Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Въпросник: Как да Живееш с Намерение 1 част, Сила за Успех с Ясен Николов

591 views

Published on

Ясен Николов, лидерска философия и психология.
Коучинг и Менторинг 2014-2019.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

Въпросник: Как да Живееш с Намерение 1 част, Сила за Успех с Ясен Николов

  1. 1.   СИЛА ЗА УСПЕХ С ЯСЕН НИКОЛОВ   ДА ЖИВЕЕМ В ЗНАЧИМОСТ. ИНТЕНЦИОНАЛНОСТ.  9 ЯНУАРИ 2019г./ 9. - 23.1.2019​​#ЗначимЖивот #ВъзнамеренАлтруизъм #ЗакономеренУспех #ЕкипЯН АЗ СЪМ /ИМЕ: ТОЗИ МЕСЕЦ РАЗВИВАМ НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРИНОС И ЗНАЧИМА СЛЕДА. РЕШИ: Аз ще създам ПЛАН ЗА ЗНАЧИМ ЖИВОТ и ще започна да го Прилагам на Практика. 100% ще успея! 1.0. Кое следва ​значимото​? Моля, добави 20+ думи към “ЗНАЧИМ”! 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.0. Като значими в личен план определяш следните В/М/О? Защото? 2.1. Времето: а) / . б) / . в) / . 2.2. Място: а) / . б) / . в) / . 2.3. Хора: а) / . б) / . в) / . 2.4. Съби- тия: а) / . б) / . в) / . 3. Какво означава за теб “да оставиш следа?” / / 3.1. Къде би искал да я оставиш? / / . 3.2. Кога? / 3.3. С кое? / . 3.4. С кого? / . 3.5. За кого? / . 3.6. Как? / . 3.7. Защо? / 4. Чий живот и кой живот би определил като незначим? Защото? а) / . б) / . в) / . 4.1. Поука? 5.1. Кои са дреболиите, които ти изцеждат живота? / / / 5.2. Кое би махнал, за да живееш смислено всеки ден? / / 6. Ако разделиш живота си на три части до момента - начална, средна, крайна, коя и чия ин- тенция доминира в тях? Н: / С: / К: / 7.1. Волята за какво би определил/а като дребнава, второстепенна и дори пречеща? Защо? а) / . б) / . в) / . 7.2. Коя е смислена? а) / . б) / . в) / 8. Всяка ​седмица​би определял/а като смислена в края й, ако си 8.1. ​бил​/а а) / . б) / . в) / . 8.2. ​правил​/а а) / . б) / . в) / . 8.3. ​имал​/а а) / . б) / . в) / . 9. За да имаш ​ежедневен​​принос​към близкото си обкръжение, ще направиш задължителни: а) / . б) / . в) / . 10.1. Кои свои таланти и умения е добре да използваш за оставяне на значима следа? а) / . б) / . в) / . 10.2. От кои и от какви хора се нуждаеш, за да имаш принос към страната си и света? а) / . б) / . в) / . 12. Лисица и Щъркел: Коя лоша размяна трябва да премахнеш? / / Ела и покани ​хора за​23 ​януари​! Подари ​130 минути като ​спонсор ​и​​приятел! ​100%-ови обучения​интегрално, личностно и организационно развитие: ​fb.com/7dnisila Видео: ​bit.ly/YNVideo​​Покани​Ясен Николов за лектор: 0886636848!

×