Teknik för äldre II i Göteborg Välkommen 23 februari 2011
11% hemtjänst 4% endast larm  94% vanliga bostäder 6% äldreboende Ca 2% seniorboende
Bakgrund <ul><li>Teknik för äldre II är ett regeringsuppdrag som utsett tre nationella försöksområden - Göteborg får 5 mil...
Syfte Utifrån tanken om god samhällsekonomi, gör staden strategiska investeringar i tillgänglighet, teknik och gemenskap,...
Mål <ul><li>Gen om kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte </li></ul><ul><li>skapa förutsättningar för samverkansformer ...
4 projekt <ul><li>4. Anhörigstöd, teknikstöd, </li></ul><ul><li>visningsmiljöer </li></ul>1. Inventera och matcha 2. Enkl...
STYRGRUPP SG, FK, SDF, berörda fastighetsägare, Hjälpmedelsinstitutet, Centrala pensionärsrådet. SAMORDNINGSGRUPP SG – sam...
Projekt 1  Inventera och matcha Projektledare Fastighetskontoret Birgitta Branegård 1:3 Peter Öste Matchning individ - b...
Projekt 2 Enkla förbättringar av  entréer, allmänna utrymmen och utemiljö Projektledare Senior Göteborg Ulrica Björner 2...
Projekt 2:1  Stackmolnsgatan <ul><li>Tre hus från 1965, 6 våningar, 216 lgh </li></ul><ul><li>40 % av de boende är över 5...
Projekt 2:2 Markmyntsgatan <ul><li>Ett hus från 50-talet, 6 våningar, 108 lgh </li></ul><ul><li>33 % av hyresgästerna är...
Projekt 2:3 Prästgårdsängen <ul><li>3 hus byggda på 60-talet, 8 våningar, 442 lgh, 8 byggmästare </li></ul><ul><li>56 % a...
Projekt 3  Bygga om/renovera badrum  Projektledare Marcus Götberg Bostadsbolaget 3:1 Marcus Götberg Månadsgatan/Kalender...
 Projekt 3:1 Månadsgatan/Kalendervägen <ul><li>Husen är byggda år 1953, 3 våningar </li></ul><ul><li>9 hus i första eta...
Projekt 4 Anhörigstöd, teknikstöd, visningsmiljö SDF Centrum, Västerstadsdelarna Kristina Blidner och Lillian Helgesson 4...
Kommunikationsplan Utvärdering ekonomisk analys
<ul><li>FoU i Väst/GR ansvarar </li></ul><ul><li>Följer och beskriver försöksverksamheten, såväl resultat och utfall som p...
Kommunikationsplan Kommunikationsplan -stöd för kommunikation i projekt/delprojekt
Kommunikationsstrategi <ul><li>Fokus på kommunikation inom Gôrbra för äldre. </li></ul><ul><li>Nämn alltid Gôrbra för äld...
Varför en kommunikationsplan? <ul><li>God planering bidrar till att uppnå projektmålen </li></ul><ul><li>Samordna kommunik...
Kommunikationsmål <ul><li>Projektmål: </li></ul><ul><li>att skapa förutsättningar för samverkansformer och gemensamt syns...
Målgrupper externt internt mycket viktiga viktiga ganska viktiga Kommunikatörer Vidare-kommunikatörer Trafikkontoret Fasti...
Budskap <ul><li>Vad ska kommuniceras? </li></ul><ul><ul><li>En kombination av gemensam behovsbild, ökad tillgänglighet, t...
Senior Göteborgs kommunikationsansvar: <ul><li>Gemensam kommunikationsplan </li></ul><ul><li>Stöd för projektledarna att ...
Projektledarens/delprojektledarens kommunikationsansvar <ul><li>Ta fram en kommunikationsplan för projektet/delprojektet <...
Tid- och aktivitetsplan Datum Kommunikationsinsats, aktör/målgrupp Budskap Kanal Ansvarig 10 mars Kick off/projektdeltagar...
Kommunikationsplan Avtal/överenskommelser
Upplägg för utbetalning <ul><li>Ett avtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Göteborgs stad/Senior Göteborg (bilaga 1) </li>...
Tillvägagångssätt <ul><li>Projekten ska genomföras enligt projektbeskrivning </li></ul><ul><li>2011-02-07 (bilaga 2.1) </...
Underlag för utbetalning <ul><li>Kostnaderna för projekt/delprojekt bokförs löpande hos avtalsparterna </li></ul><ul><li>V...
Avtalets innehåll: ”Redovisat material” <ul><li>Lokala avtalsparter förbinder sig att följa det som överenskommits mellan...
Kommunikationsplan Roller och förväntningar
Delstrategi 1:1 Utveckla behovs- analysen HI-medel Projekt 1 Inventeringar/ matchning Delstrategi 1:2 Öka takten i arbetet...
Angreppssätt Upp- drag Mål
STYRGRUPP SG, FK, SDF, berörda fastighetsägare, Hjälpmedelsinstitutet, Centrala pensionärsrådet. SAMORDNINGSGRUPP SG – sam...
Gbg:s ledningsgrupp för bostadsförsörjning för särskilda grupper Uppdrag: Boendesociala frågor, processägare funktionsned...
Styrgruppen Gôrbra för äldre Kerstin Karlsson Senior Göteborg/ordf Christina Eide Fastighetskontoret Peter Lundstedt Fami...
Samordningsgruppen Planerade möte : 29 mars, 27 april, 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november Marian...
Aktivitetsplan <ul><li>Kick off: 10 mars ? </li></ul><ul><li>Hi tematräff i Vällingby: 14 mars verktyg för tillgänglighets...
<ul><li>Senior Göteborg i samverkan med: </li></ul><ul><li>Äldre och anhöriga i projekten </li></ul><ul><li>Centrala pens...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Möte 2011 02-23

1,000 views

Published on

Ökad gemenskap, trygghet och bekvämlighet kan få fler äldre att vilja och kunna bo kvar längre. Det är förhoppningen i samverkansprojektet Gôrbra för äldre.

Syftet med Gôrbra för äldre är att Göteborgs stad ska göra strategiska investeringar i tillgänglighet, teknik och gemenskap, så att äldre kan bo hemma längre med större boendekvalitet. Staden satsar sju miljoner i projektet och får ytterligare fem av Hjälpmedelsinstitutet i regeringsuppdraget Teknik för äldre II, där Göteborgs stad är ett av tre nationella försöksområden.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Möte 2011 02-23

 1. 1. Teknik för äldre II i Göteborg Välkommen 23 februari 2011
 2. 2. 11% hemtjänst 4% endast larm 94% vanliga bostäder 6% äldreboende Ca 2% seniorboende
 3. 3. Bakgrund <ul><li>Teknik för äldre II är ett regeringsuppdrag som utsett tre nationella försöksområden - Göteborg får 5 miljoner. </li></ul><ul><li>Kommunerna ska förbättra boendekvaliteten för äldre 80+ och deras anhöriga utifrån: </li></ul><ul><ul><li>ökad tillgänglighet och gemenskap </li></ul></ul><ul><ul><li>ökad användning av teknikstöd </li></ul></ul><ul><li>Göteborg satsar 7 miljoner. </li></ul>
 4. 4. Syfte Utifrån tanken om god samhällsekonomi, gör staden strategiska investeringar i tillgänglighet, teknik och gemenskap, så att äldre kan bo hemma längre med större boendekvalitet – bra för äldre, anhöriga, fastighetsägare och kommun.
 5. 5. Mål <ul><li>Gen om kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte </li></ul><ul><li>skapa förutsättningar för samverkansformer och </li></ul><ul><li>gemensamt synsätt avseende: </li></ul><ul><li>ökad tillgänglighet och gemenskap </li></ul><ul><li>ökad användning av teknikstöd </li></ul><ul><li>för att stärka äldres oberoende och </li></ul><ul><li>underlätta vardagslivet. </li></ul>
 6. 6. 4 projekt <ul><li>4. Anhörigstöd, teknikstöd, </li></ul><ul><li>visningsmiljöer </li></ul>1. Inventera och matcha 2. Enkla, strategiska förbättringar 3. Bygga om/ renovera badrum
 7. 7. STYRGRUPP SG, FK, SDF, berörda fastighetsägare, Hjälpmedelsinstitutet, Centrala pensionärsrådet. SAMORDNINGSGRUPP SG – sammankallande Respektive projektledare… 1. Inventera/matcha Projektledare FK Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 1:1 Äldres bostadssituat. Delprojekt 1:2 T-märkning Delprojekt 1:3 Matchning SG – Senior Göteborg FK – Fastighetskontoret SDF – stadsdelsförvaltningar Information och kommunikation Gemensam ekonomisk analys och utvärdering GBG:S STADS LEDNINGSGRUPP för bostadsförsörjning för särskilda grupper KOMMUNIKATIONSGRUPP SG – sammankallande Respektive informatör 2. Enkla förbättringar i all-männa utrymmen, utemiljö Projektledare SG Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 2:1 Stackmolnsgatan Delprojekt 2:2 Markmyntsgatan Delprojekt 2:3 Prästgårdsängen 3. Bygga om/renovera badrum Projektledare Bostadsbolaget Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 3:1 Kortedala Delprojekt 3:2 Markmyntsgatan Delprojekt 3:3 Prästgårdsängen 4. Anhörigstöd, teknikstöd och visningsmiljöer Projektledare Centrum/Väster Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 4:1 Anhörig-&teknikstöd Delprojekt 4:2 Visningsmijö i väster Delprojekt 4:3 Förebygg. hembesök Delprojekt 4:4 Fysisk sociala aktivitet
 8. 8. Projekt 1 Inventera och matcha Projektledare Fastighetskontoret Birgitta Branegård 1:3 Peter Öste Matchning individ - bostad Fastighetskontoret, stadskansliet, Boplats Göteborg, Poseidon, Familjebostäder, Bostadbolaget 1:1 Lars-Gunnar Krantz Inventering av äldres bostadssituation och behov Fastighetskontoret , stadskansliet, SDF Örgryte– Härlanda, Västra Hisingen, Östra Göteborg, Askim– Frölunda- Högsbo, Boplats Göteborg, AB Framtiden 1:2 Peter Öste Inventering tillgänglighet Fastighetskontoret Poseidon, Familjebostäder, Bostadbolaget, Örgryte Bostads AB
 9. 9. Projekt 2 Enkla förbättringar av entréer, allmänna utrymmen och utemiljö Projektledare Senior Göteborg Ulrica Björner 2:3 Leif Rasmussen Prästgårdsängen Örgryte Bostads AB SDF Örgryte – Härlanda Hyresgäster runt 80 år 2:1 Anna Olsson-Taieb Stackmolnsgatan Bostads AB Poseidon SDF Västra Hisingen Hyresgäster runt 80 år 2:2 Peter Carlsson Markmyntsgatan Familjebostäder SDF Askim-Frölunda-Högsbo Hyresgäster runt 80 år
 10. 10. Projekt 2:1 Stackmolnsgatan <ul><li>Tre hus från 1965, 6 våningar, 216 lgh </li></ul><ul><li>40 % av de boende är över 50 år </li></ul><ul><li>Naturskönt, aktivt föreningsliv </li></ul><ul><li>Utbildning för Poseidon 2010 </li></ul><ul><li>Tillgängliga entréer </li></ul><ul><li>Teknikstöd – standard/tillval </li></ul><ul><li>Mötesplats och gym både ute och inne </li></ul><ul><li>Förbättringar som kan mångfaldigas </li></ul>
 11. 11. Projekt 2:2 Markmyntsgatan <ul><li>Ett hus från 50-talet, 6 våningar, 108 lgh </li></ul><ul><li>33 % av hyresgästerna är över 75 år </li></ul><ul><li>Nära Axel Dahlströms torg, park och kommunikationer </li></ul><ul><li>Halvtrappa upp till hiss </li></ul><ul><li>Renovera i Högsbo </li></ul><ul><li>Ny entrélösning </li></ul><ul><li>God ljusmiljö i fastighet och park </li></ul><ul><li>Teknikstöd standard/tillval </li></ul><ul><li>Strategiska förbättringar/lösningar </li></ul>
 12. 12. Projekt 2:3 Prästgårdsängen <ul><li>3 hus byggda på 60-talet, 8 våningar, 442 lgh, 8 byggmästare </li></ul><ul><li>56 % av hyresgästerna är över 60 år </li></ul><ul><li>P- platser under tak med hiss till lght, minicentrum </li></ul><ul><li>Bästa fastighetsägare 2010 </li></ul><ul><li>Renovering inom närmsta åren </li></ul><ul><li>Utveckla tillgänglig samlingslokal i samverkan med SDF </li></ul><ul><li>Förtätning, trygghetsboende på sikt </li></ul><ul><li>Samverkan och nöjda äldre kunder </li></ul>
 13. 13. Projekt 3 Bygga om/renovera badrum Projektledare Marcus Götberg Bostadsbolaget 3:1 Marcus Götberg Månadsgatan/Kalendervägen Bostadsbolaget Kortedala SDF Östra Göteborg Hyresgäst > 80 år, anhöriga 3:2 Sara Hammond Markmyntsgatan Familjebostäder SDF Askim-Högsbo-Frölunda Hyresgäst> 80 år, anhöriga 3:3 Leif Rasmussen Prästgårdsängen Örgryte Bostads AB SDF Härlanda Örgryte Hyresgäst > 80 år, anhöriga
 14. 14. Projekt 3:1 Månadsgatan/Kalendervägen <ul><li>Husen är byggda år 1953, 3 våningar </li></ul><ul><li>9 hus i första etappen -282 lägenheter </li></ul><ul><li>2011: 54 lägenheter </li></ul><ul><li>2012: 100 lägenheter </li></ul><ul><li>2013: 128 lägenheter </li></ul><ul><li>Många äldre hyresgästerna </li></ul><ul><li>Nära Kortedala torg och kommunikationer </li></ul><ul><li>Halvtrappa upp till lägenhet? </li></ul><ul><li>Stambyte i södra Kortedala </li></ul><ul><li>Små smarta badrum </li></ul><ul><li>Strategiska badrumslösningar och nöjda kunder </li></ul>
 15. 15. Projekt 4 Anhörigstöd, teknikstöd, visningsmiljö SDF Centrum, Västerstadsdelarna Kristina Blidner och Lillian Helgesson 4:3 Förebyggande hembesök Aktivitet 7 4:2 Visningsmiljö Aktivitet 6 4:1 Anhörig- och teknikstöd 1 Implementering modell anhörigstöd 2 Utreda IKT mainstream 3 Pröva olika IKT stöd 4 Pröva olika larm 5 Sprida anhörigboxen 4:4 Fysiska och sociala aktiviteter i bostadsområdet Aktivitet 8
 16. 16. Kommunikationsplan Utvärdering ekonomisk analys
 17. 17. <ul><li>FoU i Väst/GR ansvarar </li></ul><ul><li>Följer och beskriver försöksverksamheten, såväl resultat och utfall som processen – vägen dit. </li></ul><ul><li>Fokusgrupper, intervjuer, okulär besiktning (externt) </li></ul><ul><li>Självvärdering (internt) </li></ul><ul><li>Samhällsekonomiskt perspektiv – ett ekonomiskt </li></ul><ul><li>resonemang förs kring kostnader och vinster med </li></ul><ul><li>sikte på en framtida betalningsmodell </li></ul>Utvärdering och ekonomisk analys
 18. 18. Kommunikationsplan Kommunikationsplan -stöd för kommunikation i projekt/delprojekt
 19. 19. Kommunikationsstrategi <ul><li>Fokus på kommunikation inom Gôrbra för äldre. </li></ul><ul><li>Nämn alltid Gôrbra för äldre så att projekt/delprojekt sätts i sitt sammanhang – Hi och KS. </li></ul><ul><li>Låt den äldres berättelse illustrera ditt budskap. </li></ul><ul><li>Öppen kultur. Dela misstag och framgång. </li></ul><ul><li>Gemensamma budskap och märke. </li></ul><ul><li>Kommunikationsplaner. </li></ul><ul><li>Avsändare: Göteborgs Stad och fastighetsägaren (internt nämn Senior Göteborg som projektägare) </li></ul>
 20. 20. Varför en kommunikationsplan? <ul><li>God planering bidrar till att uppnå projektmålen </li></ul><ul><li>Samordna kommunikationsaktiviteter för bästa möjliga effekt </li></ul><ul><li>Varför, vad, vem, hur och när vi ska kommunicera </li></ul>
 21. 21. Kommunikationsmål <ul><li>Projektmål: </li></ul><ul><li>att skapa förutsättningar för samverkansformer och gemensamt synsätt avseende </li></ul><ul><li>ökad tillgänglighet och gemenskap och ökad användning av teknikstöd </li></ul><ul><li>för att stärka äldres oberoende och underlätta vardagslivet </li></ul><ul><li>Kommunikationsmål: </li></ul><ul><li>Stödja en kunskapsutveckling och ett erfarenhetsutbyte </li></ul><ul><li>sker kontinuerligt som bidrar till att förbättra äldres boende </li></ul><ul><li>Målgrupperna ska känna till: </li></ul><ul><li>naturligt åldrande, äldres behov och bostadssituation samt tillgängligheten i bostadsbeståndet </li></ul><ul><li>strategiska enkla förbättringar, badrumslösningar och </li></ul><ul><li>teknikstöd för äldre och deras anhöriga </li></ul><ul><li>Målgrupperna ska : samverka och ta ett delat ansvar för äldres boende </li></ul><ul><li>Målgrupperna ska : bära med sig erfarenheter och förändringar som måste göras in i den egna organisationen </li></ul>
 22. 22. Målgrupper externt internt mycket viktiga viktiga ganska viktiga Kommunikatörer Vidare-kommunikatörer Trafikkontoret Fastighetsägarna i Göteborg Anhörigas riksförbund Politiker Stadsbyggnadskontoret 3 FÄ 6 SDF Boplats Fastighetskontoret Senior Göteborg 3 FÄ 6 SDF Boplats Fastighetskontoret Senior Göteborg äldre och anhöriga Örgryte Bostads AB Hi FoU/GR Byggherrar Hyresgästföreningen SABO Park och Natur Örgryte Bostads AB Centrala pensionärsrådet Hi FoU/GR Idrott och Förening
 23. 23. Budskap <ul><li>Vad ska kommuniceras? </li></ul><ul><ul><li>En kombination av gemensam behovsbild, ökad tillgänglighet, teknikstöd och gemenskap som höjer boendekvaliteten för äldre. </li></ul></ul><ul><li>Varför? </li></ul><ul><ul><li>Bra för äldre, anhöriga, fastighetsägare och kommun </li></ul></ul><ul><ul><li>som bidrar till god samhällsekonomi </li></ul></ul><ul><li>Hur? </li></ul><ul><ul><li>Genom artiklar, blogginlägg, Facebook-grupp, foton, film visa framgångsrika exempel </li></ul></ul><ul><li>Anpassa budskapen till olika målgrupper: </li></ul><ul><ul><li>Äldre: gör det omöjliga möjligt (förmågor), tryggt och trivsamt </li></ul></ul><ul><ul><li>Anhöriga: enklare vardag </li></ul></ul><ul><ul><li>Fastighetspersonal: nöjda äldre kunder, meningsfullt jobb, stärkt varumärke </li></ul></ul><ul><ul><li>Omsorgspersonal: upprätthåll förmågor (salutogent), meningsfullt jobb </li></ul></ul>
 24. 24. Senior Göteborgs kommunikationsansvar: <ul><li>Gemensam kommunikationsplan </li></ul><ul><li>Stöd för projektledarna att ta fram kommunikationsplaner </li></ul><ul><li>Sprida information mellan projekten genom dialogmöten, nyhetsbrev och Facebook-grupp etc. </li></ul><ul><li>Extern information om hela Gôrbra för äldre </li></ul>
 25. 25. Projektledarens/delprojektledarens kommunikationsansvar <ul><li>Ta fram en kommunikationsplan för projektet/delprojektet </li></ul><ul><li>Ta upp projektet på APT </li></ul><ul><li>Få in alla projektmedlemmar på Facebook-gruppen </li></ul><ul><li>Dela med sig av kunskaper och erfarenheter via Facebook-gruppen och kommentera andras inlägg (dagligen) </li></ul><ul><li>Skriva på Hi:s blogg minst en gång i månaden </li></ul><ul><li>Samordna projektets/delprojektets kommunikations-aktiviteter med försöksverksamhetens övriga aktiviteter </li></ul>
 26. 26. Tid- och aktivitetsplan Datum Kommunikationsinsats, aktör/målgrupp Budskap Kanal Ansvarig 10 mars Kick off/projektdeltagare Ensam är inte stark Inspirerande föreläsningar. MH, EH, UC 10 mars Blogginlägg/projektledare/övriga försöksverksamheter Artikel Vårt Göteborg/media Startskottgemensamt synsätt Hi:s blogg UC 11 mars Hålla alla uppdaterade Startskott Nyhetsbrev UC 11 mars Hålla alla uppdaterade Startskott Socialt medie UC 25 mars Artikel Samspel UC 17 mars Blogginlägg Hi:s blogg BB 24 mars Blogginlägg Hi:s blogg UB 30 mars Kommunikationsplaner för projekt/delprojekt klara Samordningsmötet MG, UB, BB, KB/IH 31 mars Blogginlägg Hi:s blogg MG 7 april Blogginlägg Hi:s blogg KB/IH 11 april Filma enkla förbättringar det omöjliga blir möjligt You Tube UC
 27. 27. Kommunikationsplan Avtal/överenskommelser
 28. 28. Upplägg för utbetalning <ul><li>Ett avtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Göteborgs stad/Senior Göteborg (bilaga 1) </li></ul><ul><li>Sju lokala avtal </li></ul><ul><li>Tre utbetalningar från HI – tre utbetalningar till projekt/delprojekt </li></ul><ul><li>Första utbetalningen: </li></ul><ul><li>40% av bidraget till projektet/delprojektet efter det att staden fått bidraget från HI </li></ul><ul><li>Andra utbetalningen : </li></ul><ul><li>40% av bidraget till projektet/delprojektet efter av stadskansliet godkänd delrapport och efter av HI godkänd delredovisning inlämnad av Senior Göteborg senast 11-12-31 </li></ul><ul><li>Tredje utbetalningen: </li></ul><ul><li>20% av bidraget till projektet/delprojektet efter avslutat projekt/delprojekt, godkänd slutrapport för projektet/delprojektet samt efter av HI godkänd slutredovisning inlämnad av Senior Göteborg senast 2013-01-31 </li></ul>
 29. 29. Tillvägagångssätt <ul><li>Projekten ska genomföras enligt projektbeskrivning </li></ul><ul><li>2011-02-07 (bilaga 2.1) </li></ul><ul><li>Bidrag från HI och egeninsatser framgår av bilaga 2.2 </li></ul><ul><li>De lokala avtalsparterna fakturerar Senior Göteborg med belopp angivna i avtalet </li></ul>
 30. 30. Underlag för utbetalning <ul><li>Kostnaderna för projekt/delprojekt bokförs löpande hos avtalsparterna </li></ul><ul><li>Viktigt att i den egna bokföringen hålla isär kostnader finansierade med HI - bidrag </li></ul><ul><li>Kostnaderna för projekt/delprojekt redovisas i delrapport och slutrapport enligt anvisningar från Senior Göteborg. Egeninsatserna behöver inte redovisas till HI. </li></ul><ul><li>För personalkostnader i projekt/delprojekt finansierade med HI -bidrag ska antal timmar redovisas i delrapport/ slutrapport. </li></ul><ul><li>Medel som inte förbrukats ska återbetalas till stadskansliet </li></ul>
 31. 31. Avtalets innehåll: ”Redovisat material” <ul><li>Lokala avtalsparter förbinder sig att följa det som överenskommits mellan HI och Göteborgs stad avseende ”Redovisat material”: </li></ul><ul><li>HI äger rätt att omarbeta och publicera redovisat material </li></ul><ul><li>Lokala avtalsparter godkänner att uppgifter som regleras av PUL kan publiceras. Lokala avtalsparter inhämtar godkännande, enligt PUL, från berörda personer </li></ul><ul><li>Vid presentation av projektet ska anges att finansiering erhålls från HI </li></ul><ul><li>Medverka till spridning av projektets resultat </li></ul>
 32. 32. Kommunikationsplan Roller och förväntningar
 33. 33. Delstrategi 1:1 Utveckla behovs- analysen HI-medel Projekt 1 Inventeringar/ matchning Delstrategi 1:2 Öka takten i arbetet med tillgänglig- hetsinventeringar HI-medel Projekt 1 Inventeringar/ matchning Delstrategi 2:1 Stimulera ökad flyttbenägenhet hos äldre Delstrategi 2:2 Verka för rätt individ i rätt bostad HI-medel Projekt 1 Inventeringar/ matchning Delstrategi 3:1 Öka kunskapen och nytänkandet kring arbetet med tillgäng- lighet i befintligt Bestånd HI-ansökan Projekt 2-4 Enkla förbättringar Ombyggnad/renovering Badrum Teknik- och anhörigstöd Delstrategi 3:2 Utveckla rådgivningen avs tillgänglighet i samband med bygglov och kvalitetskontroll Delstrategi 4:1 Fokusera på områden där kommunen kan påverka tillskottet av mellanboenden Delstrategi 4:2 Inför kommunala subven- tioner för personal och gem- ensamhetslokaler i trygghet- boenden Delstrategi 4:3 Utveckla rådgivning och pro- cesstöd för medborgar- Initiativ och byggherrar Öka kunskapen Ökad normalisering Ökad tillgänglighet Ökat antal mellanboenden KS-uppdrag Äldres boende: strategier & handlingsplaner
 34. 34. Angreppssätt Upp- drag Mål
 35. 35. STYRGRUPP SG, FK, SDF, berörda fastighetsägare, Hjälpmedelsinstitutet, Centrala pensionärsrådet. SAMORDNINGSGRUPP SG – sammankallande Respektive projektledare… 1. Inventera/matcha Projektledare FK Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 1:1 Äldres bostadssituat. Delprojekt 1:2 T-märkning Delprojekt 1:3 Matchning SG – Senior Göteborg FK – Fastighetskontoret SDF – stadsdelsförvaltningar Information och kommunikation Gemensam ekonomisk analys och utvärdering GBG:S STADS LEDNINGSGRUPP för bostadsförsörjning för särskilda grupper KOMMUNIKATIONSGRUPP SG – sammankallande Respektive informatör 2. Enkla förbättringar i all-männa utrymmen, utemiljö Projektledare SG Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 2:1 Stackmolnsgatan Delprojekt 2:2 Markmyntsgatan Delprojekt 2:3 Prästgårdsängen 3. Bygga om/renovera badrum Projektledare Bostadsbolaget Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 3:1 Kortedala Delprojekt 3:2 Markmyntsgatan Delprojekt 3:3 Prästgårdsängen 4. Anhörigstöd, teknikstöd och visningsmiljöer Projektledare Centrum/Väster Lokal delprojektorganisation med referensgrupp Delprojekt 4:1 Anhörig-&teknikstöd Delprojekt 4:2 Visningsmijö i väster Delprojekt 4:3 Förebygg. hembesök Delprojekt 4:4 Fysisk sociala aktivitet
 36. 36. Gbg:s ledningsgrupp för bostadsförsörjning för särskilda grupper Uppdrag: Boendesociala frågor, processägare funktionsnedsatta KS Mellanboende och Hi Gôrbra för äldre, Christina Johnsson Fastighetskontoret/ordf Claes Johansson Lokalsekretariatet Anna Bertilsson Stadsbyggnadskontoret Östen Carlsson Förvaltnings AB Framtiden Ingrid Larsson Stadskansliet Michael Ivarsson Sociala Resursförvaltningen Tor-Leif Larsson SDN Maria Meyer-Martins Boplats Göteborgs Stad Magnus Ersman Fastighetsägarna i Göteborg Kerstin Karlsson Senior Göteborg Carina Falkevall SDF Lundby/IFO Lena Holmlund SDF Askim-Frölunda-Högsb/IFO Jörgen Samuelsson SDF Centrum/äldreomsorgen Christina Eide Fastighetskontoret Birgitta Branegård Fastighetskontoret
 37. 37. Styrgruppen Gôrbra för äldre Kerstin Karlsson Senior Göteborg/ordf Christina Eide Fastighetskontoret Peter Lundstedt Familjebostäder Göran Leander Poseidon Leif Andersson Bostadsbolaget Leif Rasmussen Örgryte Bostads AB Anette Hansson SDF Askim-Frölunda-Högsbo Maria Nielsen SDF Härlanda-Örgryte Raymond Dahlberg Hjälpmedelsinstitutet Stig Löfving Centrala pensionärsrådet Göran Reimertz Centrala pensionärsrådet Planerade möte : 3 mars, 12 maj, 15 september, 8 december
 38. 38. Samordningsgruppen Planerade möte : 29 mars, 27 april, 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november Marianne Hermansson Processtöd, Senior Göteborg Elna Hansson Processtöd, Senior Göteborg Ulrika Cedervall Informatörsstöd, Senior Göteborg Birgitta Branegård Projekt 1. Fastighetskontoret Ulrica Björner Projekt 2. Senior Göteborg Marcus Götberg Projekt 3. Bostadsbolaget Kristina Blidner Projekt 4. SDF Centrum Lilian Helgesson Projekt 4. SDF Askim-Frölunda Högsbo?
 39. 39. Aktivitetsplan <ul><li>Kick off: 10 mars ? </li></ul><ul><li>Hi tematräff i Vällingby: 14 mars verktyg för tillgänglighetsinventering </li></ul><ul><li>Nationell nätverksträff i Göteborg: 8 april </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Senior Göteborg i samverkan med: </li></ul><ul><li>Äldre och anhöriga i projekten </li></ul><ul><li>Centrala pensionärsrådet Boplats Göteborg </li></ul><ul><li>Bostads AB Poseidon Bostadsbolaget AB Familjebostäder i Göteborg AB Örgryte Bostads AB Fastighetskontoret Stadsdelsförvaltningarna: Askim-Frölunda-Högsbo </li></ul><ul><li>Centrum </li></ul><ul><li>Västra Göteborg Västra Hisingen </li></ul><ul><li>Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Primärvården och primärvårdsrehab i Väster och Centrum Område Hjälpmedel inom VG-regionen FoU Väst/GR </li></ul>

×