Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samfunnsinformatikk
 Introduksjon til IN116     Per A. Godejord
      Førstelektor
        2008
Hva skal vi med dette?
  Mer enn bare Marx!


  Samspillet mellom system og bruker


  Samfunnet og teknologisk ut...
Emner
  IT og jus


  Beslag og sikring


  Personvern


  Seksuelle overgrep


  Overvåking og sikkerhet

...
Prosjektoppgave
  Reelle oppgaver fra Redd Barna eller


  Kripos.

  Tema: Fra analyse av Freenet til analyse
  ...
Mål for kurset
  Forstå og anvende lover og avtaler


  om bruk av IKT
  Bli bevisst hvordan IKT påvirker og


  ...
Mål for kurset 2
  Lære å undersøke, analysere,


  begrunne, argumentere og reflektere
  – og sammenfatte dette i ...
Arbeidsformer
  Korte forelesninger


  Prosjektarbeide med reelle oppgaver


  Praktisk arbeide

Verktøy
  Moodle     Meldinger og oppgaver
          Forelesningsnotater og
  Blogg

       ...
Evaluering
  Karaktersystem: A – F
  Mappevurdering

Pause
IT og Jus
  Formål: Gi kjennskap til noen


  begrep, organisering av lovverket,
  og hvilke lover som er sentrale ...
Rettskilder
  Lover, forskrifter, rundskriv


  Forarbeider: Stortingsforhandlinger og lovforarbeid


  Domstolspr...
Lover, forskrifter og rundskriv
  Grunnloven


  Lover


  Forskrifter


  Rundskriv

Fullt ut lovlig
  Microsoft kan ransake huset ditt, og


  deg, på jakt etter piratkopiert
  programvare.
  Micro...
Grunnloven og IT
  § 102 ”Hus-Inkvisitioner maa ikke


  finde Sted, uden i kriminelle
  Tilfælde”

  Razzia = Mi...
Grunnloven og IT
  Grunnloven står over annen


  lovgivning

  Piratkopiert programvare er kriminelt
  Stra...
Razzia
  Straffeprosessloven: Beslutning om razzia


  foretas av retten eller påtalemakt

  MS er ikke påtalemakt
...
Et eksempel – Tre lover
  MS vil foreta husundersøkelser

          Grunnloven         Straff...
Forskrifter
  Forskrifter utdyper lovene
  ”Et vedtak som gjelder rettigheter og


  plikter til et ubestemt a...
Forarbeider
  Odelstingsproposisjoner
                     (Odels- og Lagting oppheves nå)
  ...
Domstolspraksis
  Hvordan tolker domstolene den


  enkelte lov?

  Sedvane = Domstolspraksis over tid

Straffeloven og IT
  § 145: Innbrudd i datasystemer
  § 393: Ulovlig bruk av datasystemer,


  med skadevirkni...
Hva er IT-kriminalitet?
  Datainnbrudd


  Databedrageri


  Informasjonsheleri


  Skadeverk


  Ulovlig br...
Nå er det DIN tur!
  Du er IT-ansvarlig. Hvilke situasjoner


  tror du i din hverdag vil komme i
  berøring med lo...
Ressurssider for Jus
  Lovdata
  Juridisk Nettviser

Neste gang
  Beslag og sikring av elektroniske


  bevis – Praktisk arbeid på Windowslab´en

  Personvern

  ...



Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008

1,011 views

Published on

SI undervisning, HiNe

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008

 1. 1. Samfunnsinformatikk Introduksjon til IN116 Per A. Godejord Førstelektor 2008
 2. 2. Hva skal vi med dette? Mer enn bare Marx!  Samspillet mellom system og bruker  Samfunnet og teknologisk utvikling  Lover og regler  Etisk bevissthet 
 3. 3. Emner IT og jus  Beslag og sikring  Personvern  Seksuelle overgrep  Overvåking og sikkerhet  Teknologisk utvikling 
 4. 4. Prosjektoppgave Reelle oppgaver fra Redd Barna eller  Kripos. Tema: Fra analyse av Freenet til analyse av aldersverifiksjon.
 5. 5. Mål for kurset Forstå og anvende lover og avtaler  om bruk av IKT Bli bevisst hvordan IKT påvirker og  blir påvirket av samfunnet. Bli bevisst hvordan bruk av IT  påvirker arbeidsrutiner og –oppgaver Bli bevisst problemområdet seksuelle  overgrep mot barn i digitale medier
 6. 6. Mål for kurset 2 Lære å undersøke, analysere,  begrunne, argumentere og reflektere – og sammenfatte dette i en skriftlig form (rapport, som gis ut i den interne skriftserien)
 7. 7. Arbeidsformer Korte forelesninger  Prosjektarbeide med reelle oppgaver  Praktisk arbeide 
 8. 8. Verktøy Moodle Meldinger og oppgaver  Forelesningsnotater og Blogg  forelesninger Google.docs Prosjektoppgaven 
 9. 9. Evaluering Karaktersystem: A – F  Mappevurdering 
 10. 10. Pause
 11. 11. IT og Jus Formål: Gi kjennskap til noen  begrep, organisering av lovverket, og hvilke lover som er sentrale for vårt fagfelt
 12. 12. Rettskilder Lover, forskrifter, rundskriv  Forarbeider: Stortingsforhandlinger og lovforarbeid  Domstolspraksis  Andre myndigheters praksis  Privat praksis 
 13. 13. Lover, forskrifter og rundskriv Grunnloven  Lover  Forskrifter  Rundskriv 
 14. 14. Fullt ut lovlig Microsoft kan ransake huset ditt, og  deg, på jakt etter piratkopiert programvare. Microsoft kan når som helst foreta  ransaking og beslag i din virksomhet
 15. 15. Grunnloven og IT § 102 ”Hus-Inkvisitioner maa ikke  finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde” Razzia = Mistanke om kriminelle  handlinger = Staten ved Politiet Privat rettshåndhevelse 
 16. 16. Grunnloven og IT Grunnloven står over annen  lovgivning Piratkopiert programvare er kriminelt  Straffeprosessloven § 178, 2.ledd gir  private rett til å foreta ransakelse og beslag……MEN…når?
 17. 17. Razzia Straffeprosessloven: Beslutning om razzia  foretas av retten eller påtalemakt MS er ikke påtalemakt  MS kan ikke foreta razzia  Tilsyn? Noe annet og regulert i  lisensavtaler
 18. 18. Et eksempel – Tre lover MS vil foreta husundersøkelser  Grunnloven Straffeloven Straffeprosessloven
 19. 19. Forskrifter Forskrifter utdyper lovene  ”Et vedtak som gjelder rettigheter og  plikter til et ubestemt antall personer” Forskrift om arbeid ved dataskjerm,  av 15.des 1994
 20. 20. Forarbeider Odelstingsproposisjoner  (Odels- og Lagting oppheves nå) NOU  Private lovforslag  (for eksempel Grunnlovsforslag fra den enkelte rep)
 21. 21. Domstolspraksis Hvordan tolker domstolene den  enkelte lov? Sedvane = Domstolspraksis over tid 
 22. 22. Straffeloven og IT § 145: Innbrudd i datasystemer  § 393: Ulovlig bruk av datasystemer,  med skadevirkning § 204a: Overgrepsmateriale 
 23. 23. Hva er IT-kriminalitet? Datainnbrudd  Databedrageri  Informasjonsheleri  Skadeverk  Ulovlig bruk av datakraft  Dokumentfalsk  Piratkopiering  Beskyttelsesbrudd 
 24. 24. Nå er det DIN tur! Du er IT-ansvarlig. Hvilke situasjoner  tror du i din hverdag vil komme i berøring med lover og forskrifter? Lenk situasjoner til aktuelle lover og  forskrifter Usikker på hva en IT-ansvarlig sin hverdag er? Ta en titt i det gamle arkivet til IT-drift ved HiNe
 25. 25. Ressurssider for Jus Lovdata  Juridisk Nettviser 
 26. 26. Neste gang Beslag og sikring av elektroniske  bevis – Praktisk arbeid på Windowslab´en Personvern  Utdeling av prosjektoppgaven/  gruppeinndeling
 27. 27.  Takk for oppmerksomheten!

×