Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Овластяване. Управление на Равенство и Неравенство. Сила за Успех 2018.

169 views

Published on

Овластяване и самоовластяване.
Познаване и управления на разстояния и проксемичност.
Близост, експлоатация и разработване на ресурс и ресурсен източник. Системно изграждане на ресурсни мрежи.
Въпроси и отговори.

Ясен Николов - 2007 - 2018г.
Managing equality and inequality 2/2

Published in: Business
 • Be the first to comment

Овластяване. Управление на Равенство и Неравенство. Сила за Успех 2018.

 1. 1. ОВЛАСТЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РАВЕНСТВО И НЕРАВЕНСТВО 2
 2. 2. МИСЛИ ЛОСТОВА СИСТЕМА СИСТЕМИ ЗА ПОСТОЯННО ПОВДИГАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ
 3. 3. ХОРАТА ТИ ЦЕЛИТЕ ТИ ЗА ТЯХ И ВАС КОИ СА? НАМЕРИ ГИ И ГИ ОТБЕЛЕЖИ НА КАРТАТА. ИЗВЕСТИ ГИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ИМ И ЗА ДЕСТИНАЦИЯТА ВИ.
 4. 4. НЕРАВЕНСТВА И НУЖДИ ДЕФИНИРАЙ ГИ. ОТКРИЙ ГИ. КОИ СА? ФИКСИРАЙ РАЗСТОЯНИЯТА И МАРШРУТИТЕ ВИ. НЕКА ЗНАЯТ ЗА ПОЕТАПНИТЕ МЕСТА И ПРЕХОДИ.
 5. 5. ДЕФИЦИТИ. МЕРКИ. СТРАНИ.
 6. 6. КАК ЩЕ ГИ ВКЛЮЧВАШ? ИНФОРМИРАШ? ОБРАЗОВАШ? ПОДКЛЮЧВАШ КЪМ СТАНДАРТА?
 7. 7. КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОГРЕС КАЖИ ИМ, ЧЕ ГО ИМАТ. ПОКАНИ ГИ. ОСИГУРИ ИМ ДОСТЪП.
 8. 8. КАК СЕ СПРАВЯШ? КАК СЕ СПРАВЯ ТОЙ/ТЯ? ПРИМЕРИТЕ МИ. ОБРАЗЦИТЕ МИ. КАК АЗ ЩЕ СЕ СПРАВЯМ?
 9. 9. С КАКВО ТЕ ЩЕ СЕ СБЛЪСКВАТ? ТЕЗИ СЛЕД МЕН. СЛАБИТЕ. НОВИТЕ. БЪДЕЩИТЕ. ДАЛЕЧНИТЕ. ОБЕЗВЛАСТЕНИТЕ. ОБЕЗПРАВЕНИТЕ.
 10. 10. ПО-ДОБРО И ПО-ЛОШО ВРЕМЕ, МЯСТО И ОБСТОЯТЕЛСТВА. НО ЗА КОГО? ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ СА АКТУАЛНИ И ВАЛИДНИ РАЗЛИЧНИ КРИТЕРИИ.
 11. 11. БИЛОТО ПРЕДИ И СЛЕД ПЪРВО КАТЕРИШ КЪМ ВЪРХА. ПОСЛЕ СЕ СПУСКАШ КЪМ РАВНИНАТА. РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ И ХОРА СА НА ЕКРАНА ТИ.
 12. 12. КОНФЛИКТИТЕ НА ИМАНЕ И НЯМАНЕ НА МОЖЕНЕ И НЕМОЖЕНЕ. ИЗСЛЕДВАЙ ДВУПОСОЧНО. ГРАДИВНО.
 13. 13. НАШ ЧОВЕК. НАША КАУЗА. НАШИ ХОРА
 14. 14. РАВЕНСТВОТО КАК БИ МОГЪЛ И СЛЕДВА ДА БЪДЕ СВЕТЪТ.
 15. 15. ИЗРАВНЯВАЙ ЧРЕЗ СЛУШАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ
 16. 16. ЧРЕЗ ДНЕВНИК И ОБСЪЖДАНЕ КОЕ И ЗА КОГО Е ПО-ЛОШО И ПО-НИСКО? КОЕ Е ПО-ДОБРО И ПО-ВИСОКО? ЗАЩО? ПО КОЙ И ПО ЧИЙ КРИТЕРИЙ?
 17. 17. МЯСТО И НЕРАВЕНСТВО КАКВО ЩЕ ВЗЕМЕМ? ОТ КОГО? НА КОГО ЩЕ ДАДЕМ? ЗАЩО?
 18. 18. ВРЕМЕ И НЕРАВЕНСТВО КАКВО ВЗИМАМЕ? КАКВО ДАВАМЕ В ДВЕТЕ ПОСОКИ? КАК СЕ ДАВА В МИНАЛО? КАК ДА ДАВАМЕ НА БЪДЕЩЕ?
 19. 19. ИМА ЛИ ДА БЪДЕ ИЗРАВНЯВАНО? НАГОРЕ ИЛИ НАДОЛУ? КОЙ И КОЕ НАКЪДЕ? СПОРЕД КОГО?
 20. 20. КЪДЕ СЪМ ПОКАНЕН? ОТ КОГО? ЗАЩО? АЗ КЪДЕ КАНЯ? КОГО И ЗАЩО?
 21. 21. ОПИТНОСТИ. ФУНКЦИИ И РОЛИ. ОСВЕТИ ЖЕЛАНИТЕ МЕСТА
 22. 22. СЪТВОРИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ И СМИСЛЕНИ. НУЖНИ И ПОЛЕЗНИ. КЪДЕ ИСКАШ ДА БЪДЕШ? КАК И ЗАЩО?
 23. 23. МОДЕЛИТЕ ТИ СА С ПРЕДИМСТВО УЧИТЕЛИ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ. УСПЕШНИ И ПРИЗНАТИ ДУХОВНИ ОБРАЗЦИ.
 24. 24. ТЕ КОЯ РАЗЛИКА ИСКАТ ДА ПРЕОДОЛЕЯТ? КОЯ ДИСТАНЦИЯ? В ПОЛЗА НА КОГО И НА КОЕ? С КАКВА ЦЕЛ? А КОЯ НЕ ИСКАТ?
 25. 25. КОЙ ТЕХЕН УСПЕХ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ? ПРОВЕРИ! НЕ ГАДАЙ! РАВНЯВАЙ СЕ ПО ВИСШЕТО, ИЗДИГНАТОТО И ВИСШЕСТОЯЩЕТО В СЪОТВЕТНАТА ЙЕРАРХИЯ.
 26. 26. ТИ СИ ПОСЛЕ ТЪРСИ ЗОВА НА СЪРЦЕТО. ОТКЛИКВАЙКИ. ОПИТВАЙКИ. СДОБИЙ СЕ С ОПИТА НА ВРЕМЕ И НА МЯСТО.
 27. 27. КАУЗАТА ЗА КАКВО МИЛЕЯ? НА КОЕ НАЙ-МНОГО ИСКАМ ДА СЛУЖА? И ТЕЗИ СЛЕД МЕН СЪЩО. ЩЕ ГО ИНЖИНИРАМ.
 28. 28. ЗНАЯ ПОВЕЧЕ ОБИЧАМ. МОГА. ПРАВЯ ПОВЕЧЕ. ЗА КОГО МОГА ДА ГРЕЯ КАТО СЛЪНЦЕ? КЪДЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СВЕТЛИНАТА И ТОПЛИНАТА МИ?
 29. 29. КЪДЕ ПО-МАЛКО? ЗНАЯ, ОБИЧАМ, МОГА И ПРАВЯ? ОТ КОЕ И ЧИЕ НАПОЯВАНЕ СЕ НУЖДАЯ? ОТ ЧИЯ СВЕТЛИНА? КОЙ Е КЛАДЕНЕЦ И ИЗВОР ЗА МЕН?
 30. 30. ПОДРЕДИ В РЕДИЦА ВАЖНИ ЗА ТЕБ ПОСТИЖЕНИЯ, КАЧЕСТВА, СЪБИТИЯ, УСПЕХИ И УМЕНИЯ.
 31. 31. СЕГА ТИ СИ ПРИМЕРЪТ ПОМНИ ГО! ЧАСТ ОТ МЪДРИЯ УСПЕХ Е ТОВА. МИСЛИ. КАК ДЕЙСТВАШЕ ТВОЯТ ПРИМЕР В СХОДНИТЕ СИТУАЦИИ И ФАЗИ.
 32. 32. СВОБОДАТА НАУКА И ИЗКУСТВО 16 - 30 МАЙ

×