Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gofore, tiedolla johtaminen

667 views

Published on

Overview of Management Analytics Practise by Gofore. In Finnish.

Goforen Tiedolla johtamisen palvelun esittelyä asiakastupareissa. Suomeksi.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gofore, tiedolla johtaminen

 1. 1. Datahämmennyksestä tulokselliseen tiedolla johtamiseen 5/8/2015 Petri Takala, petri.takala@gofore.com, +358405636272
 2. 2. 2 Ketterästi ja avoimesti Goforen visio onnistuneesta tiedolla johtamisesta perustuu ketteryyteen ja avoimuuteen. Autamme asiakasta löytämään johtamisen kannalta relevanttia tietoa ja hyödyntämään sitä.
 3. 3. 2 Tieto hyötykäyttöön – selkeyttä johtamiseen Palvelutarjontamme kattaa tiedolla johtamisen kokonaisuuden strategiasta arkkitehtuurin suunnittelun kautta toteutukseen.  Analytiikka ja visualisointi  Julkishallinnon tietoarkkitehtuurikonsultointi  Tietovarastointi  Big data  Avoin data  Teollinen internet  Ydintiedon hallinta CASE Vantaan kaupunki Vantaa tarttuu tiedolla johtamiseen toimintalähtöisesti Vantaan kaupungin suunnittelemat mittaristot kertovat keskeiset kaupungin johtamisen ja ennakoinnin tunnusluvut. Näitä mittareita synnytetään nyt kaupungin tietohallinto-ohjelmassa. Sen keskeisenä osana kehitetään tiedolla johtamista. Gofore toimii Vantaan kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijapalvelujen toimittajana ja kumppanina tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurien kehittämisessä.
 4. 4. 2 Goforen Tiedolla johtamisen kokonaiskuva Tiedon hyödyntäjät Operatiiviset tietovarannot Tilannekuva - ennusteet Tiedon tuottajat Näkemys johtamistilanteesta Ilmiöiden mallintaminen Tiedon hallinta
 5. 5. 2 Näkemys johtamistilanteesta – tavoitteet tiedolla johtamiselle Tiedon hyödyntäjät Tiedon tuottajat Liiketoimintajohto: Selkeä ohjaus ja vaikuttavuus Kehitystoiminta: Monimutkaisen systeemin suoritustason parantaminen (yhteys Kokonaisarkkitehtuurityöhön) Suorittavan taso: Hajautetun toiminnan hallittavuus (yhteys Mestarimalliin)
 6. 6. 2 Ilmiöiden mallintaminen – haasteellisuus ja edellytykset Tilannekuva - ennusteet Tilannekuva Ennakoitavuus ja epävarmuus Vuorovaikutuksen ohjaaminen Optimointi tai automatisointi
 7. 7. 2 Tiedon hallinta – datan monimuotoisuuden hallinta Operatiiviset tietovarannot Oman datan skaalaus (toiminnanohjaus, tuotetieto, …) Ulkopuolisen datan integrointi (kumppanidata, avoin data, LinkedIn…) Asiakasvuorovaikutuksen kokonaishallinta (asiakkuustoimet, vuorovaikutusdata, viestintä, some..) Ulkopuolisen tiedon hankinta (some, tutkimustieto, trend scouting, kilpailijaseuranta)
 8. 8. 2 Tiedolla johtamisen kokonaiskuva - mahdollisuuksia Tiedon hyödyntäjät Operatiiviset tietovarannot Tilannekuva - ennusteet Tiedon tuottajat Nykytilakartoitus Raporttikartta Tietomallinnus Tietoarkkitehtuuri Ketterä analytiikka Kohderatkaisun toteuttaminen Tiedon avaaminen Avoimen datan hyödyntäminen Tiedon visualisointi
 9. 9. 2 Ole yhteydessä meihin Jos sinulla on dataa, jota haluaisit hyödyntää paremmin Jos sinulla on johtamistarve, mutta ei vielä dataa Jos haluat jakaa dataasi tehokkaasti, luotettavasti, turvallisesti ja tuottavasti
 10. 10. Tel +358 10 439 7777 gofore@gofore.com Hämeenkatu 16 FI-33200 Tampere Urho Kekkosen katu 7 B FI-00100 Helsinki Teemme kokonaisuuksien kehittämisestä hallittavaa ja tuloksellista!
 11. 11. 2 Näkemys johtamistilanteesta (Strateginen / Johto) – esimerkkejä Tiedon hyödyntäjät Tiedon tuottajat Tunne markkinasi - Asiakas- ja markkina-analyysit Asiakaskokemuksen kokonaishallinta Kilpailukykyanalyysit Kokonaiskartta (malli) Vuorovaikutus Trendien seuranta (suunnittelu) Ohjaa tehokkaasti - Portfolion hallinta Tuoteportfolio, Palveluportfolio, Kehitysportfolio Asiakasportfolio, Projektiportfolio, kyvykkyysportfolio TUNNISTA OHJAAVA PORTFOLIO! Liiketoimintamallin tunnistaminen Ydintiedolla johtaminen Varmista Vaikuttavuus - Tavoiteasetanta IT-portfolion hyödyt Business Case - mallintaminen Strateginen tavoiteasetanta Raportoinnit ja Tuloskortit
 12. 12. 2 Näkemys johtamistilanteesta (Taktinen / Kehitystoimi) – esimerkkejä Tiedon hyödyntäjät Tiedon tuottajat Tunne rajasi - Suorituskyvyn kehittäminen Kapasiteetin rajan tunnistaminen Kuormituksenhallinta Työvarastojenhallinta Reagointinopeus ja ennakoiva huolto Paranna harkitusti - ”Systeeminhallinta” Tilannekuvan hallinta ydintiedon avulla Pullonkaulojen tunnistaminen Muutosten vaikutukset ja häiriöt Häiriötilojen seuranta ja vahingot Vuorovaikutus ympäristön kanssa Luo kasvun edellytykset - Henkilöstön kehittäminen Työntekijäbarometrit Työhyvinvoinnin seuranta Henkilöstön sitoutuminen Osaamisen ja kapasiteetin kasvattaminen Rekrytointi
 13. 13. 2 Näkemys johtamistilanteesta (Suorittava taso) – esimerkkejä mm. monitoimittajahallinnasta Tiedon hyödyntäjät Tiedon tuottajat Ohjaa asiakaskokemusta – toteutuksenaikaista analytiikkaa käyttökokemukseen Asiakkaan palvelukokemuksen kehittäminen Jaa tilannekuvaa, anna ohjautua - Jaetun tilannekuvan ja ohjauksen hallinta Kriittisen polun hallinta Projektin valmiusasteen jakaminen Projektitiimien työkuormatilan jakaminen Mielummin ennustavasti kuin tarkasti - Projektien aikataulun ja riskien ennustettavuus Jatkuva estimointi, Työvarastonhallinta Tiedä laatusi - Laatusimulointi Testaustyön optimointi ja priorisointi Asiakasvuorovaikutuksen hyödyntäminen
 14. 14. 2 Tiedolla johtamisen visualisointi ja käytettävyys Goforen UX-palvelutarjonta: • Käyttäjätutkimukset ja käyttäjälähtöinen vaatimusmäärittely • Palvelumuotoilu • Konseptointi • Käyttöliittymäsuunnittelu • Prototypointi • Graafinen suunnittelu • Käytettävyystestaus, pilottitutkimukset • Analytiikkapalvelut • Koulutuspalvelut  Tiedolla johtamisessa korostuu tiedonsaannin ja visualisoinnin ja saannin helppokäyttöisyyden tarpeet  Käyttäjätutkimusten avulla voidaan tunnistaa tietotarpeet ja löytää juuri ne tiedot, joita ihmiset tarvitsevat ja missä muodossa ne halutaan nähdä  Konseptoinnin ja graafisen suunnittelun myötä voidaan luoda helposti ymmärrettävät visualisoinnit eri käyttäjien tarpeisiin ja eri alustoille.  Käytettävyyden suunnittelu ja toteutus nivoutuu saumattomasti ketterän kehittämisen malliin
 15. 15. 2 Tietovaraston ketterä kehittäminen Tietovarastohanketta ei kannata lähestyä tuotehankintana, vaan räätälöitynä ohjelmistoprojektina. Erityisesti henkilötason osaamisella on suuri painoarvo. Tietovarastointi (EDW ja BI) on ohjelmistokehitysprojekti (software build) ja siihen kannattaa käyttää ohjelmistokehityksen parhaita käytäntöjä, mm. ketterää kehittämistä. – Data Vault -mallinnuksen kehittäjä Dan Linstedt
 16. 16. Tel +358 10 439 7777 gofore@gofore.com Hämeenkatu 16 FI-33200 Tampere Urho Kekkosen katu 7 B FI-00100 Helsinki Teemme kokonaisuuksien kehittämisestä hallittavaa ja tuloksellista!

×