Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ravnoteža je važna

1,783 views

Published on

Ravnoteža u biosferi, zagađivanje, ozonska rupa

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ravnoteža je važna

 1. 1. RAVNOTEŽA JE VAŽNA • SVI BIOMI ZAJEDNO ČINE BIOSFERU. • BIOSFERA JE NASELJENI DIO PLANETE ZEMLJE KOJI ŽIVA BIĆA SVOJOM AKTIVNOŠĆU MIJENJAJU. • U BIOSFERI SE VRŠI KRUŽENJE MATERIJA I PROTICANJE ENERGIJE
 2. 2. KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI? • MIJENJANJEM PRIRODNIH EKOSISTEMA U VJEŠTAČKE
 3. 3. KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI • PRETJERANIM LOVOM I RIBOLOVOM
 4. 4. KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI • UNOŠENJE NOVIH VRSTA U EKOSISTEM IZAZIVA LANČANE REAKCIJE. • UNOŠENJEM ŠARANA KINEZA- SMANJIO SE BROJ KRAPOVA U SKADARSKOM JEZERU
 5. 5. ŠTA JE TO ZAGAĐIVANJE? • ZAGAĐIVANJE PODRAZUMJEVA NEGATIVNE PROMJENE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE.
 6. 6. NAČINI ZAGAĐIVANJA 1. NAGOMILAVAJU SE OTPADNE MATERIJE (PLASTIKA, STAKLO, GUMA...)
 7. 7. NAČINI ZAGAĐIVANJA • 2. UNOSE SE TOKSINI (OTROVNE MATERIJE) KOJE SE LANCIMA ISHRANE MOGU NAĆI U LJUDSKOJ HRANI.
 8. 8. MONITORING • MONITORING JE SISTEM PRAĆENJA I ANALIZA ŽIVOTNE SREDINE.
 9. 9. DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA? • DŽOZEF FARMAN, BRITANSKI NAUČNIK OTKRIO JE OZONSKU RUPU IZNAD JUŽNOG POLA 1985. GODINE. • NASA NIMBUS 7
 10. 10. OZONSKA RUPA IZNAD ANTARKTIKA
 11. 11. DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA? • OZON SE NALAZI NA 25 KILOMETARA VISINE I ŠTITI OD ULTRAVIOLETNIH ZRAKA. • FREONI SU JEDINJENJA KOJA SE KORISTE U FRIŽIDERIMA. • FREONI UNIŠTAVAJU OZON I NASTAJU RUPE. OZON
 12. 12. DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA? • OZONSKE RUPE SU USTVARI OŠTEĆENI, STANJENI DIJELOVI OZONSKOG OMOTAČA. • KROZ OZONSKE RUPE PROLAZI ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE.
 13. 13. DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA? • ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE MOŽE UZROKOVATI RAK I OSLABITI IMUNITET ORGANIZMA.
 14. 14. EKSPERIMENT U VEZI DJELOVANJA ULTRAVIOLETNIH ZRAKA NA PSA
 15. 15. DA PONOVIMO... • PITANJA 1. ŠTA JE BIOSFERA? 2. KAKO NASTAJU OZONSKE RUPE? • ODGOVORI 1. BIOSFERA JE NASELJENI DIO ZEMLJE... 2. UNIŠTAVANJEM OZONA FREONIMA. • PITANJA 1. KAKO OZONSKE RUPE UTIČU NA ŽIVI SVIJET? 2. ŠTA JE MONITORING? • ODGOVORI 1. NEPOVOLJNO JER PROPUŠTAJU ULTAVIOLETNE ZRAKE. 2. PRAĆENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE

×