Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulan dec 2011

182 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulan dec 2011

 1. 1. EN VÄRLD AV BERÄTTELSERThe world is notmade of atoms – It is made of stories Muriel Rukeyser
 2. 2. GÖRAN BJÖRNBERG MinUTVECKLINGSCHEFRIKSUTSTÄLLNINGAR offentliga blablaVice ordförande FuismVice ordförande HandsOn! InternationalFil. mag. Pedagogik
 3. 3. ANDRA SIDOR AV GÖRAN
 4. 4. GÖRANVEM ÄR DET?
 5. 5. RIKSUTSTÄLLNINGAR
 6. 6. RIKSUTSTÄLLNINGARMyndighetBildat 1965Producera och turnerautställningarSocial och geografisk rättvisa
 7. 7. RIKSUTSTÄLLNINGAR Nytt Uppdrag 2011 Stödja och samordna enutveckling av den svenska utställningssektorn & stödja en utveckling av utställningsmediet
 8. 8. HAR DU TÄNKT PÅUTSTÄLLNINGAR SOM ETT MEDIUM?
 9. 9. Hur skapar vi mening?
 10. 10. Genom språk och symboler (semiotik) Utomkroppslig, visuell och intellektuell
 11. 11. Genom rörelse och deltagande (fenomenologisk)Kroppslig, taktil, kinestetisk, emotionell
 12. 12. - Perception är relaterad till händelser - Rummet erfars genom rörelse - Objekt erfars genom beröring
 13. 13. 2 PERSPEKTIV
 14. 14. NARRATIVET Narrativeconstitutes reality Jerome Bruner
 15. 15. DANIEL STERN(1985 – The interpersonalworld of the infant)• Barnet konstruerar sitt själv –Identiteten• Detta görs genom att erövradomäner• Vilket i sin tur görs genomsocial interaktion Daniel Stern
 16. 16. Stern talar om 5 domäner De 2 sista kallar han …..Det Verbala SjälvetDet Narrativa Självet
 17. 17. VygotskijSociokulturellt perspektivEvery function in the child scultural development appears twice:first on the social level andlater on the individual level:first between people (interpsychological)then inside the child (intrapsychological). Daniel Stern
 18. 18. Utställningen är en situerad Skifte från praktik teaching to learning Denna praktik är av naturen social från en lärar- centrerad till en student centrerad Semiotik process sommedierande resurser Zone of Learning – proximal Instruction development paradox
 19. 19. 3 UTSTÄLLNINGAR
 20. 20. Nattpäron vill• Inspirera till ett lekfulltförhållande till språket• ge besökaren lust ochtilltro till sin förmåga att hittapå, tänka och berätta• stödja samarbetet mellankulturliv och skola Verktyg• pröva berättandets byggstenaroch dramaturgi genomberättarmaskiner, berättar-rekvisita, ljud, världsbibliotek Målgrupp • barn 9-12 år, och alla andra
 21. 21. För en berättelse behövs- en person- en vilja- ett problem- en platsUtställningen är uppbyggt efter dessapunkter i fyra stationer.
 22. 22. RESAN FRAMOCH TILLBAKA Hur man involverar barn i processen av att göra en barnutställning?
 23. 23. En utställning för barn omForntiden, nutiden ochframtiden! En utställning där barns fantasi möter science och samtidskonst!
 24. 24. RÅDGIVARNA10 workshoppar april - januari
 25. 25. .. Arbetetillsammansmed kuratorn
 26. 26. .. och med pedagogen
 27. 27. ReseminnenResultat av en workshop
 28. 28. Arbete medformgivarna
 29. 29. LöserproblemtillsammansmedKollektivetLivet
 30. 30. AugmentedReality
 31. 31. En riktig artefakt
 32. 32. Projecto Intervir – Moradas ColectivasGulbenkian, Lissabon, PortugalReflektioner kring hur vårt boendehabitat är enförlängning av våra JAGEtt rum för förändring, kreativitet ochidentitetsskapande.
 33. 33. • December 2009 – april 2010• 15 barn och ungdomar i åldern 9-16• 1 gång i veckan i 4 månader• 2 längre workshoppar under vårlovet• Använde en utställning av Ana Vieira somtrigger• Hennes konst utgår från frågor som hus, hem,gränsen mellan det privata och det allmänna,intimitet
 34. 34. FRAMGÅNGSFAKTORER UTSTÄLLNINGAR - BARN• BARN ÄR INDIVIDER• BARNET ÄR KOMPETENT• ERBJUD EN TRYGG MILJÖ• TIDEN ÄR EN FAKTOR• GE TILLGÅNG TILL ARENAN• LITE PÅ PROCESSEN
 35. 35. TACK! Göran Björnberg gb@riksutstallningar.sewww.slideshare.net/GoranBjo

×