Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi Del 1

1,340 views

Published on

Forelesning i INF300

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategi Del 1

 1. 1. INF300
 2. 2. <ul><li>Av gresk: stratos = hær </li></ul><ul><li>Videre utforming – gresk: strategos = general </li></ul><ul><li>Sextus Iunius Frontinus: Romersk general og ingeniør. Skrev boken ”Strategematon” i ca år 100, om tips og triks tidligere generaler hadde brukt med hell </li></ul><ul><li>Maizeroy: Fransk militærforfatter. Innfører begrepet ”strategi” på 1700-tallet </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Planer og handlinger som to motstandere bruker når de står overfor hverandre - Ut fra dette er dette kan vi bare snakke om strategi når det involverer en motstander . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Alle helhetlige planer og handlinger som har til hensikt å oppnå et, eller flere, mål, uavhengig av om man står overfor en motstander eller ikke </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Vi kan dele inn teorien om strategisk lederskap i ti hovedskoler: </li></ul><ul><li>1. Designskolen 2. Planleggingsskolen 3. Posisjoneringsskolen 4. Entreprenørskolen 5. Den kognitive skolen 6. Læringsskolen 7. Maktskolen 8. Kulturskolen 9. Omgivelsesskolen 10. Konfigurasjonsskolen </li></ul>
 6. 6. <ul><li>En god strategi skal være en optimal tilpasning til organisasjonens indre styrke og ytre muligheter </li></ul><ul><li>Må være konsistens mellom de ulike mål og tiltak. </li></ul><ul><li>Forutsetter pyramidisk organisasjon, og at strategiprosessen er en systematisk og planlagt prosess innad i organisasjonen </li></ul><ul><li>Planer som er lagt, SKAL følges </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Bruk av detaljerte planleggingsverktøy </li></ul><ul><li>Detaljerte målspesifikasjoner </li></ul><ul><li>Alle enkeltdeler av en plan må være nøye tilpasset sin funksjon OG helheten </li></ul><ul><li>Forutsetter en strukturert organisasjon, med ulike klart definerte ansvarsområder. </li></ul><ul><li>Høy grad av detaljering i planene </li></ul><ul><li>Lite fleksibilitet </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Organisasjonen må alltid posisjonerer seg riktig i forhold til omgivelsene </li></ul><ul><li>Et sett med grunnleggende/overordnede strategier er nok </li></ul><ul><li>Omfatter alle typer organisasjoner </li></ul><ul><li>Legger vekt på fleksibilitet og det å utnytte ulike muligheter som dukker opp </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Denne teoriretningen fokuserer på en enkelt person innen en organisasjon; entreprenøren </li></ul><ul><li>En ”talsperson” for entreprenøren blant våre kjente filosofer var… </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Det var Schumpeter! ( se webforelesningen fra oppstarten av modulen ) </li></ul><ul><li>Enkel organisasjon, opprettet og tilpasset av entreprenøren </li></ul><ul><li>Fokus: Hvordan og hvorfor strategier blir formet i den enkeltes hode </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Strategi utformes som en kognitiv prosess der kjernen ligger i det bildet vi danner oss av virkeligheten. </li></ul><ul><li>En retning: Den kognitive prosess gir et objektivt bilde av verden. </li></ul><ul><li>En motsatt retning: Den kognitive prosess gir kun en subjektive tolkning og virkelighetsbilde. </li></ul><ul><li>Organisasjonsformen er tilfeldig, basert på hendelser en har lært av. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Strategi er å danne seg et bilde av virkeligheten </li></ul><ul><li>Dette bildet kan være avgjørende for hvordan vi forøvrig velger vår strategi </li></ul><ul><li>Våre holdninger, verdier og verdensoppfatning kan påvirke strategien. </li></ul>

×