тела од стране релевантних државних органа?- који механизми обезбеђују одговарајуће разматрање препорука независнихрегулаторних тела од стране надлежних органа?- Да ли су медији успешно средство за промовисање проблема који се тичурада независних регулаторних тела међу грађанима?15:00 – 16:30 Панел 5: Перспектива организација цивилног друштва: укљученост, учешће и утицај • Весна Маленица, Think Tank Populari, Босна и Херцеговина • Немања Ненадић, програмски директор Transparency Srbija • Златко Вујовић, председник Управног одбора, Центар за мониторинг ЦЕМИ, Република Црна Гора • Др Тодор Галев, виши аналитичар, Центар за проучавање демократије, Република БугарскаМодератор: Иван Кнежевић, заменик генералног секретара Европскогпокрета у СрбијиТеме за дискусију:- Могу ли организације цивилног друштва да појачају улогу независнихрегулаторних тела?- Да ли у земљама региона постоји довољно укључивање организацијаМцивилног друштва у рад независних регулаторних тела?- Да ли постоји довољна укљученост и адекватан приступ организацијацивилног друштва питањима везаним за независна регулаторна тела уземљама региона?17:00 – 17:30 Панел 6: Закључци и препоруке / Завршна реч • Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине

×