Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Светофар - Превенция и Социална интелигентност. Емоционална интелигентност.

1,291 views

Published on

Използвайте картата на емоциите за определяне на емоционалното състояние:
- на себе си,
- на друг човек,
- на група или среда.

Осмислянето и осъзнаването на емоцията премества активността в неокортекса.

Мерителната линийка служи за отчитане на личната емоция и за отчитане на емоцията на активен наблюдаван участник в игровата ситуация и/или в учебната среда и контекста на конкретното занятие.

ЕИ е разработка на университета ЙЕЙЛ, САЩ.
Помагалата към СВЕТОФАР са на Ясен Николов и Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ. 2007 - 2019г.

Published in: Education
  • Be the first to comment

×