Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iot og personvern 2017

221 views

Published on

Presentation in Norwegian on Internet of Things and Privacy.

Presentation is mostly images and bullet points, not intended as a standalone presentation.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iot og personvern 2017

 1. 1. Øystein Jakobsen oystein.jakobsen@gmail.com CC-BY-SA 4.0. The presentation is CC-BY-SA licenced. This licence does not apply to images used in the presentation. og
 2. 2. Litt om meg...
 3. 3. Tekniske begreper • Internett • «Cloud» • «Big Data» • «Tingenes Internett»
 4. 4. Internett • Protokoller og standarder • Nettverk – kabler og bokser • Tjenester – Facebook, Skype etc
 5. 5. «Cloud»
 6. 6. 20.09.11
 7. 7. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 8. 8. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 9. 9. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 10. 10. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 11. 11. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 12. 12. «Big Data» • Store datasett • Mulig å sammenstille • Nesten alltid overskuddsinformasjon, innsamlet for et annet formål enn analyse • Kommer ofte på kant med grunnleggende personvernprinsipp om at lagring skal være formålsdrevet • Drevet av drastisk reduserte maskinvarekostnader muliggjort gjennom bl.a. virtualisering (Utility computing)
 13. 13. «Tingenes internett» • Integrerte enheter • Påkoblede (mange muligheter) • Hvordan de kobles på • Hvor de kobles på • Sensorer • Trenger ikke ha brukergrensesnitt • Kan være store (en bil) eller små (en hjertesensor)
 14. 14. Personlige applikasjoner
 15. 15. …og… 20.09.11
 16. 16. ...hvor det begynner å bli problematisk
 17. 17. ...hvor det begynner å bli problematisk
 18. 18. ...hvor det begynner å bli problematisk
 19. 19. ...hvor det begynner å bli problematisk
 20. 20. ...hvor det begynner å bli problematisk
 21. 21. ...hvor det begynner å bli problematisk
 22. 22. https://www.digi.no/artikler/amazon-nekter-a-utlevere-lydopptak-i-en-drapssak/366893 ...hvor det begynner å bli problematisk
 23. 23. http://www.dinside.no/bolig/registrerer-om-du-er-hjemme-og-om-du-har-gjester/66919524 ...hvor det begynner å bli problematisk
 24. 24. http://www.networkworld.com/article/3165419/security/hacker-stackoverflowin-pwning- printers-forcing-rogue-botnet-warning-print-jobs.html ...hvor det begynner å bli problematisk
 25. 25. Hva er personvern? • Anledningen til å ha et privatliv • Å utvikle seg i et «invite only» rom • Å kunne eksprimentere og å gjøre feil • Å ikke bli dømt, nå eller senere, for de valgene du ikke vil publisere • Å begrense andres uønskede påvirkning på ditt liv • - Kunnskap gir makt spesielt kunnskap om andre mennesker • Eksempel: Søppelkassa • Å begrense myndighetene • Monopol på maktbruk, politi og militære • Statskassa, medier • To-veis speilet
 26. 26. Og hvorfor det ikke lengre er mulig.... • Endringer i sosiale vaner og sensorteknologi – alt overvåkes • Sterkt svekkede forbruker og borgerrettigheter – alt lagres • Drastisk reduserte lagringskostnader – ingenting slettes • Terrorfrykt og politisamarbeid – data samles • Algoritmer som kobler ulike datasett – data sammenstilles • Prosessorkraft og automatisering – data tolkes (i sanntid) • «Newspeak» og annet juridisk press – data brukes Eksempel: Domestic Extremists
 27. 27. Og hvordan det påvirker oss • Redusert vilje til å skille seg ut • Chilling effect • Redusert evne til å hevde sin rett • Hvis noen ønsker deg vondt, finner de noe å bruke • Redusert evne til å stoppe myndighetspersoner • Tenk «enemy of the state»
 28. 28. I USA....
 29. 29. Gremlins programmet
 30. 30. Fremover Forestill dere følgende teknologier tatt i bruk: • Ansiktsgjenkjenning, iris-avlesning • Kontantløst samfunn • Krav om positiv identifisering ved bruk av tjenester • Forbud mot kryptering (som f.eks. Blackberry) • Sentralstyrt bil, TV, mobiltelefon etc ...AI
 31. 31. Inspirasjon 20.09.11

×