Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sunus Teknikleri

637 views

Published on

AB ve Turkiye Iliskileri
Gonca Ekici & Seher Hakan

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sunus Teknikleri

 1. 1. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GONCA EKİCİ SEHER HAKAN
 2. 2. S unum P lanı <ul><li>AB nedir? </li></ul><ul><li>AB nasıl kurulmuştur? </li></ul><ul><li>AB’nin sembolleri </li></ul><ul><li>AB’nin kurumları </li></ul><ul><li>AB’nin tarihsel gelişimi </li></ul><ul><li>Türkiye ve AB </li></ul><ul><li>Gümrük Birliği </li></ul><ul><li>Zirveler </li></ul><ul><li>Sonuç </li></ul>
 3. 3. AB N edir ? <ul><li>Avrupa Birliği; Avrupa’nın siyasi ve ekonomik bütünleşmesini insan hakları ile hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde sağlamak amacındaki demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan bir topluluktur. </li></ul><ul><li>27 üyesi vardır. </li></ul><ul><li>N ü fusu 493 milyondur. </li></ul>
 4. 4. AB’ nin Ü yeleri
 5. 5. AB N asıl K urulmuştur ? <ul><li>KURUCULAR: </li></ul><ul><li>Konrad Adenauer </li></ul><ul><li>Robert Schuman </li></ul><ul><li>Winston Churchill </li></ul><ul><li>Alcide De Gasperi </li></ul><ul><li>Jean Monnet </li></ul><ul><li>9 Mayıs 1950 tarihinde 6 ülkenin katılımı ile kurulmuştur. </li></ul>
 6. 6. AB’ nin S embolleri MOTTO UNITED IN DIVERSITY
 7. 7. AB’ nin K urumları Parlamento: Yasama ve yürütme yetkilerinin kullanılmasının demokratik denetimini yapar.
 8. 8. AB’nin Kurumları Bakanlar Konseyi: AB’nin yasama ve karar alma organıdır.
 9. 9. AB’nin Kurumları Avrupa Birliği Zirvesi: Birliğe siyasi ve ekonomik konularda rehberlik eder.Dış ilişkilerde Birliğin politikasını belirler.
 10. 10. AB’nin Kurumları Avrupa Komisyonu: Birliği kuran anlaşmaların korunmasını ve yerine getirilmesini sağlar.
 11. 11. AB’nin Kurumları Adalet Divanı: Anlaşmaların uygulanması ve yorumlanmasının hukuka uygunluğunu gözetir.
 12. 12. AB’nin Kurumları Sayıştay: AB’nin gelir ve giderlerinin bütçe kural ve amaçlarına uygunluğunu denetler.
 13. 13. AB’ nin T arihsel G elişimi <ul><li>1952 – Paris Anlaşması </li></ul><ul><li>1958 – Roma Anlaşması </li></ul><ul><li>1987 – Avrupa Tek Senedi </li></ul><ul><li>1993 – Maastricht Anlaşması </li></ul><ul><li>1999 – Amsterdam Anlaşması </li></ul><ul><li>2003 – Nice Anlaşması </li></ul><ul><li>2009 – Lizbon Anlaşması </li></ul>
 14. 14. Türkiye ve AB <ul><li>15 Mayıs 1959 – Türkiye AET’ye ortak üye olmak için başvuruda bulunuyor. </li></ul><ul><li>12 Eylül 1963 – Ortaklık anlaşması imzalanmıştır. (Ankara Anlaşması) </li></ul><ul><li>14 Nisan 1987 – Türkiye tam üyelik başvurusunda bulunuyor. </li></ul><ul><li>1996 – Gümrük Birliği imzalanmıştır. </li></ul><ul><li>1999 – Türkiye aday ilan edilmiştir. </li></ul><ul><li>3 Ekim 2005 – Görüşmelere başlandı. </li></ul>
 15. 15. Gümrük B irliği <ul><li>Türkiye AB ile birlikte şunları uygulamaktadır: </li></ul><ul><li>Ortak gümrük tarifesi </li></ul><ul><li>İthalatta ortak kurallar </li></ul><ul><li>Dampingli ithalata karşı korunma </li></ul><ul><li>Sübvansiyonlu ithalata karşı korunma </li></ul><ul><li>Miktar kısıtlamalarının yönetimi </li></ul><ul><li>Haksız ticari uygulamalara karşı Topluluk haklarının korunması </li></ul><ul><li>Ticari markaların korunması, çeşitli standart ve teknik şartlara ilişkin düzenlemeler, tekstilde özel düzenlemeler </li></ul><ul><li>İhracatta ortak kurallar </li></ul><ul><li>Resmi destekli ihracat kredileri </li></ul>
 16. 16. Z irveler <ul><li>L üks emburg Zirvesi (Aralık 1997) </li></ul><ul><li>Helsinki Zirvesi (Aralık 1999) </li></ul><ul><li>Kopenhag Zirvesi (Aralık 2002) </li></ul><ul><li>Brüksel Zirvesi (Aralık 2004) </li></ul>
 17. 17. Lü ksemburg Z irvesi <ul><li>AB komisyonu genişleme ile ilgili olarak “Gündem 2000” adlı bir rapor hazırladı ve bunu Lüksemburg Zirvesi’ne sundu. </li></ul><ul><li>Türkiye AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunan ülkeler arasında genişleme sürecine dahil edilmeyen tek ülke olmuştur. </li></ul>
 18. 18. H elsinki Z irvesi <ul><li>AB’nin bu zirvede Türkiye’nin adaylığını onaylaması ile Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. </li></ul><ul><li>Helsinki zirvesinde Türkiye “aday” ilan edilmiştir fakat 13 aday ülke ar a sında sadece Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine başlanmamıştır. </li></ul>
 19. 19. K openhag Z irvesi 1993’te belirlenen Kopenhag Kriterleri doğrultusunda Türkiye’nin gelişim gösterdiği görülmüştür. Türkiye’nin tüm siyasi kriterleri karşılayıp karşılamadığı 2004’teki AB Konseyi’nde belirlenecektir.Buna göre katılım müzakerelerine başlanacaktır.
 20. 20. B rüksel Z irvesi Kopenhag Kriterleri’nin büyük ölçüde karşılandığına karar verilmiştir ve Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin başlamasını kabul etmiştir.
 21. 21. S onuç <ul><li>Türkiye için AB’ye tam üyelik olasılığı henüz uzaktır. </li></ul><ul><li>Türkiye’nin önünde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini gerektiren bir tam üyelik süreci yer alacaktır. </li></ul><ul><li>Türkiye gelecekteki Avrupa Birliği haritasının dışında kalmak istemiyorsa, gerçekleştirilmesi şu an için zor gibi görünen tüm değişiklikler için bir an önce harekete geçilmesi verilecek en doğru karar olacaktır. </li></ul>
 22. 22. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER!!!

×