Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Екип Мултипликатори - Акумулиране и Мултипликация 2/2 Multiplier team

323 views

Published on

Сила за успех. Фокусно разработване на екип от мащабни мислители и ... доброволни активисти.

Ясен Николов - 2013 - 2018г.
Лидерски коучинг и менторинг за индивиди и организации.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Екип Мултипликатори - Акумулиране и Мултипликация 2/2 Multiplier team

 1. 1. ИСКАМ ДА НАПРАВИТЕ 1000 ДУШИ УСПЕШНИ. МИНИМУМ. И ТО АВТОНОМНИ. ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ДЕФИНИРАНИ КОНТЕКСТ И ЦЕЛ. ТЕЗИ СА МОИТЕ ДНЕС.
 2. 2. ЕФЕКТИВНА СРЕДА НЕВРЕДЯЩА, НЕДЕСТРУКТИВНА, НЕКРАДЯЩА И НЕЛЪЖЕЩА, УМЕРЕНА И ДИСЦИПЛИНИРАНА.
 3. 3. ИЗБЕРИ СИ НАПОСОКИ ПРЕДМЕТ И ОТКРИЙ 16 УСПЕШНИ СДЕЛКИ В НЕГО!
 4. 4. МНОГО УСПЕШЕН ЧОВЕК? ИЗБРОЙ ЕСЕНЦИАЛНИ ЗА ТЕБ УСПЕХИ, КОИТО ВИЖДАШ В НЕГО/НЕЯ.
 5. 5. ИЗБЕРИ СЕБЕ СИ! ИЗБРОЙ 16 УСПЕХА В СЕБЕ СИ!
 6. 6. КАПАЦИТЕТ ЗА ПОЗНАВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ. РЕГУЛЯРНО. ВСЕКИ ПЪТ. COGNITION. RECOGNITION. РАЗВИВАЙ ТОВА! У СЕБЕ СИ И ЕКИПА СИ!
 7. 7. КАКВО Е КРАН? КАКВО Е ЧОВЕК КРАН?! КОЯ Е ПОВДИГАЩАТА СПОСОБНОСТ?
 8. 8. КОГО ИСКАШ ДА ПОВДИГАШ? КАК? С КАКВО? С КОГО? ОТ ДУХ ПРЕЗ УМ. ЧРЕЗ ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИИ КЪМ ЕФЕКТИВНО И ПРОДУКТИВНО ТЯЛО.
 9. 9. ПРИМЕР: ХАРЕСВАМ ЦЕНТРИРАНИ В ДУХА, ЩЕДРИ И ВЕЛИКОДУШНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ОПИТ И РЕАЛЕН ПРИНОС КЪМ СВЕТА
 10. 10. ИСКАМ ДА СЪБИРАМ ТАКИВА ХОРА. ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРС. ДУХ И ИНТЕЛЕКТ, КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ НА МОДЕЛА И ЦЕЛТА.
 11. 11. НУЛИРАЙ МЕЖДУ ВСЕКИ ДВА СПРИНТА В МЕНТАЛНИЯ ДЕКАТЛОН. УСИЛИЕ - РЕЛАКС - УСИЛИЕ.
 12. 12. ПОЧИВАЙ И ПИТАЙ “ЗАЩО?” КАКВО ЩЕ ПОСТИГНА ТАКА? ... И? Е ... И...? КАКВО? КОЯ Е ЦЕЛТА? КОЙ Е ЕФЕКТЪТ? КОЙ МИ Е МОТИВЪТ? А ТЕХНИЯТ?
 13. 13. ДАЙ ИМ 10Х РАМКА 10 ПЪТИ РАСТЕЖ. НА ПАЗАРНИЯ ДЯЛ. НА РЕАЛНАТА И СИМУЛИРАНАТА ОПИТНОСТ. НА ГРЕШКИТЕ И СЛАБОСТИТЕ. НА ПОСТИЖЕНИЯТА И НА СИЛИТЕ.
 14. 14. ВОДИ! КОЕ НЕ Е НАРЕД? ЗАЩО? КАК ДА ГО ПОПРАВЯ? НЕ ЧАКАЙ ТЕ ДА ДОСТИГНАТ ОПИТА ТИ И СЪЩИТЕ ДОБРИ МЕНТОРИ И/ИЛИ СТАНДАРТИ.
 15. 15. ЕТАЖИ И ЕСКАЛАТОРИ ДЕФИНИРАЙ, ИНЖИНИРАЙ, ВЪВЕЖДАЙ, КООРДИНИРАЙ И КОРИГИРАЙ.
 16. 16. КОИ СА ХОРАТА? КОИ СА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ТЯХ? “ДУХ ПЪРВО”. МИСЛИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ УСТОЙЧИВИ НЕМАТЕРИАЛНИ ПОЛЗИ, ПРИЛОЖИМИ В МАТЕРИАЛЕН ПЛАН.
 17. 17. ВОДЕЩИ ДО ЕВОЛЮЦИЯ КОЯ ТОЧНО? ЗАЩО И КАК? КАКВО ТОЧНО КОЙ КОГА И КЪДЕ ЩЕ ПРАВИ?
 18. 18. ПЪРВО ТИ ЗНАЙ ВЪТРЕШНОТО ПОДЛАГАЙ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. ХВАЩАЙ И ПУСКАЙ. (ЧАШАТА, ФЛАШКАТА) НА ГОЛЕМИТЕ АУДИТОРИИ СЪЩО ДАВАЙ ВЪТРЕШНО ЗНАНИЕ И РАЗБИРАНЕ.
 19. 19. БАЛАНСИРАЙ ГРАДИ И ПАЗИ МОСТОВЕ: ЗАЩО-КАКВО? ЗАЩО-КАК? КАК-КАКВО?
 20. 20. ПРОВЕРЯВАЙ ДАЛИ ПОЛЗВАТ И ПРАВЯТ. ПОСЛЕ ДАЛИ ПРЕДАВАТ И ПРЕПОДАВАТ. НАВЪТРЕ. НАОКОЛО. НАТАТЪК.
 21. 21. С МИСЪЛ И С ЧУВСТВО, С ТЯЛО. УЧАСТВАЙ. АНГАЖИРАЙ. ПРАВИ ТЕ ДА УЧАСТВАТ И ДА АНГАЖИРАТ.
 22. 22. ПРЕЧИСТВАЙ ПЕЙЗАЖА МЕНТАЛЕН И ЕМОЦИОНАЛЕН. И СЪЗДАЙ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ХИГИЕННИ НАВИЦИ НА ЕКИПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ СИ.
 23. 23. НЯМАШ ТАКИВА? А КОЙ ТИ ПРЕЧИ?! ПОЧНИ ДА ИМАШ. ПОНЕ НА УМ. ТО ВИНАГИ Е НА УМ. Т.НАР. РЕАЛНОСТ Е ПРЕДИМНО УМСТВЕНА КАРТА.
 24. 24. ПОЗВОЛИ СИ. ПРОСТИ СИ. РАЗТОВАРВАЙ САМОСВАЛА СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И СЛУЧАЙНИ БОКЛУЦИ. ПРОВЕРЯВАЙ ЧЕСТО. ИЗХВЪРЛЯЙ ПОСТОЯННО.
 25. 25. КОЕ ЩАСТИЕ? КОЕ ПРАВО? КОЯ СВОБОДА? ИМАШ ДА СИ ДАВАШ? СИ СИ ЗАБРАНЯВАЛ/А ДОСЕГА? НЕ СИ ДОПУСКАЛ ДО СЕБЕ СИ?
 26. 26. КОЕ БОГАТСТВО? ТИ Е БИЛО ПРОБЛЕМ? ДО КОЕ СИ СИ ОТРЯЗВАЛ САМ ДОСТЪПА? КЪДЕ СИ СЕ ДЪРЖАЛ САМ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ?
 27. 27. БЪРЗО ДАВАЙ НА ДРУГИТЕ ЦЕННИ НЕ ЧАКАЙ ПРОГРЕСЪТ И ПРОЦЕСЪТ ТИ ДА ЗАВЪРШАТ, ЗА ДА ЗАПОЧНАТ ТЕ ТЕХНИЯ.
 28. 28. КАКВО ИСКАМ? КОИ СА СМЕТКИТЕ С ВЛОЖЕНИЯТА МИ ОТ ЗАСЛУГИ, ОТ КОИТО ЩЕ ТЕГЛЯ?
 29. 29. КОНСУЛТАНТИ СВОБОДНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИЛИ ЖЕНСКИ ГРУПИ ПО ЗДРАВЕ, ПОДМЛАДЯВАНЕ И ДОБРУВАНЕ? ДОБРО ВЛИЯНИЕ И ДОБРО РАЗВИТИЕ. ОСИГУРИ ГИ!
 30. 30. КЛУБ НА СУПЕР СЪПРУЗИТЕ ПРИМЕР: КАКВО ТОЧНО ЗНАЧИ ТОВА? А КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЕ ЗАПИШЕ 1001-ЯТ КЛУБЕН АБОНАТ?
 31. 31. ВЕРИЖНИ ПОЗИТИВНИ РЕФЕРЕНЦИИ 15 - 29 АВГУСТ

×