Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Светофар - Скала. Помагала за измерване на емоция. ФДБ.

1,229 views

Published on

Измервателната линийка е помощен интрумент в определянето и описването на емоцията - наша и чужда.
Социалната ни интелигентност е функция на умението ни да определяме емоциите на собствената ни личност, както и на околните.
1-2-3-4-5. Това са степените на дадената емоция, например
1 е слабо. 5 е силно.
Например:
1. "Тъжен/жна съм". "Ужасно тъжна съм" е 5.
2. "Ядосан/а е". "Малко ядосан" е 2 или 3. Обърнете внимание, че някой може да използва "малко" в смисъл на ... "доста" или дори "съвсем". Използвайте уточняващи въпроси - особено ако забележите разминаване с настроение, сигнали на тялото или усещане за дискомфорт или потиснатост.
3. "Спокоен/йна". "Средно спокоен" е 3. "Супер спокойна" е 5. "Много неспокойна" е 1.
4. "Радостен/стна." "Невероятно радостен" е 5. "Не бях много радостна" е 1.

Цветните версии на линийката са свързани с измерване на
"ОПАСНОСТТА" - Червено,
"НУЖДАТА ОТ ВНИМАНИЕ" - Жълто,
"ПОЗВОЛЕНИЕТО" - Зелено.

Обърнете внимание, че всяко дете - участник или наблюдател в дадена реална или игрова ситуация - може да има различен прочит на отношението или настроението, както на своите, така и на другите. Създайте безопасна и забавна среда, която да предразполага участниците и да ги изведе от възможни безпокойства или страх от санкциониране при изказване на мнение, чувство или становище.

Провеждайте разговори, в които насърчавате децата да опитват, "дори и да грешат". Разбира се, без да вредят на себе си и/или другите.

Интегрална интелигентност. Емоционална и социална интелигентност за деца и възрастни. Помагала за родители и преподаватели.

Лесни етични и възпитателни игри за деца.
ФОНДАЦИЯ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ. Ясен Николов.

Published in: Education
  • Be the first to comment

×