Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Въпросите за Свободата. Freedom 2 - questions and self-evaluation

388 views

Published on

Науката и изкуството на свободата - за нас, семейството и екипа ни. Как да я създаваме, поддържаме и развиваме на ежедневна база. Свободата като превозно средство на еволюцията ни.
Ясен Николов - 2007 - 2018г.
Сила за Успех. Лидерска Психология.
Психология на успеха.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Въпросите за Свободата. Freedom 2 - questions and self-evaluation

  1. 1.   СИЛА ЗА УСПЕХ С ЯСЕН НИКОЛОВ   СИЛА ЗА СВОБОДА. НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО НА СВОБОДАТА.  30 МАЙ 2018г. / 16 - 30.5.2018 ​#СвободниЕкипи #КаузаСвобода #СистемаЗаОсвобождение #ЯН АЗ СЪМ /ИМЕ: ​ТОЗИ​МЕСЕЦ ЩЕ СЕ УЧА ДА ГРАДЯ АКТИВНИ СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ И ЕКИПИ. РЕШИ: Аз ще еволюирам чрез ежедневно лидерско служене на СВОБОДАТА на хората ми. 100% ще УСПЕЯ. 1.1. Най-важната Свобода, която искаш да осигуриш на а) себе си б) обкръжението си в) семейството си в) екипа си 1.2. Бързи ежедневни ритуали по освобождаване, които ще им осигуряваш: а) б) в) 2. Ще освобождаваш ​ЕКО​-Света си 2.1. Физически: а) б) в) 2.2. Емоционално: а) б) в) 2.3. Интелектуално: а) б) в) 2.4. Духовно: а) б) 3.1. ​Финансово​Свободите, които искаш да има всеки в организацията ти са: а) б) в) 3.2. ​Пътищата за постигане на тези свободи​, които ще насърчаваш у всеки от тях? а) б) в) 3.3. ​Социалните​им свободи трябва да са: а) б) в) 4. Кои са оградите и бариерите на МИНАЛОТО, които искаш да преодолеете - ти и те? а) б) в) 4.1 Кое БЪДЕЩЕ не искаш да повече да отлагате? а) б) 4.2. Кой ​данък обществено мнение​не искаш повече да плащате? 5.1. Кои са страховете, които блокират свободата ви? а) б) 5.2. Кои са другите водещи пречки? а) б) в) 6.1. Кои са недостатъците блокиращи свободата в екипите ти, които имате да отработвате? а) б) в) 6.2. ТОП СИЛИТЕ, които ще ви помогнат да победите? а) б) 7. ​Националният​успех на каузите ти би бил и ще бъде в следните направления? Тегло (0-9). а) / б) / в) / 8. В световен план най-важните свободи за човечеството са? Кои са темите за ​обсъждане​? а) / б) / в) / 9. АКО станеш треньор по Лична Свобода, кои ще са главните 3 дисциплини? Упражнения? а) / б) / в) / 10. Представи си, че за следващата учебна година твоето обръщение ще бъде прочетено на всички ученици. Кое послание ще съдържа? Ела и покани хора за 30 май! Подари ​30 минути като ​спонсор и приятел​! ​100%-ови обучения​интегрално, лично- стно и организационно развитие: ​fb.com/7dnisila Видео: ​bit.ly/YNVideo​​Ангажирай​Ясен Николов за лектор: 0886636848!

×