Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Светофар - Помагало 3 Цвята 3 Палки. Спри, Внимавай, Помисли.

2,066 views

Published on

Кодове за образователните игри.
Червено - СПРИ! Прекрати! НЕ!
Жълто - Внимавай! Оглеждай се! Ориентирай се! Мисли!
Зелено - Давай! Върви! Продължавай!

МЕТОД СВЕТОФАР за превенция и развитие на добри социални умения за деца и възрастни.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Светофар - Помагало 3 Цвята 3 Палки. Спри, Внимавай, Помисли.

  1. 1. ЕЛЕМЕНТАРНО ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ СВЕТОФАР ХАЙДЕ ДА СЕ НАУЧИМ ДА МИСЛИМ, ГОВОРИМ И ДЕЙСТВАМЕ ПОЗИТИВНО. НБИ: ПРЕВЕНЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕТИЧНИ СТОЙНОСТИ, УМЕНИЯ И ПОЗИТИВНА МЕНТАЛНА НАГЛАСА. ФОНДАЦИЯ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВАЙ ВНИМАВАЙ СПРИ 😌 🤔 🤫1. 2. 3. КАК МОГА ДА ПОДОБРЯ НЕЩАТА? - С МИСЛЕНЕ - С ГОВОРЕНЕ - С ДЕЙСТВИЕ - - - 🤫 СПРИ!НЕ! МОЛЯ ЗАЩОТО ! ! МОЛЯ ЗАЩОТО 🤔 ВНИМАВАЙ! ! + МОЛЯ ЗАЩОТО 😌 ДЕЙСТВАЙ + + КАК МОГА ДА ПОДОБРЯ НЕЩАТА? - С МИСЛЕНЕ - С ГОВОРЕНЕ - С ДЕЙСТВИЕ 3-ТЕ ЦВЯТА 🚦ПОМАГАЛО: ТРИТЕ ЦВЕТНИ ПАЛКИ

×