Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikasjon og organisasjon

6,780 views

Published on

Forelesning i INF300

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kommunikasjon og organisasjon

 1. 1. INF300
 2. 2. Hva skal vi med kommunikasjon? <ul><li>En organisasjon består av mennesker </li></ul><ul><li>Mennesker er ikke feilfrie </li></ul><ul><li>Kommunikasjon foregår mellom mennesker </li></ul><ul><li>Kommunikasjon innad i en organisasjon er sjelden perfekt </li></ul>
 3. 3. Hva betyr ”kommunikasjon”? <ul><li>Fra latin: ”Communicare” som betyr ”gjøre noe felles” </li></ul><ul><li>Kjapp definisjon: Overføring eller utveksling av informasjon mellom personer </li></ul><ul><li>Mer presist: Kommunikasjon er en prosess der en person, gruppe eller organisasjon overfører en type informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon. </li></ul>
 4. 4. Roller i kommunikasjon <ul><li>Den som kommuniserer noe til noen andre kaller vi for ”sender” </li></ul><ul><li>Den som mottar, kaller vi for ”mottaker” </li></ul>
 5. 5. Organisasjonskommunikasjon <ul><li>Intern kontra ekstern </li></ul><ul><li>Formell kontra uformell (husker dere ”isfjellet”?) </li></ul><ul><li>Skriftlig kontra muntlig </li></ul><ul><li>Verbal kontra ikke-verbal </li></ul><ul><li>Kommunisere nedover kontra kommunisere oppover </li></ul>
 6. 6. Kommunikasjonsprosessen Avsender Mottaker Melding slik avsender tenker seg den Utforming av meldingen Sending av meldingen Melding slik mottaker oppfater den
 7. 7. Hvordan påvirker organisasjonsstruktur kommunikasjon? - Vertikal kommunikasjon nedover Instrukser for arbeidet Sikre at arbeidsoppgavene blir løst på en skikkelig måte Begrunnelser for arbeidet Få de ansatte til å forstå betydningen av det arbeidet de gjør, og hvordan arbeidsoppgavene er relatert til den øvrige virksomheten Informasjon om prosedyrer og praksis i organisasjonen De enkeltes rettigheter og hva organisasjonen krever Tilbakemelding på arbeidet som underordnede gjør Formålet er å gi beskjed om hvordan en fungerer i jobben Informasjon om organisasjonens ideologi Få de ansatte til å tro på organisasjonens mål, og gi meningsfulle retningslinjer for arbeidet
 8. 8. Hvordan påvirker organisasjonsstruktur kommunikasjon? - Vertikal kommunikasjon oppover Informasjon om seg selv og arbeidet Hva en gjør og hvordan det går Informasjon om andre og deres arbeide Solidaritet istedenfor egen streben etter posisjoner Informasjon om organisasjonens praksis og prosedyrer Generelle synspunkter på personalpolitikk Informasjon om hva som bør gjøres og hvordan Etablere formelle kanaler for forslag om ulike tiltak Rapportering Resultater og erfaringer
 9. 9. Påvirker organisasjonskulturen kommunikasjonen? <ul><li>Kulturelle faktorer – stor betydning for hvordan ansatte i organisasjoner tolker informasjon, hendelser og aktiviteter </li></ul><ul><li>Kulturelle faktorer har stor betydning for hvordan ansatte i organisasjoner kommuniserer med hverandre </li></ul><ul><ul><li>Lettere å kommunisere med folk i samme kultur enn en annen kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Jo mer man kommuniserer med hverandre, jo mer tillit får man til hverandre </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur og subkultur – kan virke ekskluderende </li></ul></ul>
 10. 10. Uformell kommunikasjon <ul><li>Uformell kommunikasjon: kommunikasjon som oppstår spontant, personlig, basert på vennskap og basert på felles interesser. </li></ul><ul><li>På tvers av enheter, internt </li></ul><ul><li>Den uformelle kommunikasjonen går kontinuerlig </li></ul><ul><li>Er uformell kommunikasjon en ressurs eller et problem? Hva tror DERE? </li></ul>
 11. 11. Kommunikasjon og beslutningsprosess – en sammenheng <ul><li>Kommunikasjon </li></ul>Formidling av informasjon/ beslutningspremisser Beslutning a) Kommunikasjon – en del av enhver strategi og beslutningsprosess b) Kommunikasjon – avgjørende for informasjonsgrunnlaget når beslutninger fattes c) Kommunikasjonsproblemer kan føre til at beslutninger fattes på usikkert/feil grunnlag KORT SAGT: KOMMUNIKASJON I EN ORGANISASJON ER VIKTIG!

×