Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Управление на Равенство и Неравенство. 1 Сила за Успех.

167 views

Published on

Нарастващи неравенства. Информираност, Знание, Приложение.
За да успяваме на пазара, трябва да познаваме търсенето и предлагането, дефицита и излишъка.
За да обменяме, е нужно да разбираме ценността.

Въпросник и презентация.
Сила за Успех.
Ясен Николов 2007-2018г.


Managing equality and inequality 1

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Управление на Равенство и Неравенство. 1 Сила за Успех.

 1. 1. УПРАВЛЕНИЕ НА РАВЕНСТВО И НЕРАВЕНСТВО
 2. 2. ⚠ ИНФО РОБСТВО ЛИПСА НА СВОБОДА БАЗИРАНА НА ДЕФИЦИТ НА ЗНАНИЕ
 3. 3. НЯМАМ ТАКИВА
 4. 4. ГРОЗНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1. ДА НЕ СИ ОБЕКТ НА ТАКАВА 2. ДА НЕ СИ СУБЕКТ НА ТАКАВА
 5. 5. ВЪПРОС НА БЛИЗОСТ И СОБСТВЕНОСТ ИМАМ ЛИ ДОСТЪП ДО ТОЗИ РЕСУРС? АЗ ЛИ УПРАВЛЯВАМ ОТНОШЕНИЯТА СИ С НЕГО?
 6. 6. ШИРОК СПЕКТЪР
 7. 7. МЕНИДЖЪРИ НА РЕСУРСИ И ОТНОШЕНИЯ ВМЕСТО МЕНИДЖЪРИ НА ХИЩНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА, АЛЧНОСТ ЗА ДОМИНАЦИЯ ИЛИ ДИВЕЧОВИ И ЖЕРТВЕНИ СТРАХОВЕ.
 8. 8. ВНИМАНИЕ:1% РАСТЯЩО НЕРАВЕНСТВО ЗНАЙ, НАБЛЮДАВАЙ, МИСЛИ И УПРАВЛЯВАЙ
 9. 9. ВНИМАВАЙ ЗА... МАРЖА.
 10. 10. КАТО ЛИДЕРИ: СНАБДЯВАМЕ И ОБЕДИНЯВАМЕ ХАРДУЕР И СОФТУЕР GOODWARE AND LOVEWARE. MINDWARE. HUMANWARE. COMMUNITYWARE.
 11. 11. ИНФОРМАЦИЯ ЗНАНИЕ УМЕНИЕ ДА ИМАШ И ДА ИСКАШ ДА ИМАШ И ДА НЕ ИСКАШ ДА НЯМАШ И ДА ИСКАШ ДА НЯМАШ И ДА НЕ ИСКАШ
 12. 12. АНТИПОЗИТИЗЪМ: ПЪРВО СЕ ОРИЕНТИРАЙ
 13. 13. ДЕФИЦИТ НА ИНФОРМАЦИЯ. НА ПЕРСПЕКТИВИ. НА КОНТЕКСТ И ЦЕЛ. НАЙ-ВЕЧЕ НА МНОГОПЛАСТОВА И ВСЕОБХВАТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 14. 14. ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ ЦЕНТРИРАН И ОРИЕНТИРАН КЪМ КАПИТАЛА НА ЗНАНИЕТО ЗА ДОБРАТА ВОЛЯ И СИНЕРГИЙНИТЕ КОЛАБОРАЦИИ
 15. 15. НАУКА? ПАРИ? ВЛАСТ? ВИНАГИ ДРУГ Я ДЪРЖИ. ВИСОКИ ВЪНШНИ РИСКОВЕ И ЗАВИСИМОСТИ.
 16. 16. НЕТОКРАЦИЯ И КОНСУМПТАРИАТ
 17. 17. РЕАЛНОСТТА И НЕРЕАЛНОСТТА НА НЕРАВЕНСТВОТО ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ КОЕТО СЕГА ТИ Е ПРИЯТНО И ОДОБРЯВАШ, СКОРО ОТНОВО ЩЕ СЧИТАШ ЗА НЕПРИЯТНО И ЩЕ ГО ОТХВЪРЛЯШ.
 18. 18. ИМАЩИ И НЯМАЩИ КАКВО? В КОЙ КОНТЕКСТ? НИЕ КОИ СМЕ? КЪДЕ СМЕ? КАКВО НИ ЗАСЯГА?
 19. 19. ОНТОЛОГИЧНО РАВЕНСТВО В ЕСЕНЦИЯТА СИ СМЕ РАВНИ И ЕДНАКВИ. СВОБОДНИ ОТ РАЗЛИЧИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ. “В ОЧИТЕ НА ТВОРЕЦА”
 20. 20. НЕРАВЕНСТВОТО Е ПОВСЕМЕСТНО ТО Е ЕСТЕСТВЕНО ПО ВСИЧКИ ОСИ. ОСОБЕНО ПО БАЗОВИТЕ 3.
 21. 21. ВРЕМЕ МЯСТО ОБСТОЯТЕЛСТВА РАЗГЛЕДАЙ ЕДИН ОБЯД. ЯДЯЩ. ЯДЕНО. ЯДЕНЕ.
 22. 22. НЕРАВЕНСТВОТО В ЖИВОТА ТИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ПОСТОЯННО ДОКАТО ПРЕСЛЕДВАШ УСПЕХИТЕ И ЩАСТИЕТО. И ТРУПАШ ОПИТ. ЗАПАЗИ БАЛАНС. ЕВОЛЮИРАЛИ НЕВЪЗМУТИМОСТ И РАВНОДУШИЕ.
 23. 23. КАКВО ДА ПРАВИМ? КАК? А ДА ПРАВИМ ЛИ? ЗАЩО? КОИ? С КОГО? КОГА? ЗА КОГО? В ПОЛЗА НА КОЕ? С КАКВА ЦЕЛ? ЗА СМЕТКА НА КОЕ?
 24. 24. ДВЕ ПОСОКИ НАГЛАСИ НА - ИМАЩИТЕ КЪМ НЯМАЩИТЕ - НЯМАЩИТЕ КЪМ ИМАЩИТЕ
 25. 25. БЕДНИ И БОГАТИ ИЛИ БОГАТИ И БЕДНИ НА КАКВО? В КАКЪВ КОНТЕКСТ?
 26. 26. МОЖЕЩИ И НЕМОЖЕЩИ ИСКАЩИ И НЕИСКАЩИ. ОРИЕНТИР: НАЛИЧИЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРС ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИ С ТОЗИ РЕСУРС. В СЛУЧАЯ: УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ.
 27. 27. ОТКАЗ ДО ИЛИ НЕВЕДЕНИЕ ЗА? ДОТАМ? ИЛИ НАОБРАТНО? ИЛИ ОТДАВНА? ВЕЧЕ МНОГО ПЪТИ? ИЛИ НЕ СЪМ СТАНАЛ ОЩЕ.
 28. 28. ПРИВИЛЕГИИ И БАРИЕРИ ВЪТРЕ ИЛИ ВЪН? ПО ЖЕЛАНИЕ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛНО? ?
 29. 29. РЕЦЕПТА ЗА КАТАСТРОФА ДА НЕ МИСЛИМ, ДА НЕ ИЗСЛЕДВАМЕ, ДА НЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ, ДА НЕ АНАЛИЗИРАМЕ, ДА НЕ ПРОГНОЗИРАМЕ. ДА НЕ ГЕНЕРИРАМЕ РЕШЕНИЯ.
 30. 30. ОБЕЗПЕЧАВАЙ ДИСКУСИОННИ УСЛОВИЯ
 31. 31. ЦЕНТРИРАЙ СЕ В СЕБЕ СИ С ОГЛЕД НА МЕГА КОМПЛЕКСНАТА ЕКО СИСТЕМА
 32. 32. ТРАГЕДИЯТА ДА НЕ УЧАСТВАМЕ. ПЪЛНОЦЕННО. АВТОНОМНО. СВОБОДНО. ПО СВОЯ ДОБРА ВОЛЯ. ДОБРОНАМЕРЕНО. С ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ. В ДОБРА СРЕДА.
 33. 33. РАЗГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ КАТО 80 РАЗЛИЧНИ И ПОРЕДНИ ЛИЧНОСТИ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ
 34. 34. КАКВО ИМАШ И КАКВО НЯМАШ? МИКРОИКОНОМИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 35. 35. КАКВО ЩЕ ДАВАШ ВСЕКИ ДЕН? НА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ
 36. 36. ИМА И ДРУГИ СТАНДАРТИ
 37. 37. ОВЛАСТЯВАЙ ИНФОРМИРАЙ 25 АПРИЛ

×