ตัวอย่างโครงงาน

38,846 views

Published on

ตัวอย่างโครงงาน

  1. 1. 14 ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หน้าที่ ชื่อโครงงาน ประเภทวัสดุ ชิ้นงาน 17 1.กระเป๋าอเนกประสงค์ 1.ขวดน้ำพลาสติก 2.ซิปผ้า 1.กระเป๋าอเนกประสงค์ 2.ลูกแอปเปิ้ล 3.ถาดใส่ของกระจุกกระจิก 4.ไฟราว ไฟระย้า ม่านดอกไม้ 5.ดอกไม้นานาชนิด 20 2.ฮิปโปตัวโตโต 1.ขวดโหลพลาสติก 2.เศษกระดาษขาว 3.ไม้จุกก๊อก 1.ฮิปโปโปเตมัส 2.กวางเรนเดียร์ 3.วัวนมพันธุ์ดี 24 3.ถังอเนกประสงค์ 1.แกลลอนพลาสติก 2.เศษกระดาษลาย-สี 3.เศษผ้าสี 1.ถังอเนกประสงค์ 2.ตะกร้า แจกัน กระถาง 3.โคมไฟ 4.กล่องใส่ของเล่น/หุ่นพลาสติก 5.กล่องใส่แซนวิช กล่องใส่อาหารสุนัข 28 4.ดอกไม้ลูกบอล (Flower Ball) 1.ขวดพลาสติกสี 2.โฟม 3.ริบบิ้นผ้า 1.ดอกไม้ลูกบอล 2.โคมไฟดอกไม้ โคมไฟขวดโยเกริต์ 3.ดอกไม้นานาชนิด 32 5.กระเป๋าสะพาย 1.ถุงพลาสติกสี 2.เศษกระดาษ 1.กระเป๋าสะพาย 2.กระเป๋า ตะกร้า 3.ริบบิ้นห่อของขวัญ 36 6.รถตักดิน 1.กล่องกระดาษ 2.แกนกระดาษชำระ 3.หลอดกาแฟ 1.รถตักดิน 2.เครื่องบิน 3.กล่องใส่ดินสอ-ปากกา-ดินสอสี 4.ดอกไม้ตกแต่งฝาผนัง 5.ชั้นเก็บกระดาษ 40 7.โคมไฟแสนหวาน 1.กระดาษ หนังสือพิมพ์ 2.เศษลูกไม้ผ้า 3.สติ๊กเกอร์ 1.โคมไฟ 2.ตะกร้าสาน 3.กล่องอเนกประสงค์ 4.ของตกแต่งบ้าน 44 8.ดอกไม้จากถาดบรรจุไข่ 1.ถาดไข่กระดาษ 2.เศษกระดุมสี 1.ดอกไม้นานาสี 2.ไฟระย้า ไฟราว 3.ของเล่นตัวหนอน ตะกร้าจิ๋ว 4.ของใช้และของตกแต่งบ้าน 48 9.กระดุมหรรษา 1.แก้ว 2.เศษกระดุมสี 1.ที่ใส่เทียนหอม 2.นาฬิกากระดุม 3.งานตกแต่งโต๊ะด้วยกระดุม 4.ที่แขวนอเนกประสงค์ 5.ของตกแต่งและเครื่องประดับกระดุม
  2. 2. 15 หน้าที่ ชื่อโครงงาน ประเภทวัสดุ ชิ้นงาน 52 10.งานผ้าแสนสนุก 1.เศษผ้า 2.เศษกระดุม ลูกปัด 3.เศษริบบิ้นผ้า 4.ซองโทรศัพท์มือถือ 5.ถุงเท้าผ้า-สี 1.ซองใส่โทรศัพท์มือถือ 2.หมอนปักเข็มลูกสตรอเบอรี่ 3.หมอนพิงตกแต่งด้วยดอกไม้เศษผ้า 4.เบาะรองนั่งและกระเป๋าจากเศษผ้า 5.ถุงเท้าสีประดิษฐ์ 56 11.เอเลี่ยนเพื่อนรัก 1.กล่องกระดาษ 2.กระป๋องสังกะสี 3.ขวดพลาสติก 4.เศษกระดาษสี 5.เศษกระดุม ลูกปัด 1.หุ่นเอเลี่ยน 2.หมีแพนด้าจากกระป๋องนม 3.หุ่นยนต์จากขวดพลาสติก 4.หุ่นรูปสลักจากกระป๋องสังกะสี 5.ของเล่นและของตกต่างบ้านจากกระป๋อง 60 12.เศษไม้-กิ่งไม้ 1.เศษไม้เสียบลูกชิ้น 2.เศษกิ่งไม้แห้ง 3.เศษกระดาษ 4.หลอดพลาสติก 5.ดอกไม้แห้ง 1.ดอกไม้ใส่แจกัน 2.จานรองแก้ว แจกันดอกไม้จากกิ่งไม้ 3.กรอบรูปจากกิ่งไม้ ดอกไม้แห้ง 4.ที่แขวนอเนกประสงค์ ไฟระย้า 5.บ้านนก 64 13.รั้วบ้านใหม่ 1.พาเลทไม้ 2.ลังไม้ 1.รั้วบ้านจากพาเลทไม้ 2.ที่เก็บถังขยะจากพาเลทไม้ 3.กระบะเพาะพันธุ์ไม้จากพาเลทไม้ 4.โซฟานั่งเล่นจากพาเลทไม้ 5.ชั้นและกล่องอเนกประสงค์จากลังไม้ 68 14.ตะเกียงแก้ววิเศษ 1.ขวดแก้ว 2.เศษแก้วสี 3..เศษกระดุม ลูกปัด 3.กระดาษสี 1.ตะเกียงน้ำมันจากขวดแก้ว 2.โมบายเศษแก้ว 3.โคมไฟจากเศษแก้วและคอขวดแก้ว 4.ที่แขวนอเนกประสงค์จากคอขวดแก้ว 72 15.ลองทำดู การ์ดป๊อบอัพแสนสนุก 1.กระดาษการ์ด 2.เศษกระดาษสี 3.เศษกระดุม ลูกปัด 1.การ์ดอย่างง่าย 2.การ์ดรูปหัวใจ ดอกไม้ 3.การ์ดรูปสัตว์น่ารัก 78 16.ลองทำดู เศษวัสดุตกแต่งฝาผนัง 1.เศษผ้า 2.เศษกระดุม ลูกปัด 3.เศษกระดาษสี 4.กิ่งไม้ เปลือกหอย 5.จานกระเบื้อง 1.ดอกไม้ ตกแต่งฝาผนัง 2.แมลงตกแต่งฝาผนัง 3.กิ่งไม้ จานเก่าตกแต่งฝาผนัง รวม 16 โครงงาน 70 ชิ้นงาน
  3. 3. 16 1โครงงาน กระเป‰าอเนกประสงค์ ที่มา ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยที่ หากเราทิ้งเกลื่อนกลาดจะทำให้เกิดความสกปรก และไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่ง เพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้การย่อยสลาย- ยากทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่า- เสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่มีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด ประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า วัสดุอุปกรณ์ 1. ขวดน้ำอัดลมพลาสติกที่ใช้แล้ว ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 2 ขวด 2. ซิปความยาว 22 นิ้ว เข็ม เข็มหมุดและด้าย 3. เทป (Masking Tape) 4. กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 2. เพื่อประดิษฐ์กระเป๋าอเนกประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้มีจิตสาธารณะ
  4. 4. 17 ขั้นตอน 1.นำขวดพลาสติกขนาดความจุ 2 ลิตรมา 2 ใบ ล้างให้สะอาดและรอให้แห้ง วัดจากก้นขวดขึ้นมา สูง 2.5 นิ้ว แล้วใช้เทปพันรอบขวดที่วัดไว้เพื่อทำเป็นแนวให้ตัด ใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามแนวเทปด้านบน จนรอบ จะได้ก้นขวดออกมาทั้งสองขวด ดังตัวอย่างในภาพที่ 1-2 2. ใช้ปากกาแต้มเป็นจุดบนเทปที่พันก้นขวดจนรอบ แต่ละจุดให้ห่างกันเท่ากับฝเข็มที่จะเย็บ ซิปติด แล้วใช้เข็มหมุดเจาะทะลุจุดที่แต้มไว้ทุกจุดเพื่อเตรียมให้ร้อยเข็มเข้าไปได้ง่ายขี้น ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 2 1 2 3. นำซิปที่มีความยาว 22 นิ้ว (ความยาวของซิปขึ้นอยู่กับเส้นรอบวงของก้นขวด)มาทาบ ด้านในของก้นขวดที่ 1 แล้วใช้เข็มกับด้ายร้อยขึ้นลงตามรูที่ใช้เข็มหมุดเจาะไว้ จนแถบหนึ่งของซิปติด กับขวดจนรอบและร้อยเข็มเช่นเดียวกันกับก้นขวดที่ 2 ให้ติดกับอีกแถบหนึ่งของซิป และทดลองรูดซิป เพื่อให้ฝากระเป๋าติดกัน แล้วจึงดึงเทปที่พันไว้ออกทั้งหมด ดังตัวอย่างในภาพที่ 3-4 3 4
  5. 5. 18 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้นำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 2. ได้กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ 3. ได้ฝึกจิตใจให้รู้จักชื่นชมความสวยงามและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว 4. ได้ฝึกสมาธิ ข้อเสนอแนะ อาจประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นเพิ่มเติมในลักษณะคล้ายกันจากก้นขวดพลาสติก เป็น งานอดิเรกหรือพัฒนาเป็นอาชีพได้อีกหลากหลายแบบ เช่น กบใส่เหรียญ ลูกแอปเปิ้ล ถาดใส่ของกระจุกกระจิก
  6. 6. 19 ไฟราว ดอกไม้ก้นขวด ไฟระย้าจากก้นขวดและม่านตกแต่งบ้าน
  7. 7. คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ ผู้เรียบเรียง : ฤกษ์ระพี โสภณ ปราชญ์ รัตนานันท์ บรรณาธิการที่ปรึกษา : รศ.ดร.ทิพย์ ประเสริฐสุข บรรณาธิการเล่ม : เบญญาภา โสภณ บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : ฤกษ์ระพี โสภณ ผลิตและจัดพิมพ์โดย : บริษัท เบ็น ภาษาและศิลปะ จำกัด (Ben Languages & Arts Co.,Ltd.) พิมพ์ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 2553 จำนวน 2,000 เล่ม ราคา 175 บาท © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท เบ็นพับลิชชิง จำกัด สำนักงาน : บริษัท เบ็นพับลิชชิง จำกัด 48/152 ซ.รามคำแหง 104 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร./โทรสาร 0-2729-8498 0-2729-3349 Email : support@benpublishing.net Website : http://www.benpublishing.net ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ฤกษ์ระพี โสภณ. คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.-- กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2553. 80 หน้า. 1. โครงงาน. 2. สิ่งประดิษฐ์. I. ชื่อเรื่อง. 372.21 ISBN 978-616-7092-14-0

×