Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Organisasjonsteori IN303 Per A. Godejord, HiNe, H-07
En liten tanke <ul><li>Hva får deg til å jobbe? </li></ul><ul><li>Belønning eller straff? </li></ul>
Organisasjonsteori Hva kjennetegner en organisasjon? <ul><li>Samhandling mellom en gruppe mennesker </li></ul><ul><li>En v...
Organisasjonsteori Definisjon <ul><li>En organisasjon er en planlagt sammenslutning av personer, i den hensikt å oppnå bes...
Organisasjonsteori To hovedsyn <ul><li>Rational System - Klare mål - Klare oppgaver - Spesialisering - Klare prosedyrer fo...
Organisasjonsteori To hovedsyn <ul><li>Natural System - Uklare mål - Lite ressurser - Strid mellom ulike grupper - Uformel...
Organisasjonsteori Sammenheng med motivasjonsteori <ul><li>Motivasjonsteori er en viktig del av organisasjonsteorien! </li...
Motivasjonsteori <ul><li>Indre behov: - Trang til å være effektiv - Trang til å mestre - Trang til å ha selvstendig kontro...
Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori X: Straff og belønning </li></ul><ul><li>Teori Y: Iboende be...
Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori Y - Mennesket har en medfødt trang til å yte - Mennesket vil...
Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori X - Mennesker har en medfødt aversjon mot å arbeide og vil u...
Organisasjonsteori Andres interesse av organisasjonen <ul><li>Ulike interessegrupper kan delta i eller påvirke organisasjo...
Organisasjonsteori Organisasjonskultur <ul><li>” Måten vi gjør tingene på her hos oss” - Vaner, mønstre - ”Automatiserte” ...
Organisasjonsteori Det organisatoriske isfjell <ul><li>Formelle aspekter (synlig) - Mål - Teknologi - Struktur - Ferdighet...
Organisasjonsteori Prosesser <ul><li>Viktige beslutninger i organisasjonen - Beslutningsprosess – Hvordan fattes beslutnin...
Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Struktur = Oppbygging - Viser hvordan en organisasjon er bygge...
Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Analyse av strukturen viktig i forståelse av en organisasjon -...
Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Problem: Både formell og uformell struktur - Organisasjonskart...
Organisasjonsteori <ul><li>Kompleks virkelighet - Det formelle - Bak fasaden - Organisasjon = Mennesker! </li></ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organisasjonsteori

13,309 views

Published on

IN303, Høgskolen i Nesna

Published in: Technology, Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Organisasjonsteori

 1. 1. Organisasjonsteori IN303 Per A. Godejord, HiNe, H-07
 2. 2. En liten tanke <ul><li>Hva får deg til å jobbe? </li></ul><ul><li>Belønning eller straff? </li></ul>
 3. 3. Organisasjonsteori Hva kjennetegner en organisasjon? <ul><li>Samhandling mellom en gruppe mennesker </li></ul><ul><li>En viss grad av formalisering </li></ul><ul><li>En viss kompleksitet </li></ul><ul><li>Arbeider etter formelle mål </li></ul>
 4. 4. Organisasjonsteori Definisjon <ul><li>En organisasjon er en planlagt sammenslutning av personer, i den hensikt å oppnå bestemte mål </li></ul>
 5. 5. Organisasjonsteori To hovedsyn <ul><li>Rational System - Klare mål - Klare oppgaver - Spesialisering - Klare prosedyrer for blant annet infoflyt Ansatte jobber ut fra et felles mål, til beste for alle </li></ul>
 6. 6. Organisasjonsteori To hovedsyn <ul><li>Natural System - Uklare mål - Lite ressurser - Strid mellom ulike grupper - Uformell kommunikasjon Ansatte jobber ikke nødvendigvis ut fra felles mål, til beste for alle </li></ul>
 7. 7. Organisasjonsteori Sammenheng med motivasjonsteori <ul><li>Motivasjonsteori er en viktig del av organisasjonsteorien! </li></ul><ul><li>Motivasjon: En beskrivelse av målrettet adferd </li></ul><ul><li>Mennesket drives av drifter </li></ul><ul><li>Mennesket drives av ulike indre behov </li></ul>
 8. 8. Motivasjonsteori <ul><li>Indre behov: - Trang til å være effektiv - Trang til å mestre - Trang til å ha selvstendig kontroll </li></ul>
 9. 9. Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori X: Straff og belønning </li></ul><ul><li>Teori Y: Iboende behov for å lykkes </li></ul>
 10. 10. Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori Y - Mennesket har en medfødt trang til å yte - Mennesket vil øve selvkontroll og selvstyring for å nå de mål de er opptatt av - Å lykkes med en oppgave er viktigste belønning - Med de rette forhold lærer mennesker både og akseptere og søke ansvar - Kreativitet, oppfinnsomhet, etc. er jevnt fordelt blant alle mennesker - Menneskets intelektuelle evne blir bare delvis utnyttet </li></ul>
 11. 11. Organisasjonsteori McGregors Teori X og Teori Y <ul><li>Teori X - Mennesker har en medfødt aversjon mot å arbeide og vil unngå det hvis mulig - På grunn av denne egenskapen må folk styres, kontrolleres og straffes for å få dem til å yte - Folk flest foretrekker å bli styrt, vil unngå ansvar, har få ambisjoner og ønsker først og fremst sikkerhet </li></ul>
 12. 12. Organisasjonsteori Andres interesse av organisasjonen <ul><li>Ulike interessegrupper kan delta i eller påvirke organisasjonen - Politiske myndigheter - Eiere - Finansieringsinstitusjoner - Ansatte - Kunder - Leverandører - Konkurrenter - Fagforeninger - Interesseorganisasjoner </li></ul>
 13. 13. Organisasjonsteori Organisasjonskultur <ul><li>” Måten vi gjør tingene på her hos oss” - Vaner, mønstre - ”Automatiserte” handlinger og reaksjoner - ”Koden” på arbeidsplassen </li></ul>
 14. 14. Organisasjonsteori Det organisatoriske isfjell <ul><li>Formelle aspekter (synlig) - Mål - Teknologi - Struktur - Ferdigheter - Finansielle ressurser </li></ul><ul><li>Uformelle aspekter (skjulte) - Holdninger - Verdier - Følelser - Sosiale kontakter - Gruppenormer </li></ul>
 15. 15. Organisasjonsteori Prosesser <ul><li>Viktige beslutninger i organisasjonen - Beslutningsprosess – Hvordan fattes beslutninger, og hvem fatter dem? - Koalisjoner og utøvelse av makt og innflytelse - Ledelse og lederatferd - Gruppeatferd - Konflikt og konflikthåndtering - Lagbygging - Kommunikasjon - Læring - Innovasjon - Omstilling og fornyelse </li></ul>
 16. 16. Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Struktur = Oppbygging - Viser hvordan en organisasjon er bygget - regler og instrukser - Fordeling av ansvar - Fordeling av myndighet - Lederskap - Organisasjonskart = Den formelle struktur </li></ul>
 17. 17. Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Analyse av strukturen viktig i forståelse av en organisasjon - Den formelle struktur viser bare en del av virkeligheten </li></ul>
 18. 18. Organisasjonsteori Struktur <ul><li>Organisasjonsstruktur - Problem: Både formell og uformell struktur - Organisasjonskart er det formelle - Det uformelle: </li></ul><ul><ul><li>- Uformelle roller (”Høvdinger”) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Uformelt lederskap - Formelle leder har formell makt, men uformell leder har legitimitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Studer BÅDE organisasjonskart og kultur! </li></ul></ul>
 19. 19. Organisasjonsteori <ul><li>Kompleks virkelighet - Det formelle - Bak fasaden - Organisasjon = Mennesker! </li></ul><ul><li>Poeng: Vurdering av en organisasjon avhenger av flere teorier! </li></ul>

×