Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektin johtamisen menestystekijat

477 views

Published on

Suurien projektien johtamisessa tarvitaan monenlaista osaamista, poista projektihallinta on vain pieni osa. Näitä ovat esimerkiksi arkkitehtuurimäärittely, ketterät menetelmät, vaatimusmäärittely, palvelumuotoilu

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektin johtamisen menestystekijat

 1. 1. 11.5.2015© 2014 Gofore 1 Projektin johtamisen menestystekijät Terhi Vesanen (terhi.vesanen@gofore.com)
 2. 2. Mestarin malli 11.5.2015© 2014 Gofore 2 Asiakaslupaus ja hyödyt Roolit ja vastuutTehtäväalatVaiheistusmalliPeriaatteet Keinot periaatteiden toteuttamiseen Ohjeellinen vaiheistus Projektitason kuvaukset tehtäväaloista Tunnistetut roolit projektin/hankkeen tarpeisiin Ketterä kehittäminen Käyttäjälähtöisyys Kokonaisarkkitehtuuriohjaus Palvelukeskeinen arkkitehtuuri Tilaajalta vaaditaan enemmän tietotaitoa miten tietojärjestelmäprojektia sekä yhteistyötä eri osapuolten välillä johdetaan. VANHA Toimittaja Tilaaja Monitoimittajaympäristö UUSI Toimittaja Toimittaja Toimittaja Tilaaja Mestari
 3. 3. Asiakaslupaus 11.5.2015© 2014 Gofore 3 Mestarin missio on tukea tilaajaa Käytetään hyviksi todettuja valmiita prosesseja ja malleja Hyödynnetään ketterää toimintamallia Tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan hankkeiden järjestelmällisessä ohjauksessa jotta asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
 4. 4. Mestarin periaatteet 11.5.2015© 2014 Gofore 4 KETTERYYS KANNATTAVUUDEN HALLINTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS TOIMINTALÄHTÖISYYS KOKONAISUUDEN HALLINTAJaa kokonaisuus hallittavan kokoisiin osiin1 Älä tee asioita, jotka eivät tuota lisäarvoa2 Ota käyttäjät mukaan kehittämistyöhön3 Pidä Business case ajantasalla4 Muista, että toimit jatkuvan muutoksen keskellä5
 5. 5. Mestarin tehtäväalat 11.5.2015© 2014 Gofore 5 Muutosjohtaminen ProjektinhallintaArkkitehtuurityö Vaatimustenhallinta Laadunvarmistus Ympäristöjen hallinta
 6. 6. Mestarin roolit ja vastuut 11.5.2015© 2014 Gofore 6 Tilaaja Toiminnan asiantuntija Tieto- arkkitehti Vaatimus- vastaava Kokonais- arkkitehti Tuoteomistajan tuki Järjestelmä- arkkitehti Tekninen projektipäällikkö Testaus- vastaava Integraatio- vastaava Tuotanto-/ palvelupäällikkö Laatu- vastaava Käytettävyys- vastaava Muutosjohtajan tuki Kouluttaja Hallinnollinen projektipäällikkö Tuote- omistaja Hankkeen omistaja Muutos- johtaja Mestari Arkkitehtuuri- työ Ympäristöjen hallinta Vaatimusten hallinta Projektin hallinta Laadun- varmistus Muutos- johtaminen Toimittaja Toimittaja Toimittaja Projektipäällikkö Projektipäällikkö Projektipäällikkö
 7. 7. Roolien tehtävät hankkeen eri vaiheissa 11.5.2015© 2014 Gofore 7 Toimittaja Toimittaja Toimittaja Tuotteen Backlog Iteraation Backlog Iteraation Tuotos Hallinnoi muutoksia Määritä sisältö Priorisoi Määrittele Käytettävyys- vastaava Tuote- omistaja Kokonais- arkkitehti Käytettävyys- vastaava Järjestelmä- arkkitehti Järjestelmä- arkkitehti Vaatimus- vastaava Integroi ja Veifioi Toteuta ja korjaa Toteuta ja korjaa Määrittele Seuraa Projektipäällikkö Tuoteomistaja Tekninen projektipäällikkö Integraatio- vastaava Tuotanto-/ palvelupäällikkö Validoi Integroi Testaus- vastaava Laatu- vastaava Käytettävyys- vastaava Mainline Commit Development Branch Muutosjohtajan tuki Kouluttaja Muutosjohtaja Integroi ja Veifioi Tieto- arkkitehti Tieto- arkkitehti
 8. 8. 11.5.2015© 2014 Gofore 8 Jatkuva Muutos / Ketteryys Kokonaisuuksien hallitseminen osina Käyttäjälähtöisyys Toimintalähtöisyys Kannattavuuden hallinta Mestari kesyttää norsun
 9. 9. Tampere: Hämeenkatu 16 FI-33200 Tampere Helsinki: Urho Kekkosen katu 7 FI-00100 Helsinki Me teemme kokonaisuuksien kehittämisestä hallittavaa ja tuloksellista. www.gofore.com gofore@gofore.com Puhelin: 010 439 7777 11.5.2015 9© 2014 Gofore www.gofore.com gofore@gofore.com Puhelin: 010 439 7777 Me teemme kokonaisuuksien kehittämisestä hallittavaa ja tuloksellista.

×