Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Når våre ansatte deltar i
sosiale medier
Privatperson eller fagperson?
Grunnloven §100 og EMK art. 10
• Offentlige ansatte har samme rett som andre borgere til å ytre seg i det
offentlige rom: ...
Å bruke sin fagkompetanse i offentlig debatt
• Det antas at en regjering ønsker at nye sosiale medier skal utnyttes for å
...
Ytringsfrihetskommisjonens drøftelse
(NOU, 1999:27)
• Det demokratiske systems legitimitet og funksjon kan legge begrensni...
Vær obs på at…
• I sosiale medier er du din egen redaktør og må selv vurdere innholdet i det du ytrer
• Selv om du mener å...
«Kjenn deg selv»
- Sokrates motto for samtale borgere i mellom
• Roller: Hvem er jeg i sosiale medier? Privatperson, offen...
«Kjenn deg selv»
- Sokrates motto for samtale borgere i mellom
• Det går kjapt på sosiale medier; sjekker jeg om informasj...
«Kjenn deg selv»
- Sokrates motto for samtale borgere i mellom
• Ambisjonsnivået; Hvor mange venner ønsker jeg å ha i sosi...
«Kjenn deg selv»
- Sokrates motto for samtale borgere i mellom
• Å ytre seg; Kan en kommunalt/statlig ansatt ytre seg om k...
«Kjenn deg selv»
- Sokrates motto for samtale borgere i mellom
• Ulikheter i kunnskap og forståelse blant brukere av sosia...
Navigasjonshjulet er en god rettesnor for
ytringer i sosiale medier
Hva gjør
du?
JUS
IDENTITET
MORAL
OMDØMME
ØKONOMI
ETIKK...
Hva mener DU?
• Tenk over DIN bruk av sosiale medier i lys av det vi har gjennomgått her
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ansatte og sosialemedier

1,099 views

Published on

ppt-forelesning for OAL151

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ansatte og sosialemedier

 1. 1. Når våre ansatte deltar i sosiale medier Privatperson eller fagperson?
 2. 2. Grunnloven §100 og EMK art. 10 • Offentlige ansatte har samme rett som andre borgere til å ytre seg i det offentlige rom: Grunnloven og den Europeiske menneskerettskonvensjon • Innskrenkninger må ha juridisk begrunnelse; så som taushetsplikt etter forvaltningsloven eller relevante særlover
 3. 3. Å bruke sin fagkompetanse i offentlig debatt • Det antas at en regjering ønsker at nye sosiale medier skal utnyttes for å styrke demokratiet • Mange offentlige ansatte besitter og forvalter verdifull fagkunnskap, som kan være nyttig for offentligheten. Samtidig styrkes den ansattes fagkunnskap gjennom deltakelse i offentlig debatt • Terskelen for å delta i debatt via sosiale medier er lavere enn for å skrive avisinnlegg, og dermed aktualiseres problemstillingen i større grad enn før.
 4. 4. Ytringsfrihetskommisjonens drøftelse (NOU, 1999:27) • Det demokratiske systems legitimitet og funksjon kan legge begrensninger på ytringsfriheten til ansatte i organ som utøver offentlig myndighet og/eller sekretariat for politiske ledere • Offentlige ansatte har også plikt til lojalitet til det demokratiske system i seg selv, og dermed hensynet til en opplyst offentlig debatt • Uttalelser på vegne av en institusjon kun fra den/de som er utpekt som talsperson
 5. 5. Vær obs på at… • I sosiale medier er du din egen redaktør og må selv vurdere innholdet i det du ytrer • Selv om du mener å ytre deg kun til en liten krets kan ytringen raskt spres til «hele verden» • Sosiale medier er offentlige av natur og følgelig må du tenke over både person- og æresvern, samt opphavsrett • Å videreformidle andres ytringer gir deg juridisk ansvar for innholdet • Dine ytringer bør kunne tåle å bli sitert i avisen dagen etter, eller snarere i en nettavis noen minutter senere
 6. 6. «Kjenn deg selv» - Sokrates motto for samtale borgere i mellom • Roller: Hvem er jeg i sosiale medier? Privatperson, offentlig person eller noe midt i mellom? Kan jeg som kommunalt ansatt være venn på Facebook med brukere av kommunale tjenester? Hvis jeg avviser en brukers venneforespørsel i Facebook, hvordan vil da denne reagere?
 7. 7. «Kjenn deg selv» - Sokrates motto for samtale borgere i mellom • Det går kjapt på sosiale medier; sjekker jeg om informasjonen er pålitelig før jeg videresender meg? Er det ok å bli assosiert med informasjonen jeg har videresendt? Hva om mine egne spontane ytringer blir videresendt av andre?
 8. 8. «Kjenn deg selv» - Sokrates motto for samtale borgere i mellom • Ambisjonsnivået; Hvor mange venner ønsker jeg å ha i sosiale medier? Er det et mål å ha over 100 følgere? Over 1000? Hvor langt vil jeg strekke meg for å innfri mine ambisjoner? Undertrykker jeg egne meninger for å få flest mulig følgere? • Hva vil jeg med din bruk av sosiale medier? Hvorfor er jeg på Facebook?
 9. 9. «Kjenn deg selv» - Sokrates motto for samtale borgere i mellom • Å ytre seg; Kan en kommunalt/statlig ansatt ytre seg om kontroversielle tema? Er det illojalt ytre seg kritisk om egen arbeidsgiver?Ytrer vi oss kun om tema, oppfatninger og uttrykk vi tror er mest populært? Har vi integritet?
 10. 10. «Kjenn deg selv» - Sokrates motto for samtale borgere i mellom • Ulikheter i kunnskap og forståelse blant brukere av sosiale medier; hvordan forholder jeg meg til enn som er klønete og usikker i sosiale medier? Kan jeg utnytte eget kunnskapsovertak?
 11. 11. Navigasjonshjulet er en god rettesnor for ytringer i sosiale medier Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det lovlig? Er det i samsvar med våre verdier? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? Lønner det seg? Lar det seg begrunne? Kvalnes (2008)
 12. 12. Hva mener DU? • Tenk over DIN bruk av sosiale medier i lys av det vi har gjennomgått her

×