Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Када фотографија проговори

117 views

Published on

Извештај о реализованој радионици Онлајн недеља 2017.
Биљана Арсенијевић

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Када фотографија проговори

  1. 1. Извештај о реализованој радионици у оквиру пројекта: Онлајн недеља у Машинско техничкој школи „14.октобар“ Краљево, 2017. Тема радионице Када фотографија проговори Датум одржавања 28. март 2017. Број ученика На радионици је било 9 ученика III3одељења-техничариза компјутерско управљање. Циљ радионице Кроз овај рад код ученика се желели да развију свест о значају и употреби интернета у образовне сврхе. Конкретним истраживачким задатком ученици стичу дигиталну писмесност са тематским претраживањем интернета у потрази за фотографијама, текстовима и коришћењем веб-алата. Циљ је да активности ученика учине процес учења ефикаснијим. Ток радинице разрађен по корацима (активностима). Корак 1: Упознавање ученика са циљем и начином реализовања радионице. Појаснити тему радионице како то слика може да проговори. Објаснити шта су интерактивне фотографије. Фотографију треба изабратитако да на њој могу применити знања стечена из предмета Пројектовање технолошких система иТехнологије за КУ машине. Корак 2: Ученицима демонстрирати начин коришћења веб-алата Линкуј ствар (Thinglink)(http://www.thinglink.com/) и дати им упутство за рад. Корак 3: Преко веб- алата http://www.thinglink.com/ на коме су отворили налог на одабрану фотографију ученици додају појашњења и додатне садржаје на исту. Слику означавају, додају видео –записе, текст, слику, линк ка другим садржајима. Корак 4: Презентација рада и дискусија о искуствима и проблемима током рада. Анализа радова и порука која се шаље гледањем фотографије. Истицање добрих и лоших страна урађених радова и проглашавање најбољих радова по критеријијуму садржаја, естетског изгледа и убедљивости поруке коју шаље. Евалуација Током радионице ученици су били веома заинтересовани за рад и закључили да су се забавили а уједно и обновили градиво које су учили. Изразили су велико интересовање за дати веб-алат и жељу да наставе да истражују кристећи стечено искуство. Прилози: презентација, фотографије,радови ученика настали токо радионице...
  2. 2. Радови ученика Ученици у току радионице Потпис реализатора: Биљана Арсенијевић

×