Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lars Calmfors - Global Utmaning - EMU-kris

916 views

Published on

A presentation held by prof Lars Calmfors at the seminar "Konstruktionsfel eller usel förare?" om orsakerna bakom dagens EMU-kris" on the 24th of November 2011.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lars Calmfors - Global Utmaning - EMU-kris

  1. 1. Konstruktionsfel eller usel förare? Lars Calmfors Global utmaning 24 november 2011
  2. 2. OrsakerIrland/Spanien Grekland/Portugal/Italien• Asymmetriska störningar: • Långvarig misskötsel av de överhettningar/bubblor offentliga finanserna• Inbyggt problem • Brister i stabilitetspakten• Slapp finansiell reglering - för lite betoning skuldnivå• Inga EU-instrument ingripa - för sena sanktioner - för svårt fatta beslut
  3. 3. StrategierMuddling through Massiva stöd• Begränsade stöd • Akut finanskris undviks• Budgetsanering och • Kan fungera på sikt med tillväxtreformer finanspolitisk union• 50 procents chans att lyckas • Men kan också medföra stora kostnader för• 50 procents chans att det skattebetalarna i Tyskland blir akut finanskris och andra länder• Recession/depression • Politisk revolt• Men euron kan överleva • Euron spricker • Nordeuro och sydeuro?

×