Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Национална и Културна Изложба Библиотечен и Хартиен Плакат от Цял Свят "100 години, 100 плаката"

Фондация Деца на България в партньорство със Столична Библиотека

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Национална и Културна Изложба Библиотечен и Хартиен Плакат от Цял Свят "100 години, 100 плаката"

  1. 1. ОНЛАЙН ИЗЛОЖБА В "ДНЕВНИК" www.dnevnik.bg
  2. 2. 30 ГРАДА НА БЪЛГАРИЯ ПО-ДОБРИТЕ МЕДИИ
  3. 3. ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА НИ НА СМЕТКА: BG98-FINV-9150-1200-1790-71 ОСНОВАНИЕ: КАМПАНИЯ ЧЕТИ
  4. 4. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! СТАНЕТЕ НИ ПАРТНЬОР: 0886636848, 0888856295

×