Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Цялото - от А до Я. Холистични лидерски техники с Ясен Николов

ТОП системен ноу-хау за вас,
екипите и организациите ви.
Технологии за свързване на важните точки
в различните сфери на дейност.
Диверсификация и унификация.
Изработване на успешен модел и мултипликация.
Грешки, предизвикателства, решения.
Развитие на екипа ви и постигане на цялостен успех.

Автор и водещ: Ясен Николов.
Над 2500 проведени лидерски обучения до момента.

 • Login to see the comments

Цялото - от А до Я. Холистични лидерски техники с Ясен Николов

 1. 1. АВТОНОМИЯ НА СВОБОДНИЯ 24: НЕЗАВИСИМО И ВЗАИМОЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДБО-ТВОРЕЦА
 2. 2. АКО ИМАШ ВСИЧКО ИСКАШ ВСИЧКО, ПОЛУЧАВАШ ВСИЧКО
 3. 3. ДАВАШ ВСИЧКО ВЗИМАШ ВСИЧКО ТОТАЛНОСТ
 4. 4. ЦЯЛОТО МИ ПРИЯТЕЛИ / СЪМИШЛЕНИЦИ КОЛЕГИ / СЪРАТНИЦИ РОДИТЕЛИ / ДЕЦА УЧИТЕЛИ / УЧЕНИЦИ
 5. 5. КАКВО И КАК ДА ПРАВЯ? ЧЕ ДА ИМАМ ВСИЧКО ТОВА? В ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО?
 6. 6. 6 ГОДИНИ В 15 МИНУТИ? ВЛИЗАЙ В УСКОРИТЕЛЯ!
 7. 7. СТАНЕТЕ МОЗЪКЪТ И СЪРЦЕТО НА ВАШИЯ ЕДИНЕН ОРГАНИЗЪМ. КОЙ ИНАЧЕ?
 8. 8. L0-L1-L2 ОТ ЦЕНТЪР КЪМ ПЕРИФЕРИЯ
 9. 9. ЯЖ, НО СМИЛАЙ! УЧИ УРОЦИТЕ СИ: ПОЛУЧАВАЙ И ПРИЛАГАЙ
 10. 10. КАКВО ОТ НАУЧЕНОТО ПРИЛОЖИХ? ВАЛИДАЦИЯ НА 'КАКВО НАУЧИХ?'
 11. 11. КОЯ Е ТУХЛИЧКАТА? КОЕ Е УСПЕШНОТО МИ БЛОКЧЕ? КОЕ МОГА ДА УМНОЖАВАМ?
 12. 12. КОЕ Е А ЗА МЕН?! СТАРТЪТ: ЛОШО А, ДОБРО А ОТКЪДЕ ИДВАМ? КАК СТАРТИРАМ?!
 13. 13. НИКОЙ НЯМА ТВОЕТО СЪРЦЕ
 14. 14. КОЕ Е Я ЗА МЕН?! ФИНАЛЪТ: КЪДЕ (СИ МИСЛЯ), ЧЕ ОТИВАМ!? КЪДЕ СВЪРШВА ТОВА? ЗАЩО ТОЗИ КРАЙ Е МОЯ ЦЕЛ?!
 15. 15. КАКВО ПОСЛЕ? СИСТЕМНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕРИГИ ОТ 'ПРЕДИ' И 'СЛЕД'
 16. 16. АКТИВНИ 9 В 9 СТРАНИ ДО 2023 И НАОБРАТНО ЕДНО - БЕЗ 'КАТО'
 17. 17. КЪДЕ СА ВСИЧКИ?! САМ НЕ! АКО ГИ НЯМА ОКОЛНИТЕ, МОЛИ СЕ ДА СИ ПОБЕДИТЕЛ В ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАН ТУРНИР
 18. 18. ОТБОРЪТ ОТРЯДЪТ КАТО КЛЮЧ ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СИ ОСИГУРИШ КОНТЕКСТ, КОЙТО ТЕ РАЗВИВА КАТО ТРЕНЬОР
 19. 19. РЪКАТА НЕ МОЖЕ САМА ДА ОПЕРИРА. ДОРИ И ДА Е НА НАЙ-ДОБРИЯТ ХИРУРГ.
 20. 20. КАМПАНИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЕДИН ПО ЕДИН ПРОЕКТ
 21. 21. 3 СЕЗОНА МИСЛИМ ГИ В (ПОРЕДИЦИ) ОТ ТРИЛОГИИ
 22. 22. КАТО ГИ СРЕЩНА, КАКВО ПРАВИМ? СТИГА САМО ТЪРСИ
 23. 23. А СЛЕД ТИТЛАТА?! ПЛАНИРАЙ ШЛЕМ ДРУГИ ТУРНИРИ И НАГРАДИ?
 24. 24. КАКВО НИКОГА НЕ ИСКАМ ДА ГУБЯ? КОЯ ЗАГУБА НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПОЗВОЛИМ? КОЕ ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ? ДА НЕ ИЗПУСКАМЕ?
 25. 25. АКО НЯМАМ НИЩО? АКО НЕ ИСКАМ НИЩО? НЯМАМ ВРЕМЕ? НЯМАМ МЯСТО? НЯМАМ ПРЕДПОСТАВКИ? НЯМАМ РЕСУРСИ?
 26. 26. ТОГАВА КАКВО? АКО СЪМ СРЕД ВРАГОВЕ И ТОВА Е КРАЯТ?
 27. 27. КОЕ Е ПРОВАЛЪТ? КАК ГУБИМ БИТКАТА? КАК ГУБИМ ВОЙНАТА? КОГА ОБЕЗМИСЛЯМЕ УЧАСТИЕТО СИ?
 28. 28. КАКВО ЩЕ ДАВАМ? НА ОТБОРА И ФЕНОВЕТЕ? КОЯ СВОБОДА? КОЯ ПОБЕДА? КОЙ ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ? КОЯ НАСЛАДА? КОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ? КОЕ ЩАСТИЕ? КОЙ ПОКРИВ? КОЙ ФУНДАМЕНТ? КОЯ ЗАКРИЛА?
 29. 29. ТРУДЕЩИТЕ СЕ РЕДОВИТЕ, ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА, ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, МАСАТА, МНОЖЕСТВОТО, ТЯЛОТО
 30. 30. ЗА КОИ ЧАСТИ ЩЕ РАБОТИМ? ГОРНИ ИЛИ ДОЛНИ? ВИСШИ ИЛИ НИСШИ?
 31. 31. НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА СА ЛОШ ЛУКС БОКЛУКЪТ САМО ВЪН! ВНИМАВАЙ В КАЧЕСТВОТО!
 32. 32. КОЯ ГЛЕДКА? КОЙ ЗВУК? КОЙ ВКУС? КОЙ МИРИС? КАКВО УСЕЩАНЕ? КАКВО ЩЕ ОСИГУРЯ ЗА СЕТИВАТА ИМ? НА КОГО? ЗАЩО? КАКВО ОТ ТОВА? ЗА ТЯХ? ЗА МЕН?
 33. 33. НАЙ-ДОБРИТЕ КАКВО? КАК? ЗАЩО? КОЕ И НИЕ КАТО ТЯХ?
 34. 34. ОБУЧАВАЙ ГИ ДА СА МОЗЪК И СЪРЦЕ А ПОСЛЕ И ВСИЧКО. ДА ИГРАЯТ НА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ.
 35. 35. ОТ ГОРНОТО КЪМ ДОЛНОТО НИВО КОЙ Е МАТЕРИАЛЪТ? КОЯ Е ИНСТРУКЦИЯТА? КАК ДА ГО ПОЛЗВАТ?
 36. 36. МИСЛИ L2 ПРЕЗ L1 ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ХОРИЗОНТИ
 37. 37. БАЛАНСА НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО НА 7 ЮНИ

×