Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krisehåndtering og sosiale medier

1,454 views

Published on

.ppt-forelesning for OAL151, HiNT

Published in: Education
 • Be the first to comment

Krisehåndtering og sosiale medier

 1. 1. Sosiale medier somverktøy før, under og etter krisen Kilder: Krisehåndtering 2.0, Fagerli, et.al., Kommuneforlaget, Hans-Petter Nygård-Hansen – Blogg,
 2. 2. + Oljekrisen (1973-74) + Tsjernobyl (1986) + Åsta-ulykken (1999) + Terroranslag mot USA (2001) + Tsunamien 2. juledag i 2004 + Jordskjelv og tsunamien Japan, 2011 + «Den Egyptiske våren» + Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 + Terrorangrepet ved In Amenas, 16.01, 2013
 3. 3. ˃ Krisekommunikasjon er en viktig del av kriseberedskapen ˃ Sosiale medier er blitt sentrale arenaer for kommunikasjon og samhandling Bildekilde: ISSMM
 4. 4. http://nrk.no/terrortwitter/ Kl. 15:46 første twittermelding om bombeeksplosjonen Kl. 17:00 bekrefter politiet at det var en bombe Kl. 17:47 første twittermelding om mulig skyting på Utøya
 5. 5. ˃ «En organisasjon, institusjon eller virksomhet er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true organisasjonens kjernevirksomhet og/eller troverdighet. Begrepet virksomhet gjelder her for alt som er en organisatorisk enhet» - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 6. 6. + «Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal begrense usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte.» - FAD, 2009
 7. 7. + Varsling kan være innledningen til krisekommunikasjon + Klassisk varsling er Sivilforsvarets sirener + SMS
 8. 8. + Effektiv kanal + Mange brukere + Når alle med moderne mobiltelefon + KREVER: – Kapasitet og ressurser til å takle henvendelser – Evne til å formulere budskapet
 9. 9. » Før » Underveis, og i » Etterkant
 10. 10. » Det finnes i dag en rekke verktøy – betalbare- og gratis. Disse kan hjelpe virksomheter på en enkel og effektiv måte å overvåke kommunikasjonen innenfor- og utenfor de digitale kanaler de selv opptrer i og har kontroll over. » Twazzup (gratis) – for søk og overvåking av tema på Twitter » Google.com/alerts (gratis) – for søk og overvåking på nett » Searchtwitter.com (gratis) – for søk og overvåking av tema på Twitter
 11. 11. » Når spørsmål, bekymringer, kritiske kommentarer og ytringer dukker opp – innenfor eller utenfor egne digitale kanaler – er det viktig å ha klart for seg hva som er responsstrategien. I den anledning er det viktig å skille mellom forskjellige variasjoner av en krise: » Generelle problemer » Kritiske sitasjoner » Konstruktiv kritikk » Fortjent kritikk » SPAM og trolling
 12. 12. » Folk forventer å få en oppsummering og forklaring på hva som skjedde, hvem som ble påvirket – direkte og indirekte – konsekvenser, læringer, endringer osv. » Ta kontroll med kommunikasjonen og avslutt saken
 13. 13. » Åpenhet – kommunikasjonen skal være åpen, tydelig og tilgjengelig » Medvirkning – berørte parter skal tas med på råd og involveres i utforming av politikk og tjenester » Nå alle – relevant informasjon skal nå alle berørte » Aktiv – det skal aktivt og i tide gis informasjon om rettigheter, plikter og muligheter » Helhet – kommunikasjonen skal oppleves enhetlig og samordnet
 14. 14. » Hvilke sosiale medier skal vi bruke? ˃ Hvilke sosiale medier benytter virksomheten seg av? ˃ Hvilke sosiale medier er de ansatte på? ˃ Hvilke sosiale medier bruker våre kunder? » Er vi trent på å bruke sosiale medier? ˃ Opplæring av ansatte i bruk av sosiale medier
 15. 15. » Er virksomheten god nok på bruken av sosiale medier, slik at noen faktisk følger oss? » Er følgerne positivt innstilt til oss?
 16. 16. » Kundene våre » Våre ansatte ˃ Hvilke sosiale medier finner vi dem på? ˃ Hvilken strategi skal vi ha for å nåde ulike gruppene?
 17. 17. » Nyttig: kommunikasjonskart for hvert scenario! » Hvem vil bli involvert, hvem vil mene noe (hvor sterkt), hvem vil det bli nødvendig å koordinere håndteringen med (og hva kan gjøres av forberedelser ift. dette)?
 18. 18. »Sosiale medier er skapt for kort, konsis og visuell kommunikasjon
 19. 19. » Viktig med rolleavklaring på forhånd: Enten vil alle helst være betydningsfulle (ta beslutninger, uttale seg), eller så vil alle helst overlate jobben til andre » En kompleks krise kan vanskelig håndteres gjennom en hierarkisk kommandostruktur - nødvendig med en klar oversikt over hvem som kan og skal gjøre hva (og hvem som skal avgjøre tvilstilfeller)

×