Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ministarstva kancelarije i tuzilastvo, % od ukupnog budžeta2015

256 views

Published on

Iznosi i procentualni odnosi pojedinih ministarstava u budžetu za 2015 (gruba procena)

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ministarstva kancelarije i tuzilastvo, % od ukupnog budžeta2015

  1. 1. Министарства: 1. Министарство финансија 972 574 640 000 динара 59,6% буџета за 2015. г. 2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 160 785 474 000 динара 9,9% буџета за 2015.г 3. Министарство рударства и енергетике: 13 865 350 000 динара 0,9% буџета за 2015. г. 4. Министарство државне управе и локалне самоуправе: 6 380 168 000 динара 0,4% буџета за 2015. г. 5. Министарство правде: 14 028 721 000 динара 0,9% буџета за 2015. г 6. Министарство пољопривреде и заштите животне средине: 41 433 438 000 динара 2,5% буџета за 2015. г. 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација: 4 984 332 000 динара 0,3% буџета за 2015. г. 8. Министарство здравља: 12 034 214 000 динара 0,7% буџета за 2015. г. 9. Министарство културе и информисања: 16 643 247 000 динара 1,0% буџета за 2015. г. 10. Министарство омладине и спорта: 4 862 496 000 динара 0,3% буџета за 2015. г.
  2. 2. 11. Министарство спољнихпослова: 7 060 371 000 динара 0,4% буџета за 2015. г. 12. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 23 804 689 000 динара 1,5% буџета за 2015. г. 13. Министарство одбране: 55 029 250 000 динара 3,4% буџета за 2015. г. 14. Министарство привреде: 19 571 777 000 динара 1,2% буџета за 2015. г. 15. Министарство унутрашњих послова: 63 777 145 000 динара 3,9% буџета за 2015. г. 16. Министарство просвете, науке и технолошког развоја: 156 807 568 000 динара 9,6% буџета за 2015. г. Народна Скупштина Републике Србије: 1 781 786 000 динара 0,1% буџета за 2015. г. Влада Републике Србије: 7 149 458 000 динара 0,4% буџета за 2015. г. Службе Владе: КАНЦЕЛАРИЈЕ 1. Канцеларија за сарадњу са медијима Број запослених: 21 Приход из буџета: 39 980 000 динара 2. Канцеларија за европске интеграције Број запослених: 91 Приход из буџета: 551 249 000 динара 3. Канцеларија Савета за националнубезбедност и заштиту тајних података Број запослених: 12 Приход из буџета: 30 506 000 динара
  3. 3. 4. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Број запослених: 12 Приход из буџета: 53 456 000 динара 5. Канцеларија за ревизију ситема управљања средствима ЕУ Број запослених: 10 Приход из буџета: 25 642 000 6. Канцеларија за људска и мањинска права Број запослених: 32 Приход из буџета: 469 289 000 динара 7. Канцеларија за Косову и Метохију Број запослених: 67 Приход из буџета: 4 742 285 000 динара Укупно запослених : 251 Укупан приход из буџета: 5 912 407 000 динара Јавна тужилаштва: Приход из буџета: 3 759 390 000 динара

×