Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT og demokrati

2,665 views

Published on

Om demokrati og IKT. Presentasjon benyttet sammen med podcast og blog, i Samfunnsinformatikk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT og demokrati

 1. 1. Samfunnsinformatikk IT og demokrati Per A. Godejord Førstelektor 2007
 2. 2. Hva er demokrati? <ul><li>Demokrati </li></ul>demo folk kratein å styre
 3. 3. Demokrati <ul><li>Gresk opprinnelse </li></ul><ul><li>Bystaten Athen år 500-400 </li></ul><ul><li>Gresk demokrati kun for over- og mellomklassen, og kun for menn. </li></ul><ul><li>Marx: Demokrati er en form for diktatur da kun overklassen har reell makt. </li></ul>
 4. 4. Ulike former for demokrati <ul><li>Direkte demokrati </li></ul><ul><li>Representativt demokrati </li></ul>
 5. 5. Direkte demokrati <ul><li>I utgangspunktet velges ikke folkerepresentanter. </li></ul><ul><li>Folket stemmer over hver enkelt sak. </li></ul><ul><li>Land som har en variant av dette systemet: Sveits </li></ul>
 6. 6. Representativt demokrati <ul><li>Folket velger representanter som styrer på vegne av velgerne. </li></ul><ul><li>Den tradisjonelle formen for demokrati </li></ul><ul><li>En blanding av at alle bestemmer og et fåtall styrer til beste for alle </li></ul><ul><li>Kalles også indirekte demokrati </li></ul>
 7. 7. Hvilken form for demokrati har vi i Norge? <ul><li>Hva tror du? </li></ul>
 8. 8. Norge <ul><li>Vi har representativt demokrati. </li></ul><ul><li>Folkeavstemninger er rådgivende. </li></ul><ul><li>Stortinget er de få som bestemmer til beste for flertallet </li></ul>
 9. 9. IKT <ul><li>Websider a la ”Min side” der velgerne kan få tilgang til offentlige tjenester. </li></ul><ul><li>Websider for avstemninger over ulike tema. </li></ul><ul><li>IKT-system for valg av representanter til nasjonalforsamlingen. </li></ul><ul><li>” Globalt demokrati” der folk møtes i cyberspace og avgjør politiske spørsmål </li></ul>
 10. 10. Internett <ul><li>Påstand: Internett er et verktøy for fremme av demokrati over hele verden. </li></ul><ul><li>Hva mener DU? </li></ul><ul><li>Kilde: Wikipedia </li></ul>

×