Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Въпросник: Престъпление и Трансформация 1/2. Сила за успех с Ясен Николов.

Ефективни уроци.
Мащабна реорганизация.
Радикална трансформация.

100%-ови Обучения интегрално, личностно и организационно развитие.

Aвтор и Водещ: Ясен Николов
Сила за Успех 2013-2020
YNCMG

За контакти: vtincheva@gmail.com
0886 636 848

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Въпросник: Престъпление и Трансформация 1/2. Сила за успех с Ясен Николов.

  1. 1.   СИЛА ЗА УСПЕХ С ЯСЕН НИКОЛОВ   ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1/2.  8 АПРИЛ 2020г. /8-22.4.2020​​#ЕфективниУроци #РадикалнаТрансформация #МащабноСеРеоганизирам #ЯН АЗ СЪМ /ИМЕ: ТОЗИ МЕСЕЦ ЩЕ СПРА НАРУШАВАНЕТО НА РЕДА - ВОЛНО И НЕВОЛНО. РЕШИ: Аз съм ГОТОВ/а да ОСЪЗНАЯ големите си прегрешения и да се ПРОМЕНЯ за ДОБРО.​100%​​ЩЕ УСПЕЯ​! 0.1. АРЕСТ: Как изглежда / се усеща наказанието? / / . 0.2. От какво съм лишен/а? / / . 0.3. Как го усещам? / / . 0.4. Кои са токсичните прояви, които забелязваш у себе си? / / . 0.5. Кои лекове се доказаха като успешни? / / . 0.6. Описателен Образ? 1.1. За какво ти се струва, че си наказан/а? / / . 1.2. За кое сме наказани масово в момента? / / . 1.3. За кое ти се струва, че още не са ни хванали? / / . 1.4. Има ли нещо, което би поправил/а сам/а? / / . 1.5. Най-хубавото на периода? / / . 2.1. По какво съдиш, че Е ​СЪН​и че сънуваш? / / . 2.2. По какво изглежда РЕАЛНО и че не е сън? / / . 3.1. КУТИИ. Кои са “кутиите”, в които се криеш? / / . 3.2. От какво? / / . 3.3. Кои са лошите неща, които могат да те сполетят? / / . 3.4. Какво губиш от криенето? / / . 3.5. Кутии, които вече можеш да напуснеш? / / . 3.6. В какви кутии те затварят други - име, роля, положение, отношение? / / / / / . 3.7. Ти в какви кутии затваряш - близките си хора? / / . 3.8. Далечните? / / . 4.0. ВРЕДНИ поведенчески модели. 4.1. Към физиката и тялото ти? / / . 4.2. Можеш да ги замениш с? / / . 4.3. Към ума ти? / / . 4.4. Корекцията е с? / / . 4.5. Към социо-емоционалния ти живот / / . 4.6. Промяна? / / . 4.7. Фи- нансов? / / . 4.8. Трансформация / / . 4.9. КАУЗАЛНИ? / / . 5.1. Кои от горните ВПМ проявяват близките ми? / / . 5.2. Прия- телите ми? / / . 5.3. Колегите ми? / / . 5.4. Духовната ми група? / / . 6.1. КОЙ РЕД застрашавам сега? / / . 6.2. В миналото какво към застрашавал? / / . 6.3. Мотивите ми? / / . 6.4. Алтернатива? / / . 6.5. Прекомерен Негативизъм? / / . 7. Сега - на база на горните дефинирам и делегирам: / / Ела​на​22 ​април и подготви хората си да растат с теб​! Подари ​30 минути като ​спонсор​! ​100%-ови обучения​интегрално, личностно и организационно развитие: ​fb.com/7dnisila Видео: ​bit.ly/YNVideo​​Покани​Ясен Николов за лектор: 0886636848!

×