Staffan Laestadius - Omställning till grön ekonomi 28/10

900 views

Published on

Staffan Laestadius deltog måndagen den 28 oktober på seminariet "Omställning till grön ekonomi" anordnat av Global Utmaning, ABF och Klimataktion.

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Staffan Laestadius - Omställning till grön ekonomi 28/10

 1. 1. Klimatet  och  välfärden  –   Mot  en  ny  svensk  modell   Presenta(on  vid  ABF-­‐seminarium  den          28/10  2013      Staffan  Laestadius     BORÉA 13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   1  
 2. 2. En  policyanalys  av  villkoren  för   strukturomvandling  (ll  en  grön  ekonomi.   (förord  +  kap.  1)     Triple-­‐helix  ambi(on   –  En  akademisk:  synte(sera   kunskapen  om  klimathotets   implika(oner   –  En  poli(sk:  bidra  (ll       diskussionen  om  struktur-­‐ omvandlingens  omfaRning   –  En  folkbildande:  bidra  (ll   bredare  medvetenhet  kring   klimathotets  utmaningar   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   2  
 3. 3. Klimatet  är  utgångspunkt  –  inte  i  fokus     (kap.  2) •  CO2-­‐halten  i  atmosfären   ökar  –  även   ökningstakten   •  Temperaturen  ökar  –   även  ökningstakten   •  Glaciärisarna  smälter  –   allt  snabbare   •  Ark(s  isar  smälter   kraYigt  –  och  snabbare   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   3  
 4. 4. Fundamentala  inlåsningar   (kap.  3,  4  &  5)   •  Kolberoendet   •  Den  materiella   övervikten   •  Tillväxten  och   energianvändningen   •  Moderniteten   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   4  
 5. 5. 200  år  av  (lltagande  kolberoende   •  Kolberoendet  (carbon)   –  totalt  och  per  capita   •  Tillväxten  starkt   korrelerad  med  energi-­‐   och  kolanvändning   •  Från  3+%  årlig  ökning   (ll  3+%  minskning  av   kolet  –  klarar  vi  det?.   •  Sverige  dock  bäst  i   klassen  bland  i-­‐länder   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   5  
 6. 6. Moderniteten,  friheten  och  energin   •  Modernitetens   beroende  av  energi  –   och  fossila  bränslen   •  Friheten  aR  röra  sig  –   aR  forma  sina  liv,  aR   utvecklas   •  Den  postmateriella  &   pos(ndustriella  indi-­‐ viden  mer  material-­‐  &   kolberoende  än  nånsin.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   6  
 7. 7. Moderniteten,  friheten  och  energin:  exempel   •  •  •  •  •  •  •  •  Morgonrockaderna   Bilstorleken   Fyrhjulingarna   Flygresorna   Smartphones   Fri(dshusen   Klädköpen   KöRätandet   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   7  
 8. 8. Vägen  framåt   (kap.  7-­‐11)   •  Omvandling  i  fokus  –  inte   (llväxt   •  En  makroekonomisk   (Keynesinfluerad)  ansats   •  En  strukturomvandlings-­‐ ansats  (Dahméninspirerad)   •  En  policyansats   •  …avsedd  aR  få  eYerföljare  i   andra  länder.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   8  
 9. 9. Den  makroekonomiska  ansatsen   ”Postkeynesiansk   •  Investeringsökningar   med  100-­‐150  mdr/år  i   tresektormodell”   kretsloppsvänliga   Y  =  Ds  +  Dse  +  Dc     system   som  skär  tvärs  genom   –  Kollek(va  transporter   de  tradi(onella  Keynes-­‐ –  Energisystem   aggregaten  (C,  I,  S,  X,  M)   –  Alla  kapacitetshöjande   •  Dc  måste  reduceras   investeringar  i  vägar   rela(vt  och  totalt     upphör   •  SysselsäRningsvillkoret   •  •  •  •  13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   9  
 10. 10. Det  strukturella  perspek(vet   •  Erik  Dahméns   •  utvecklingsblock   –  Transportblocket   –  Energiblocket   –  Naturresursblocken   •  Skog   •  Stål   •  Vi  har  tekniken   •  Energisystemet  –  eR   exempel:   –  –  –  –  –  –  –  –  13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   12  –  25000  vindkraYverk   5%  av  skogsarealen   70-­‐140  TWh   KraYig  nätutbyggnad  i   Sverige  (smart  grids)   ER  halvdussin  sjökablar  (ll   kon(nenten   El  som  exportprodukt   Dubbla  elpriser   Skapar  balansproblem   10  
 11. 11. …strukturomvandlingens  omfaRning  -­‐   transportsektorn..   •  80%  av  persontransporterna   sker  med  bil   •  =>  reducera  (ll  60%  (när(d)   •  =>  fördubbling  av  koll.   transport   •  =>  fördubblade  bussinves-­‐ teringar  från  1600  bussar/år   (ll  >  3000  fram  (ll  2030   •  +  ta  marknadsandelar  från   tågen  som  tar  (d  aR  bygga.   •  Ändå  bara  början  ……..   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   11  
 12. 12. Strukturomvandlingens  omfaRning,  forts:    omvandlingen  av  skogsbaserad  industri  –  struggle  for  biomass   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Ea(ng   Drinking   Driving   Hea(ng   Clothing   Caring   Construc(ng   Packaging   Reading   Electricity  genera(on   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   12  
 13. 13. Omvandlingens  storlek:  tre  halveringar  av  kolberoendet   Tidsdimensionen   •  Första  halveringen  av  CO2   utsläppen  före  2030   •  Andra  halveringen  före   2050   •  Tredje  halveringen  före  ca   2080    Tre  halveringar  =             Struktur-­‐/systemdimensionen   Ex.  biltrafiksystemet   •  Halvera  bilåkandet  =>   bilbeståndet  halveras  =>   bilägandet  påverkas   •  Halvera   energiförbrukningen   •  Halvera  användningen  av   fossila  bränslen      0,5*0,5*0,5  =  0,125     13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   Kollek(vtrafiken  tredublas!   13  
 14. 14. Den  poli(ska  utmaningen   (kap.  9)   •  Klimatpoli(skt  åtagande   •  Snöbollseffekten   •  Klimatrelaterad  skaRe-­‐   och  avgiYsbana   •  Klimatrelaterad   innova(ons-­‐  och   investeringspoli(k   •  Klimatpoli(skt  ansvars-­‐   och  korrigeringspaket   •  Interna(onell  allians  för   klima(nvesteringar   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   14  
 15. 15. …kräver  vision  och  retorik   •  Den  poli(ska  retorikens   roll:   •  ”This  is  not  the  end…”   –  Vi  har  eR  problem   –  Lyxkryssaren  seglar  på   undergångskurs   –  Kursen  måste  ändras   –  Den  nya  kursen  blir   annorlunda  men  likvärdig   –  Hit  är  vi  på  väg…   –  Skapa  acceptans  för  de   svåra  besluten   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   15  
 16. 16. En  ny  svensk  modell   Den  ”gamla”  svenska  modellen   Byta  yrke   Byta  jobb   Byta  bostad(sort)   Nedläggning  av  gamla   processer   •  Kompensera  förlorarnas   förluster   •  Reducera  vinnarnas  vinster   •  Skapade  konkurrenskraY  +   sysselsäRning   •  •  •  •  13-­‐10-­‐28   För  aF  skapa  den  ”nya”   moderniteten   •  DeRa  kan  göras  igen   •  Då  fanns  eR   ra(onaliseringsfokus  i   omvandlingen   •  Nu  behövs  eR  klimavokus   ABF/KLIMAT/Laestadius   Påskyndar  en  ny   regionalpoli(k   (men  skapar  inte  det  regionala  problemet)   16  
 17. 17. Perspek(v  på  omvandlingen   (kap.  10  &  11)   Företagens  omställning   •  Prometheusproblemet   –  FjäRras   –  Men  ändå  släppas  loss   •  The  chasm   •  Dagens  företag  –  och   morgondagens   13-­‐10-­‐28   Det  globala  sammanhanget   •  Läckagen  –  en  sta(sk  och  en   dynamisk  ansats   •  CO2-­‐skaRer  och   utsläppsräRer   •  Bunkerbränslen   •  Interna(onell   klima(nvesteringsallians  ( jfr   GU)   ABF/KLIMAT/Laestadius   17  
 18. 18. Går  allt  deRa  an?   •  En  industriell  omvandling   knuten  (ll  annorlunda   modernitet.   •  Mindre  material-­‐  och   energikrävande  livsform.   •  Inget  ”technology  fix”.   •  Poli(sk  vision  nödvändig.   •  Redan  dagens  teknik   räcker  långt.   •  Större  omvandling  än  vad   vi  vill  inse.   13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   18  
 19. 19. Det  var  det  hele…   Staffan  Laestadius   slae@kth.se   BORÉA 13-­‐10-­‐28   ABF/KLIMAT/Laestadius   19  

×