Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INF300 Organisasjon og IT-tjeneste
En intern IT-tjeneste <ul><li>Vi skal nå se på drift av en intern IT-tjeneste i en organisasjon </li></ul><ul><li>En slik ...
Momenter vi må tenke på <ul><li>Sette oss klare mål for hva vi vil med den interne IT-tjenesten </li></ul><ul><li>Planlegg...
Hvilke spørsmål må en IT-drift kunne svare på? <ul><li>Kostnader og inntjening ved bruk av IT-utstyr? </li></ul><ul><li>Ka...
Servicenivået: Hvordan sikre at kunden(e) har adgang til passende tjenester? <ul><li>Håndtering og planlegging av endringe...
Infrastruktur: Hvilke prosesser, organisering og verktøy er nødvendige for å få en stabil infrastruktur på IT-tjenesten? <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organisasjon Og IT Tjeneste

736 views

Published on

Forelesning i INF300

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Organisasjon Og IT Tjeneste

  1. 1. INF300 Organisasjon og IT-tjeneste
  2. 2. En intern IT-tjeneste <ul><li>Vi skal nå se på drift av en intern IT-tjeneste i en organisasjon </li></ul><ul><li>En slik tjeneste vil være avhengig av strategisk tenkning og kunnskap om organisasjonen den skal være en del av. </li></ul>
  3. 3. Momenter vi må tenke på <ul><li>Sette oss klare mål for hva vi vil med den interne IT-tjenesten </li></ul><ul><li>Planlegge slik at vi når målene </li></ul><ul><li>Organisere oss slik at vi når målene </li></ul><ul><li>Kunne konstantere at målene er nådd </li></ul><ul><li>Sette oss nye mål, basert på erfaring </li></ul>
  4. 4. Hvilke spørsmål må en IT-drift kunne svare på? <ul><li>Kostnader og inntjening ved bruk av IT-utstyr? </li></ul><ul><li>Kapasitet på eksisterende utstyr (f.eks: har vi linjekapasitet til å kjøre videokonferanser fra pc til pc?) </li></ul><ul><li>Hvilket utstyr er tilgjengelig for den enkelte i virksomheten? </li></ul><ul><li>Vil det være kontinuitet i tjenesten? </li></ul><ul><li>Hvordan skal servicenivå håndteres og planlegges? </li></ul>
  5. 5. Servicenivået: Hvordan sikre at kunden(e) har adgang til passende tjenester? <ul><li>Håndtering og planlegging av endringer i behov </li></ul><ul><li>Håndtering og planlegging av når nye versjoner av system rulles ut </li></ul><ul><li>Håndtering av problem </li></ul><ul><li>Håndtering av hendelser </li></ul><ul><li>Drift av hjelp-tjeneste </li></ul>
  6. 6. Infrastruktur: Hvilke prosesser, organisering og verktøy er nødvendige for å få en stabil infrastruktur på IT-tjenesten? <ul><li>Håndtering av nettverksstruktur og utstyr </li></ul><ul><li>Håndtering av den daglige vedlikeholdsdift </li></ul><ul><li>Håndtering av programvareinnstallasjoner </li></ul><ul><li>Håndtering av virksomhetens ulike systemer </li></ul>

×