Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najava javno slusanje za 30.09.2013.

253 views

Published on

životna sredina, kontrola, eu

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Najava javno slusanje za 30.09.2013.

  1. 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАРОДНА СКУПШТИНА Одељење за односе с јавношћу Београд, 27. септембар 2013. године Н А Ј А В А Д О Г А Ђ А Ј А за понедељак, 30. септембар 2013.године Обавештавамо вас да ће у понедељак, 30. септембра 2013. године у Дому Народне скупштине бити одржано Треће јавно слушање Одбора за заштиту животне средине на тему: „ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО МЕЂУРЕСОРНА НАДЛЕЖНОСТ, ПРОЦЕДУРЕ КОНТРОЛЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА И НАДЗОР НАД ПРОЦЕСОМ ИЗРЕЧЕНИХ ПРЕКРШАЈНИХ КАЗНИ“ Јавно слушање ће се одржати у малој сали од 11.00 до 13.15 чаова Позивамо вас да медијски пропратите догађај! Акредитације можете слати на e-mail: infosluzba@parlament.rs или на факс: 011/3226-501. ПРОГРАМ ТРЕЋЕГ ЈАВНОГ СЛУШАЊА 11.00-11.05 Милица Војић Марковић, председник Одбора за заштиту животне средине -Отварање јавног слушања I МЕЂУРЕСОРНА НАДЛЕЖНОСТ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11.05-11.15 представник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине – делокруг министарства у овој области и сарадња са другим министарством
  2. 2. 11.15-11.25 представник Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања – делокруг министарства у овој области и сарадња са другим министарством 11.5-11.35 представник Канцеларије за европске интеграције – политика ЕУ у области животне средине 11.35-11.55 Дискусија 11.55-12.10 Пауза II ПРОЦЕДУРЕ КОНТРОЛЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА 12.10-12.20 представник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине – Лепосава Сојић, помоћник министра за контролу и надзор 12.20-12.40 Дискусија III МОГУЋНОСТ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД ИЗВРШЕЊЕМ ИЗРЕЧЕНИХ ПРЕКРШАЈНИХ КАЗНИ 12.40-12.50 представник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине – однос министарства и правосудних органа 12.50-13.10 Дискусија 13.10-13.15 Милица Војић Марковић, председник Одбора за заштиту животне средине, завршна реч

×