Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

МИСЛОВНА КАРТА - И ТЯ КАТО МЕН

Национална Кампания за Превенция на дискриминация и насилие.
Лекции, обучения и дебати.
Още материали по темата:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-YRshrVb8dB2bqaLLkuV1tfjnh_ici9

Личностно интегрално и кариерно развитие.
Лидерски програми и ноу-хау за успех и просперитет в училище, университета, професионалния екип и семейството.
Поканете Ясен Николов за лектор: 0886 636 848

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

МИСЛОВНА КАРТА - И ТЯ КАТО МЕН

  1. 1. ИНТЕГРАЛНО ЛИЧНОСТНО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ FACEBOOK.COM/7DNISILA BIT.LY/ YNVIDEO
  2. 2. АНГАЖИРАЙ ЯСЕН НИКОЛОВ КАТО ЛЕКТОР 0886 636 848

×