Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatikkdidaktikk

810 views

Published on

Presentasjon for lærerutdanningen, Campus Nesna, 15.juni 2007

Published in: Health & Medicine, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informatikkdidaktikk

  1. 1. Informatikkdidaktikk Takk Per A. Godejord Førstelektor Informatikk
  2. 2. Didaktisk tekning - SI <ul><li>Samfunnsinformatikk er studiet av samspillet mellom teknologi og samfunn (mennesker) </li></ul><ul><li>Faglig og etisk fokus i studentens nærmeste fremtid </li></ul><ul><li>Fokus må være på det å hjelpe studentene med å utvikle en analytisk forståelse og livslang nyskjerrighet omkring sosiale spekter ved IKT </li></ul>
  3. 3. Didaktisk tenkning - SI <ul><li>Kan ikke undervise Samfunnsinformatikk fra en lærebok </li></ul><ul><li>Ha et sett med klare mål, basert på hva vi vil at studenten skal oppnå </li></ul><ul><li>Blooms taksonomi vurdering       syntese        analyse      anvendelse    forståelse  viten </li></ul>
  4. 4. Didaktisk tenkning - SI <ul><li>Eksempel: Hjelpe studenten med å forstå hvordan motsetninger representeres i en debatt: kunne identifisere holdninger, bakgrunn og hovedargument i en debatt a la Personvern kontra kampen mot seksuelle overgrep mot barn (Bloom: Forståelse) </li></ul>
  5. 5. Didaktisk tenkning - SI <ul><li>Prosjektbasert </li></ul><ul><li>Differensiering Teorier: </li></ul><ul><li>- Samfunnsinformatikk-didaktikk (Rob Kling) - Motivasjonsteori - Konstruktivisme </li></ul>
  6. 6. Blended Learning Det motsatte av Single Malt Learning Podcast YouTube Blogg Flash Audacity Moodle
  7. 7. Takk for oppmerksomheten

×