Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda parlaments final 2.2.2012 srpski

619 views

Published on

regionalna saradnja parlamenata zapadnog balkana, ekonomija i politike

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda parlaments final 2.2.2012 srpski

  1. 1. ULOGA PARLAMENATA U PROCESU ODLUČIVANJA O PRIORITETIMA: SEČENJE JAVNIH TROŠKOVA ILI STIMULISANJE EKONOMIJE PROGRAM Regionalna konferencija Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja zapadnog Balkana: U organizaciji potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije Narodna skupština Republike Srbije Trg Nikole Pašića 13 Beograd, Srbija 3. mart 2012. REPUBLIC OF SERBIA РЕПУБЛИКА СРБИЈА REPUBLIKA SRBIJA NATIONAL ASSEMBLY НАРОДНА СКУПШТИНА NARODNA SKUPŠTINA
  2. 2. <ul><li>Regionaln a mrež a parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja zapadnog Balkana je osnovana na Regionaln oj parlamentarn oj konferencij i održanoj u Beogradu (mart 2009) u ciljem unapređenja saradnje među parlamentima iz ovog regiona. </li></ul><ul><li>Saradnja između parlamentarnih odbora iz ove mreže će pokrenuti proces saradnje, koji bi kasnije mogao da preraste u neki viši oblik saradnje, ne samo između parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije nego i između parlamenata uopšte . </li></ul><ul><li>Ciljevi konferencije su : </li></ul><ul><ul><ul><li>Razgov or o mogućnostima za jačanje kapaciteta parlamentarnih odbora za privredu i finansije u cilju sticanja značajnij e ulog e u procesu kreiranja ekonomskih politika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Razmatranje dileme : Da li dati prednost smanjivanju javnih troškova ili stimulisanju ekonomije </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Razmatranje ekonomskih i političkih barijera za trgovinu u regionu </li></ul></ul></ul><ul><li>Pitanja za diskusiju su : </li></ul><ul><li>Zašto se u parlamentu ne donose važne ekonomske odluke? </li></ul><ul><li>Zašto javnim finansijama plaćamo neka prava i ko odlučuje o tome koja </li></ul><ul><li>će se prava finasnirati? </li></ul><ul><li>Da li postoje eksperti u parlamentima? </li></ul><ul><li>Da li su nam potrebni formalni i neformalni kanali ka stručnjacimna? </li></ul><ul><li>Kako u parlamentima planirati regionalnu ekonomsku </li></ul><ul><li>saradnju </li></ul>
  3. 3. Subota, 3. mart , 2012 . 8.00 Prevoz autobusom iz hotela Balkan 8:30-9:00 REGISTRA CIJA 9:00-9:30 POZDRAVNI GOVOR I Slavica Đ uki ć Dejanović , Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Č omi ć , Potpredsedni ca Narodne skupštine Republike Srbije Dr Majkl Erke , Dire k tor, Fridrih Ebert Fondacija Kancelarija u Beogradu Prof. Dr Dejan Erić , Dire k tor , Institut ekonomskih nauka, Beograd 9:30 – 11:30 Prva sesija JAČANJE KAPACITETA PARLAMENTARNIH ODBORA ZA EKONOMIJU I FINANSIJE U CILJU STICANJA ZNAČAJNIJE ULOGE U PROCESU KREIRANJA EKONOMSKIH POLITIKA Moderator Gordana Č omi ć , Potpredsedni ca Narodne skupštine Republike Srbije Uvodna izlaganja Slavica Penev, Viš a naučn a saradni ca , Institut ekonomskih nauka, Beograd : pre zentacija propratnog rada Beriz Belkić , bivši predsednik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mira Grgić , Potpredsednica Predstavniökom doma Paralemnta Bisne i Hercegovine Marjančo Nikolov, Predsednik Odbora za finansije I Bud žet Parlamenta Makedonije Diskusija
  4. 4. <ul><li>11:30-12:00 </li></ul><ul><li>Pauza za kafu </li></ul><ul><li>12.00-14:30 </li></ul><ul><li>Druga sesija </li></ul><ul><li>DA LI DATI PRIORITET SMANJENJU JAVNIH TROŠKOVA ILI STIMULISANJU EKONOMIJE </li></ul><ul><li>Moderator : Prof. Dr Dejan Erić, Direktor, Institut ekonomskih nauka, Beograd </li></ul><ul><li>Uvodna izlaganja </li></ul><ul><li>Fikret Čaušević , Ekonomski fakultet, Sarajevo : </li></ul><ul><li>presentation of a background paper </li></ul><ul><li>Aleksandar Damjanović , Predsednik Odbora za finansijski sistem i javnu potrošnju, Skupština Crne Gore </li></ul><ul><li>Edmond Spaho , Predsednik , Odbor za privredu i finansije, Skupština Albanije </li></ul><ul><li>Danijela Martinović , Predsednica Odbora za ekonomske reforme i razvoj , Parlamentarn a skupštin a Bosne i Hercegovine </li></ul><ul><li>Branka Ljiljak, Z amenica predsednika , Odbor za finansije, Skupština Republike Srbije </li></ul><ul><li>Diskusija </li></ul><ul><li>14:30-15:30 </li></ul><ul><li>Ručak </li></ul><ul><li>15.30-17.30 </li></ul><ul><li>Treća sesija </li></ul><ul><li>EKONOMSKE I POLITIČKE BARIJERE ZA TRGOVINU U </li></ul><ul><li>REGIONU </li></ul><ul><li>Moderator : Dr Majkl Erke, Direktor, Fridrih Ebert Fondacija , </li></ul><ul><li>Kancelarija u Beogradu </li></ul><ul><li>Uvodna izlaganja </li></ul><ul><li>Ahmet Mancelari, Ekonomski fakultet , Tirana ; i </li></ul><ul><li>Predrag Bijeli ć, Ekonomski fakultet, Beograd </li></ul><ul><li>pre zentacija propratnog rada </li></ul><ul><li>Igor Radoi čić , Predsednik Narodne skupštine Republike </li></ul><ul><li>Srpske </li></ul><ul><li>Ljubisav Ivanov Singo, Predsednik stalnog odbora za </li></ul><ul><li>ekonomiju, Parlament Republike Makedonije </li></ul>
  5. 5. <ul><li>17:30-18:00 </li></ul><ul><li>Pauza za kafu </li></ul><ul><li>18: 0 0 – 1 9 : 00 </li></ul><ul><li>Zaključna razmatranja </li></ul><ul><li>19: 00 – 2 1 :00 </li></ul><ul><li>Koktel - večera na kojoj je domaćin Gordana Čomić, </li></ul><ul><li>Potpredsedn ica Narodne skupštine Republike Srbije </li></ul>
  6. 6. <ul><li>VAŽNI KONTAKT DETALJI: </li></ul><ul><li>Aleksandra Ra š kovic Tea </li></ul><ul><li>Narodna skupština Republike Srbije </li></ul><ul><li>Trg Nikole Pašića 13, 11000 Beograd </li></ul><ul><li>Mobilni tel.: +381 6 6 214348 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Ana Manojlovi ć </li></ul><ul><li>Fondacija Fridrih Ebert </li></ul><ul><li>Tel : +381 653283082 </li></ul><ul><li>Hotel Balkan </li></ul><ul><li>Olivera Ćaldović </li></ul><ul><li>Rezervacije i   prodaja </li></ul><ul><li>Prizrenska 2, 11000 Beograd, Srbija </li></ul><ul><li>Tel. +381 11 36 36 000 </li></ul><ul><li>Faks. +381 11 26 87 581 </li></ul><ul><li>Mobilni tel. + 381 11 66 88 00 884 </li></ul><ul><li>[email_address] www.balkanhotel.net </li></ul>

×