Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Praktijkvoorbeelden Bibliotheekdiensten op het platteland en in stadswijken
Praktijkvoorbeelden <ul><li>Vlaanderen én Nederland </li></ul><ul><li>selectie van enkele inspirerende voorbeelden </li></...
Vlaamse voorbeelden (1) <ul><li>4-tal scenario's: </li></ul><ul><ul><li>herwaarderen </li></ul></ul><ul><ul><li>sluiten </...
Vlaamse voorbeelden (2) <ul><li>provincie Antwerpen </li></ul><ul><ul><li>Mechelen (78.900 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul...
Vlaamse voorbeelden (3) <ul><li>provincie West-Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Rollegem (ca. 2.765 inw) </li></ul></ul><u...
Vlaamse voorbeelden (4) - Rollegem
Vlaamse voorbeelden (5) - Rollegem
Vlaamse voorbeelden (6) - Rollegem
Vlaamse voorbeelden (7) <ul><li>provincie Oost-Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Gent (235.143 inw) </li></ul></ul><ul><ul>...
Vlaamse voorbeelden (8) <ul><ul><ul><li>collectie op maat buurtbewoners </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>spelotheek </l...
Vlaamse voorbeelden (9) <ul><li>provincie Limburg </li></ul><ul><ul><li>Genk (64.095 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>h...
Vlaamse voorbeelden (10) - bibliotruck
Vlaamse voorbeelden (11) - bibliotruck
Vlaamse voorbeelden (12) <ul><li>provincie Vlaams-Brabant </li></ul><ul><ul><li>Leuven (91.942 inw) en Vilvoorde (37.964 i...
Nederlandse voorbeelden (1) <ul><li>zelfde problematiek, in steden én op platteland </li></ul><ul><li>Bibliotheek Special ...
Nederlandse voorbeelden (2) <ul><li>Kulturhus </li></ul><ul><ul><li>Scandinavië </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederlandse var...
Nederlandse voorbeelden (3) <ul><li>Multifunctionele accomodaties </li></ul><ul><ul><li>officieel geen Kulturhus </li></ul...
Nederlandse voorbeelden (4) <ul><li>Servicewinkel: </li></ul><ul><ul><li>landelijke, regionale en lokale partners onder éé...
Nederlandse voorbeelden (5) <ul><li>Biblioservicebus (prov. Zeeland) </li></ul><ul><ul><li>moderne technologieën </li></ul...
Nederlandse voorbeelden (6) <ul><li>Boekenautomaat </li></ul><ul><ul><li>Theek 5 = biborganisatie </li></ul></ul><ul><ul><...
Nederlandse voorbeelden (7) <ul><li>Dorpshuizen </li></ul><ul><ul><li>in kleine gemeenten - vrijwilligers - ontmoeting - l...
Vervolg <ul><li>begin traject </li></ul><ul><li>tendenzen - voorbeelden </li></ul><ul><li>hoe nu verder? </li></ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Praktijkvoorbeelden bibliotheekservicepunten (Inez Debaus)

867 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Praktijkvoorbeelden bibliotheekservicepunten (Inez Debaus)

 1. 1. Praktijkvoorbeelden Bibliotheekdiensten op het platteland en in stadswijken
 2. 2. Praktijkvoorbeelden <ul><li>Vlaanderen én Nederland </li></ul><ul><li>selectie van enkele inspirerende voorbeelden </li></ul><ul><li>inspiratiegids: bundeling van relevante voorbeelden </li></ul><ul><li>bibliografie: aanbevolen lectuur en websites </li></ul>
 3. 3. Vlaamse voorbeelden (1) <ul><li>4-tal scenario's: </li></ul><ul><ul><li>herwaarderen </li></ul></ul><ul><ul><li>sluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>omvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>integreren </li></ul></ul><ul><ul><li>=> geen stricte scheiding, mengvormen mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>=> identiteit van de gemeente bepalend </li></ul></ul>
 4. 4. Vlaamse voorbeelden (2) <ul><li>provincie Antwerpen </li></ul><ul><ul><li>Mechelen (78.900 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>van 19 uitleenposten naar 5 bedieningspunten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>in dorpshuizen (stadskantoor, wijkcentrum) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bib = logistiek; medewerkers dorpshuis = service aan de balie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kalmthout (17.504 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>succes nieuwe hoofdbib - rendement up's (4) daalde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voorstel: up's sluiten en middelen herinvesteren? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sluiting enkel mogelijk in geval van verbetering dienstverlening => wijkbib werd nieuwe jeugdbib </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Vlaamse voorbeelden (3) <ul><li>provincie West-Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Rollegem (ca. 2.765 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deelgemeente van Kortrijk (73.777 inw) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nieuw buurthuis sept. 2006: dienst burgerzaken, bibliotheek, wijkagent, ocmw en cultureel centrum in 1 gebouw, 1 balie (één-loketfunctie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibboeken in verrolbare archiefkasten (open of dicht naar gelang openingsuren bib) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>computers, kranten en tijdschriften continu beschikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fysieke samenwerking = vlot; inhoudelijke samenwerking = minder evident </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Vlaamse voorbeelden (4) - Rollegem
 7. 7. Vlaamse voorbeelden (5) - Rollegem
 8. 8. Vlaamse voorbeelden (6) - Rollegem
 9. 9. Vlaamse voorbeelden (7) <ul><li>provincie Oost-Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Gent (235.143 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rol filialen (14) als gemeenschapscentrum versterken: buurtgericht, diversiteit, doelgroepen, integratie socio-culturele leven, kansengroepen, toegangspoort kennis, informatie en cultuur, ontmoetingsplaats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brugse Poort (2004) - nieuw filiaal Gentse volksbuurt (bonte mix van bewoners) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kader: stedelijk herwaarderingsproject wijk </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Vlaamse voorbeelden (8) <ul><ul><ul><li>collectie op maat buurtbewoners </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>spelotheek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 internetcomputers - introducties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 voormiddagen open buiten openingsuren bib </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>lezen kranten / tijdschriften in leescafé </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kop koffie drinken / bijpraten </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>scholenwerking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inspanningen personeel (buurtwerker <=> bibliothecaris) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>zich openstellen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>buurt opzoeken </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Vlaamse voorbeelden (9) <ul><li>provincie Limburg </li></ul><ul><ul><li>Genk (64.095 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoofdbib + 11 up's (hoofdzakelijk scholenwerking) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>witte vlekken => niet alle scholen bereikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kosten-baten-analyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voorstel: bibliotruck (10 mio BEF = jaarwerking up) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24 basisscholen - 4 wekelijks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>elke school 9 à 10/jaar, telkens 0,5 tot 1,5 dag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>speciaal jeugdteam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>succesverhaal </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Vlaamse voorbeelden (10) - bibliotruck
 13. 13. Vlaamse voorbeelden (11) - bibliotruck
 14. 14. Vlaamse voorbeelden (12) <ul><li>provincie Vlaams-Brabant </li></ul><ul><ul><li>Leuven (91.942 inw) en Vilvoorde (37.964 inw) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beersel (23.578 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibliobus = alternatief fi / up </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 stopplaatsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>scholenwerking én wijkwerking in deelgemeenten Beersel, Lot, Huizingen en Dworp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>13,5 u/week </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Halle (35.108 inw) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>binnenkort bibliobus </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Nederlandse voorbeelden (1) <ul><li>zelfde problematiek, in steden én op platteland </li></ul><ul><li>Bibliotheek Special van dec. 2005 en maart 2006 </li></ul><ul><li>steden: wijkvestigingen, filialenbeleid, samenwerking, maatschappelijke problemen </li></ul><ul><li>platteland: behoud van voorzieningen </li></ul><ul><li>tal van mogelijke modellen </li></ul><ul><li>combineren van functies (publiek én privaat) </li></ul><ul><li>fysieke <=> inhoudelijke samenwerking </li></ul>
 16. 16. Nederlandse voorbeelden (2) <ul><li>Kulturhus </li></ul><ul><ul><li>Scandinavië </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederlandse variant in provincie Overijssel </li></ul></ul><ul><ul><li>één pakket voorzieningen onder één dak en liefst ook onder één beheersregime </li></ul></ul><ul><ul><li>bib meestal een van de voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwartsluis: eerste Kulturhus in NL </li></ul></ul><ul><ul><li>Olst: zgn. Holstohus </li></ul></ul><ul><ul><li>17 in Overijssel, 30 in Gelderland </li></ul></ul>
 17. 17. Nederlandse voorbeelden (3) <ul><li>Multifunctionele accomodaties </li></ul><ul><ul><li>officieel geen Kulturhus </li></ul></ul><ul><ul><li>naar inhoud en vorm wel gelijklopend </li></ul></ul><ul><ul><li>combinaties van diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>vb. De Plats (Echt-Susteren, NL Limburg): museum, bib, VVV-kantoor, grand café </li></ul></ul><ul><ul><li>vb. Hotelbibliotheek Beesel (NL Limburg): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibfiliaal in lounge van hotel-restaurant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12 u/week bibmedewerker - overige uren uitleen door medewerkers hotel </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Nederlandse voorbeelden (4) <ul><li>Servicewinkel: </li></ul><ul><ul><li>landelijke, regionale en lokale partners onder één dak </li></ul></ul><ul><ul><li>behoud en optimalisering van lokale dienstenniveau in kleine kernen en stadswijken </li></ul></ul><ul><li>Steunstee (prov. Groningen) </li></ul><ul><ul><li>onderdeel van buurt- of dorpshuis </li></ul></ul><ul><ul><li>gezellige ontmoetingsplek </li></ul></ul><ul><ul><li>digitaal loket </li></ul></ul><ul><ul><li>geen vervanging fysieke collecties, maar aanvulling </li></ul></ul>
 19. 19. Nederlandse voorbeelden (5) <ul><li>Biblioservicebus (prov. Zeeland) </li></ul><ul><ul><li>moderne technologieën </li></ul></ul><ul><ul><li>informatiezuil en publiekscomputer </li></ul></ul><ul><ul><li>geldautomaat </li></ul></ul><ul><ul><li>kopen van postzegels, bioscoopkaarten, strippenkaarten, treinkaartjes, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>kunstuitleen </li></ul></ul><ul><ul><li>aansluiting op bibnetwerk: toegang tot volledige bezit Zeeuwse bibliotheken </li></ul></ul><ul><ul><li>5 dagen/week, 10u/dag </li></ul></ul>
 20. 20. Nederlandse voorbeelden (6) <ul><li>Boekenautomaat </li></ul><ul><ul><li>Theek 5 = biborganisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>boekenautomaat in kleine kern van één van de gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Theek Away, 24u/dag, uitlenen en inleveren van boeken en dvd's </li></ul></ul><ul><li>Virtueel loket: </li></ul><ul><ul><li>vele mogelijke vormen van dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>vb. steunsteen, boekenautomaat, ... </li></ul></ul>
 21. 21. Nederlandse voorbeelden (7) <ul><li>Dorpshuizen </li></ul><ul><ul><li>in kleine gemeenten - vrijwilligers - ontmoeting - leefbaar platteland </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestelbieb Gasteren en Eexterzandvoort in dorpshuis </li></ul></ul><ul><ul><li>kleine actuele collectie </li></ul></ul><ul><ul><li>databanken </li></ul></ul><ul><ul><li>Snuffelcatalogus - Bestelservice </li></ul></ul><ul><ul><li>alternatief voor vervallen bibliobushaltes </li></ul></ul>
 22. 22. Vervolg <ul><li>begin traject </li></ul><ul><li>tendenzen - voorbeelden </li></ul><ul><li>hoe nu verder? </li></ul><ul><li>bibsector geeft toon aan </li></ul><ul><li>interesse? => formulier invullen </li></ul><ul><li>SBB brengt alle geïnteresseerden samen: </li></ul><ul><ul><li>nadenken over ondersteuning SBB </li></ul></ul><ul><ul><li>samen traject uitwerken </li></ul></ul>

×