Thomas Hahn - Omställning till grön ekonomi

1,984 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thomas Hahn - Omställning till grön ekonomi

 1. 1. Omställning till Grön Ekonomi ABF-huset 28 Oktober 2013 Agr. Dr. Thomas Hahn thomas.hahn@stockholmresilience.su.se www.stockholmresilience.su.se
 2. 2. The Sustainable Development discourse is increasingly focusing on Economics: TEEB 2009 and GE 2011
 3. 3. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz – Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn – Utredningssekreterare SOU 2013:68 http://www.regeringen.se/sb/d/17928/a/226396 http://www.regeringen.se/sb/d/16982/a/226192 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 4. 4. Klassificering enl. Naturvårdsverket Ekosystemtjänster = Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande Försörjande Varor som produceras av ekosystemet som fisk, timmer, frukt mm Reglerande Tjänster som produceras av ekosystemet som vattenrening, Kulturella Icke materiella tjänster som rekreation, estetiska och religiösa värden kolsänkor, p ollinering mm Stödjande – stöder övriga tjänster t ex näringscirkulering och fotosyntes Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 5. 5. Jordbruksgröda Naturlig skadedjursbekämpning Timmer Mångfunktionalitet EST = EkoSystemTjänster EST Pollinering Habitat - levnadsplatser biologisk mångfald Vatten - kvalitet o flöde Erosionsskydd/ bildande av bördig jord Kolsänka
 6. 6. SOU 2013:68 Policy mål  Nagoyaplanen 2010 + EU-strategi för biologisk mångfald 2011-2020  Riksdagens generationsmål 2010  Etappmål och preciseringar i miljömålssystemet 2012 Utredningens direktiv  Integrera kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i beslutsprocesser  Bättre kunskapsunderlag för att kunna göra detta Vi adderade  Lärandeprocesser med flera intressenter för kapacitetsbyggande
 7. 7. Tre kategorier av åtgärdsförslag Integrering i beslutsprocesser – – – Ekonomiska styrmedel Översyn av regelverk för mark/vatten Delegation för utveckling och innovation Bättre kunskapsunderlag – – – Ekosystemtjänstbedömningar Vägledning Statistik/Indikatorer Lärandeprocesser – – – Forskning Ekonomiskt stöd kommuner/regionalt arb Utvärdering ovan åtgärder efter 2018 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 8. 8. SOU 2013:68 Metoder Utgångspunkter  Vad vet vi sedan tidigare om värdet av ekosystemtjänster och metoder för synliggörande?  Vilka hinder finns för att nå etappmålet? Arbetsmetod  Litteraturstudier  Dialoger
 9. 9. Ekosystemtjänstbedömning  En generell strategi är att integrera (beakta) kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i planering av tätorter och landsbygd.  Skapa rutiner för detta genom krav på att det görs och rapporteras  Kräver ny lagstiftning och/eller vägledning av länsstyrelser...
 10. 10. Stadsplanering Vägledning och lagöversyn av PBL och Översiktsplan Flera kommuner gör redan “EkosystemTjänstBedömningar” SOU 2013:68 Jordbruksgröda Areella näringar Se över lagstiftning, hur kan “pågående markanvändning” regleras så att en mångfald av ekosystemtjänster produceras? Utvärdera dagens jordbruksstöd utifrån detta synsätt. Beräkningar av kostnadseffektivitet måste utgå från naturens mångfunktionalitet Naturlig skadedjursbekämpning Timmer Mångfunktionalitet EST = EkoSystemTjänster EST Pollinering Habitat - levnadsplatser biologisk mångfald Vatten - kvalitet o flöde Erosionsskydd/ bildande av bördig jord Kolsänka
 11. 11. SOU 2013:68 Förslag om indikatorer Hållbarhetsindikatorer bör redovisas tillsammans med uppgifter om ekonomisk utvecklingen  Officiella statistiken som mäter ekosystemens och samhällets kapacitet att generera ekosystemtjänster behöver vidareutvecklas  Reformera skattesystemet Översyn av skatter och avgifter och minska skadliga subventioner  Enligt CBD är detta mer effektivt än att finansiera skydd av biologisk mångfald i efterhand… 
 12. 12. Exploatering i vardagslandskapet  Naturen trängs tillbaka av industrier, gruvor, köpcentra, bostäder, vägar, jär nvägar.... Exploatören bör dels minimera skadan, dels restaurera återstående skada på viktiga ekosystemtjänster på närliggande områden  Sådana krav på ekologisk  kompensation gör exploatering av värdefulla områden dyrare  Förenligt med förorenaren betalar-principen  Får INTE underlätta tillståndsprövningen
 13. 13. SOU 2013:68 Slutligen… Förslag om kapacitetsuppbyggnad och innovation  Delegtion för ekosystemtjänster  Informationsportal  Stötta affärsutveckling med ekosystemtjänster  Utreda fondplaceringar och statens ägarpolicy  Verktyg för offentlig upphandling  Forskning om försäkringsvärden och resiliens
 14. 14. Pollinering – ex ekosystemtjänst BeeUrban/Biman – ex innovation hyr ut bin Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 15. 15. Betalningsviljestudie – BalticSTERN visar att invånare runt Östersjön är villiga att betala cirka 35 miljarder kronor årligen för friskare hav. Dvs beredda betala mer för att minska övergödningen än vad åtgärderna beräknas kosta. Havs- och vattenmyndigheten 2013. Foto: T Dahlin/Azote Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 16. 16. Värdering av ekosystemtjänster Metoder och beslutsunderlag i: Lämpligt för ekosystemtjänster… Monetära termer (Betalningsviljestudier, kostnads-nytto analys) … som vi har stor kunskap om och normativt/etiskt okontroversiellt, t ex för varor som timmer, vattenrening, rekreationsvärden Kvantitativa termer (kartläggning, status, statistik,multikriterieanalys) … som kan mätas men svårt att översätta till pengar t ex mångfunktionalitet (många ekosystemtjänster) i våtmark eller skog Kvalitativa termer (intressent dialog) … som är svåra att mäta och svårt att översätta till pengar t ex försäkringsvärden och oåterkalleliga effekter. Bättre kunskapsunderlag behövs. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 17. 17. Även de ekosystemtjänster som handlas på marknaden undervärderas Välfärd = A+B kr/kg Efterfrågan BNP = B+C Utbud = Marginalkostnad A. Konsumentöverskott P* B. Producentöverskott C. Total produktionskostnad kilo basmat (ris, vete, majs, potatis) Q*
 18. 18. ”Ekosystemvarornas” andel av BNP har sjunkit från 22% till 2% under 80 år, trots att de är fundamentala för vår välfärd. BNP synliggör inte dessa värden.
 19. 19. En svensk TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity • • • • • • • Ekosystemtjänstbedömningar Samverkan och lärandeprocesser Statistiken utvecklas Ekonomiska styrmedel Synteser om framgångar och hinder Internationellt samarbete Rapportering inom miljömålssystemet Långsiktig strategi för ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
 20. 20. Cost-effectiveness Indicators for human wellbeing + social progress  Develop sustainability indicators to complement GDP  These indicators should follow the recommendations of the “Stiglitz commission” and also assess the combined capacity of ecosystems and society to sustain important ecosystem services Capacity building + innovation  Support business opportunities based on ecosystem services  Special governmental committee for support and coordination  Public procurement Research  How to assess resilience, i.e. the capacity of societies and ecosystems to handle shocks.  E.g. what is the value of pollination in different scenarios?
 21. 21. TEBB addresses ecosystem complexity …  Ecosystem resilience provides a kind of „natural insurance‟ against potential shocks and losses of ecosystem services. Although difficult to measure, the insurance value of well-functioning ecosystems should be regarded as integral part of their Total Economic Value. (TEEB Synthesis Report p. 25)  In daily practice, [resilience and] insurance values are difficult to measure, justifying a precautionary approach to ecosystem and biodiversity conservation. (TEEB Policy Report p. 8)  Recommendations: Economic [monetary] valuation is less useful in situations characterized by non-marginal change, radical uncertainty or ignorance about potential tipping points. In such circumstances, prudent policy should invoke complementary approaches such as the „safe minimum standard‟ or the „precautionary principle‟. Under conditions of uncertainty it is generally advisable to err on the side of caution and conservation. (TEEB Synthesis Report p. 26)
 22. 22. … and, to some extent, rights + intrinsic values  In situations where cultural consensus on the value of ecosystem services is strong and the science is clear, it may be relatively straightforward to demonstrate values in monetary terms and capture them in markets. …  On the other hand, in more complex situations involving multiple ecosystems and services, and/or plurality of ethical or cultural convictions, monetary valuations may be less reliable or unsuitable. In such cases, simple recognition of value may be more appropriate. (TEEB Synthesis Report p. 12)  Intrinsic values are culturally embedded moral truths. They can be taken into account by choosing the appropriate institutions which allow their articulation in addition to utilitarian values. (TEEB Chapter 4 Key message)  Conclusion: TEEB acknowledges that monetary valuation reduces “dignities” (intrinsic values) to “commodities” (utilitarian values). How should intrinsic values be communicated and governed? How can TEEB address human rights? This is the challenge raised by the critique from developing countries.
 23. 23. TEEB: Conventional + Heterodox Economics  Several prominent environmental economists came to the conclusion that the standard economic model offers an inadequate framework to analyze environmental issues characterized by irreversibilities, pure uncertainty, and very long time horizons (Dasgupta 2008, Weitzman 2009)…  These points have been made about environmental resources for decades by economists working outside the neoclassical paradigm (Boulding 1973, Daly 1977, Georgescu-Roegen 1971). Interestingly, it seems that the policy prescriptions of both those using a more conventional welfare economics approach, and those who call for an alternative, heterodox approach to environmental valuation, are converging.  Using either standard or alternative approaches, when the services of nature are taken into account, sustaining human welfare in the future implies aggressive conservation and ecosystem restoration policies in the present (TEEB Chapter 6, page 7).  Hence, Cost-effectiveness analysis becomes more appropriate than CBA
 24. 24. How to practically measure value regulating ecosystem services (ES) - from fieldwork data to ES delivery; e.g. imagine a marine protected area vs an unprotected fishing ground. The purpose is to compare the protected area with the unprotected areas regarding delivery of several regulating ES (e.g. coastal protection, erosion control, sediment stabilization). How can we measure delivery of these ES? Economic analysis (step 2) Commercial analysis Economic analysis (step 1) Step 3: Change institutions 584+987 > 1220 http://www.teebweb.org/
 25. 25. Degradation of ecosystem services often causes significant harm to human well-being Economics is not equal to money!  “The total economic value associated with managing ecosystems more sustainably is often higher than the value associated with conversion” (Opportunity cost)  “Conversion may still occur because private economic benefits are often greater for the converted system” (external costs)  “Governments should first stop subsidies to such conversions, then subsidize production of ecosystem services” (incentives)

×