Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi Del 3

606 views

Published on

Del 3 av forelesningen om Strategi, INF300

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategi Del 3

 1. 1. INF300
 2. 2. <ul><li>” Krig er ikke annet enn fortsettelse av politikk med andre midler” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>” Man begynner ikke en krig - eller man burde i det minste ikke begynne en krig - uten å ha gjort klart for seg hva man vil oppnå med den, og hva man vil gjøre i den” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>” Den første, mest storartede og avgjørende beslutning som en feltherre og statsmann tar, er den at han bedømmer den krig han begynner, riktig; og ikke holder den for eller vil gjøre den til noe den ut fra sin natur ikke kan være” </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Harde opplysninger : - Teknisk håndtering av begrensede problemer - Eksakte beregninger, eksperimenter og kalkyler - Virkeligheten kvantifiseres </li></ul><ul><li>Myke opplysninger : - Verdensanskuelse - Abstrakte teorier - Etikken, estetikken og synspunkter på «det gode liv» </li></ul>
 6. 6. <ul><li>” Konkrete kamphandlinger og krigføring er formodentlig et uttrykk for hard opplysning men krigen i seg selv består av mer enn det” Major Harald Høiback </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Forberedelsene til kamp er middelet for å nå målet med krigen </li></ul><ul><li>Strategi er krigens plan. Den lenker sammen alle de handlinger som er nødvendig for å nå det endelige mål </li></ul><ul><li>En strategi er delt i en plan for hvert felttog, og som regulerer kampene i det enkelte slag </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Det vil være ulike elementer som påvirker kampdelen av en strategi: a . Moral b . Fysikk (i betydningen kroppslig tilstand) b . Matematikk d . Geografi e . Statistikk </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Analyseres kritisk </li></ul><ul><li>Være basert på maktbalanse </li></ul><ul><li>Ha forbindelsen mellom politiske og militære mål i mente </li></ul><ul><li>Ta opp i seg krigens uforutsigbarhet </li></ul><ul><li>Ta høyde for mangel på informasjon i kampens hete </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Krig er først og fremst en del av den sosiale sfære </li></ul><ul><li>Strategi tilhører den kunstneriske sfære </li></ul><ul><li>Taktikk hører til den vitenskapelige sfære </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Finn ut hvordan man kan skaffe seg styrke- og utstyrsmessig fortrinn i det avgjørende øyeblikk </li></ul><ul><li>Finn hvilke moralske faktorer som vil ha betydning for å nå målet </li></ul><ul><li>Hvordan bruke tilgjengelige ressurser på best mulig måte </li></ul><ul><li>Vær alltid rolig og bestemt </li></ul><ul><li>Ha alltid et valg mellom det å satse høyt og det å være forsiktig </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Erobre og ødelegge fiendens militære evne </li></ul><ul><li>Ta kontroll over fiendens materiell, utstyr og viktige ressurser </li></ul><ul><li>Vinn opinionen </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kan vi bruke Clausewitz, eller militær tenkning når vi skal planlegge oppbygging og drift av en organisasjons IT-tjeneste? </li></ul><ul><li>Hva tror DU? </li></ul>

×