Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КАКВАЕПРИЧИНАТАЗАТОВА?КАКВОЕСЛЕДСТВИЕТООТТОВА?
ЕЛЕМЕНТАРНОПОЗИТИВНОМИСЛЕНЕ
СВЕТОФАРКОЕЕКАКВО?
ЗАТЕБ?ЗАКОГО?
ЗАЩО?
ВАЖНИТЕВ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Светофар - Квадратни картончета за показване, обяснения и ситуационни игри (ФДБ, Ясен Николов)

1,205 views

Published on

Метод за разучаване на безопасно поведение
- на улицата,
- у дома,
- в учебната стая,
- самостоятелно
- в група,
- ...

Инструкция: 1. Изпечатайте. 2. Изрежете. 3. Ползвайте за обучение и забавление.

Пример:
1. Обявете начало на занимание "СВЕТОФАР".
2. Раздайте картончетата на децата.
3. Определете темата и целта на забавното занимание.
4. Представете ситуацията, която ще "разигравате" и обсъждате - визуално, в разговор, мисловно.
5. Покажете им илюстриращото помощно табло или разпечатка във вас. Можете да ползвате всякаква илюстрация, всяка проста рисунка или дори въображаема ситуация.
6. Покажете сами "ЧЕРВЕНО" картонче.
7. Поискайте те да покажат същото на цвят картонче.
8. Попитайте какво означава ЧЕРВЕНО като сигнал на светофара.
9. Помогнете при затруднение. Дайте примери за опасни ситуации, които са свързани с червеното.
10. Обобщете и повторете връзката. ЧЕРВЕНО - ОПАСНО.
11. Попитайте децата пак, за да затвърдите знанието и умението им да се ориентират.
12. Повторете същите стъпки за "ЖЪЛТО" и "ЗЕЛЕНО".
13. Обсъдете неприятните последствия от несъобразяване с пътната сигнализация. Кои са те? Попитайте децата. Изслушайте отговорите им. Подпомагайте ги и допълвайте, където е уместно.
14. Известете ги, че ще преговаряте това знание редовно. Обяснете им колко е важно.
15. Насърчете децата да обсъдят с родителите си и семейството си темата за "Червено - Жълто - Зелено" у дома, и на пътя между училище - или градина - за вкъщи. Наблегнете на смисъла. Похвалете ги за активността им.
16. Обяснете на помощния персонал и другите преподаватели с какво сте се занимавали, тази тема е важна и полезна като метод и инструментариум за всяка дейност.
17. На срещата с родителите при изпращане на децата от училище (или градина) споменете за метода, анализа на цветовете и смислите на заниманията. Наблегнете на важността от това умение и полезността не само за детето, но и за цялото му семейство и среда.
18. Предложете на родителите да им препратите материали на предоставената от тях електронна поща.
19. Поискайте да ви разкажат за домашните си и самостоятелни обсъждания и опит.
20. Предложете групово обсъждане на родителска среща за удобство на всички.
21. Свържете се с представители на организацията ни за допълнителна подкрепа, информация и разяснителни помагала и срещи.

Благодарим ви. Успех на всички ни - учители, деца, родители!

МЕТОД СВЕТОФАР - Фондация Деца на България.
2007-2019г. Запазени права: Ясен Николов.
Всички материали са за безплатно и нетърговско ползване и разпространение при цитиране на източниците и автора. Препоръчително, но не задължително, е след контакт с упълномощен представител на Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Светофар - Квадратни картончета за показване, обяснения и ситуационни игри (ФДБ, Ясен Николов)

  1. 1. КАКВАЕПРИЧИНАТАЗАТОВА?КАКВОЕСЛЕДСТВИЕТООТТОВА? ЕЛЕМЕНТАРНОПОЗИТИВНОМИСЛЕНЕ СВЕТОФАРКОЕЕКАКВО? ЗАТЕБ?ЗАКОГО? ЗАЩО? ВАЖНИТЕВЪПРОСИ КОЕДАПРАВИШ? КОЕДАНЕПРАВИШ?

×