Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anonymitet i cyberspace
<ul><li>Moral er et sett av normer eller atferdsmønstre som ligger til grunn for organiseringen av samfunnet. </li></ul><u...
<ul><li>Etikk (fra gresk ethos, sed) er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er de...
<ul><li>Som små sosialiseres vi inn i et samfunn </li></ul><ul><li>Vi lærer å samhandle og gå i dialog med andre. </li></...
<ul><li>Det vi har lært fra barndommen av, kan vi kalle vår ”moralske hverdagskompetanse”. </li></ul><ul><li>Tar vi med vå...
<ul><li>e itj aill som e oppdatert blant sladderkjærringan dinsjø her i verden!sjøl om du ferr å slarve rundt m kjæften så...
<ul><li>Utgangspunkt: Jeg aksepterer ikke ditt argument fordi du ikke bruker ditt virkelige navn.  Et hensiktsmessig utg...
<ul><li>Kriteriet for et godt argument: 1) Argumentet er gyldig 2) Premissene er sanne </li></ul><ul><li>Et argument kan...
<ul><li>Ut fra forrige punkter kan vi sette opp følgende formel: 1) Hvis P så Q 2) P 3) Ergo Q  La oss leke litt med dett...
<ul><li>1) P = Mor Nille kan ikke fly 2) Q = En sten kan ikke fly 3) Ergo er Mor Nille en sten  Fra Ludvig Holbergs ”Eras...
<ul><li>Argumenter ugyldiggjøres ved mot-argumentasjon Her må vi trekke pusten og kaste oss ut i en lengre utredning... </...
<ul><li>Kvaliteten på et mot-argument vurderes ut fra at a) argumentet har samme form som det argumentet det argumenteres...
<ul><li>Argumenter er sanne eller falske </li></ul><ul><li>Innholdet forteller oss om det er det ene eller det andre  Snø...
<ul><li>Snø er hvitt = sant KUN dersom dette våte, kalde greiene som daler stille ned om vinteren rent faktisk er hvitt. <...
<ul><li>Snø er hvitt = sant KUN dersom a) Snøfnuggene er hvite og b) Personen som påstår dette gjør det under  fullt nav...
<ul><li>” ...kan man benytte seg av offentlig tilgjengelige anonymiseringstjenester på internett, såkalte anonymizere . Br...
<ul><li>Hvis sannhet og god argumentasjon ikke er avhengig av om man argumenterer under egen identitet, er det da uetisk å...
<ul><li>Vi har ulike etiske teorier </li></ul><ul><ul><li>Normativ etikk er en av dem, og da snakker vi om </li></ul></ul>...
<ul><li>Dydsetikken er opptatt av </li></ul><ul><ul><li>At mennesket oppfører seg godt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dyd ...
<ul><li>Så kan det å være anonym på nettet være feigt? </li></ul><ul><li>Eller kan det tvert i mot være både modig og klok...
<ul><li>Ja? Hva tror dere? </li></ul><ul><li>Vi skal snakke mer om etikk, men nå skal vi se på det i lys av dataspill.... ...
<ul><li>Og gå så tilbake i Moodlerommet og kjør neste forelesningspresentasjon Neste : http://www.slideshare.net/Godejord...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etikk Og Ikt Del1 Inf107

985 views

Published on

Ethics, Social Informatics (IBF107), Nesna University College

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etikk Og Ikt Del1 Inf107

 1. 1. Anonymitet i cyberspace
 2. 2. <ul><li>Moral er et sett av normer eller atferdsmønstre som ligger til grunn for organiseringen av samfunnet. </li></ul><ul><li>Det er normer og regler for hvordan vi oppfører oss sammen med andre. </li></ul><ul><li>Moral er personlig. </li></ul><ul><li>Moral er forestillinger om hva som er rett og galt. Er det rett eller galt å være anonym på internett? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Etikk (fra gresk ethos, sed) er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg» </li></ul><ul><li>Etikken reflekterer over moralen, og er et syn på moralen og en teori om denne. Er det rett å være anonym på internett? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Som små sosialiseres vi inn i et samfunn </li></ul><ul><li>Vi lærer å samhandle og gå i dialog med andre. </li></ul><ul><li>Vi lærer hvordan man er forventet å oppfører seg sammen med andre. </li></ul><ul><li>Ansikt til ansikt oppfører vi oss automatisk slik vi har lært. </li></ul><ul><li>Hva skjer når vi er online? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Det vi har lært fra barndommen av, kan vi kalle vår ”moralske hverdagskompetanse”. </li></ul><ul><li>Tar vi med vår ”moralske hverdagskompetanse” når vi går online? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>e itj aill som e oppdatert blant sladderkjærringan dinsjø her i verden!sjøl om du ferr å slarve rundt m kjæften så e itj d sekkert ainn folk gjær d </li></ul><ul><li>Av: sludder å tøv sladderkjærreng (Fra en debattside, lokalavis på nett) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Utgangspunkt: Jeg aksepterer ikke ditt argument fordi du ikke bruker ditt virkelige navn. Et hensiktsmessig utgangspunkt? </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La oss se litt </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>nærmere på dette… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Kriteriet for et godt argument: 1) Argumentet er gyldig 2) Premissene er sanne </li></ul><ul><li>Et argument kan bare tilbakevises når man kan: 1) Bevise at argumentet er ugyldig 2) Bevise at minst en av premissene er falsk </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ut fra forrige punkter kan vi sette opp følgende formel: 1) Hvis P så Q 2) P 3) Ergo Q La oss leke litt med dette... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1) P = Mor Nille kan ikke fly 2) Q = En sten kan ikke fly 3) Ergo er Mor Nille en sten Fra Ludvig Holbergs ”Erasmus Montanus” </li></ul><ul><li>Eller en mer i tråd med Sokrates: 1) Sokrates er menneske </li></ul><ul><li>2) Mennesker er dødelige </li></ul><ul><li>3) Ergo Sokrates er dødelig </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Argumenter ugyldiggjøres ved mot-argumentasjon Her må vi trekke pusten og kaste oss ut i en lengre utredning... </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kvaliteten på et mot-argument vurderes ut fra at a) argumentet har samme form som det argumentet det argumenteres i mot ; b) mot-argumentet er slik at selv om alle premissene er sanne, kan konklusjonen likevel bli falsk </li></ul><ul><li>Fra dette kan vi utlede at selv om alle premissene i det opprinnelige argumentet er sanne, kan likevel konklusjonen være falsk; ALTSÅ korrektheten i det opprinnelige argumentet beviser ikke at den opprinnelige konklusjonen er sann. </li></ul><ul><li>Med andre ord: Å være overbevist om at alle premissene er sanne og konklusjonen feil, gir ikke en logisk motsetning </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Argumenter er sanne eller falske </li></ul><ul><li>Innholdet forteller oss om det er det ene eller det andre Snø er hvitt = sant OOOH! (gjesp..) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Snø er hvitt = sant KUN dersom dette våte, kalde greiene som daler stille ned om vinteren rent faktisk er hvitt. </li></ul><ul><li>Ok.. Så la oss vende tilbake til anonymitet og kommunikasjon online..... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Snø er hvitt = sant KUN dersom a) Snøfnuggene er hvite og b) Personen som påstår dette gjør det under fullt navn </li></ul><ul><li>Ergo... </li></ul>
 16. 16. <ul><li>” ...kan man benytte seg av offentlig tilgjengelige anonymiseringstjenester på internett, såkalte anonymizere . Bruk av anonymiseringstjenester fjerner avsenderopplysningene som erstattes av anonymiseringstjenestens egne. Dette gir en form for «ikke-identitet» og er ikke i seg selv villedende for mottakeren. Men bruk av anonymiseringstjenester hindrer selvsagt muligheten for å avdekke avsenders reelle identitet, noe som er en nyttig effekt når man begår straffbare handlinger. Utvalget anbefaler derfor at myndighetene vurderer lovligheten av å tilby anonymiseringstjenester </li></ul><ul><li>Dersom anonymitet søkes oppnådd ved å misbruke en annens eller ta en fiktiv identitet, er man innenfor det området som utvalget foreslår straffbelagt. I det første tilfellet leder handlemåten til at en annen må stå til rette for det gjerningspersonen selv har gjort. I det andre tilfellet går selve handlemåten ut over den tillit man kan ha til elektronisk kommunikasjon, og svekker datasystemenes pålitelighet.” </li></ul><ul><li>Fra NOU 2007:2 Lovtiltak mot datakriminalitet </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Hvis sannhet og god argumentasjon ikke er avhengig av om man argumenterer under egen identitet, er det da uetisk å bruke anonymiseringstjenester? </li></ul><ul><li>Svaret er vel.... </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Vi har ulike etiske teorier </li></ul><ul><ul><li>Normativ etikk er en av dem, og da snakker vi om </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dydsteorier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pliktteorier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konsekvensteorier </li></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Dydsetikken er opptatt av </li></ul><ul><ul><li>At mennesket oppfører seg godt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dyd = klokskap, mot, behersket, rettferdig, generøsitet, selvrespekt, ærlighet osv... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laster = feighet, ufølsomhet, urettferdig, forfengelig </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Så kan det å være anonym på nettet være feigt? </li></ul><ul><li>Eller kan det tvert i mot være både modig og klokt? Er det kanskje resultatet (handlingen, ytringen) som er det viktigste mht. hva som er etisk eller ei, og ikke middelet (anonymiseringsproxy)? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ja? Hva tror dere? </li></ul><ul><li>Vi skal snakke mer om etikk, men nå skal vi se på det i lys av dataspill.... Klikk i vei! </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Og gå så tilbake i Moodlerommet og kjør neste forelesningspresentasjon Neste : http://www.slideshare.net/Godejord/ethics-as-viewd-from-computer-games-239406 </li></ul>

×