Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energi

369 views

Published on

this is just a test

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energi

  1. 1. Energi Danmarks energi
  2. 2. Forbrug i Danmark
  3. 3. Hvad er kul? <ul><li>Kul er dannet af døde dyr og planterester. I modsætning til olie er kullet helt sammenpresset og hårdt. </li></ul><ul><li>Kullet er opstået ved, at dyre- og planteresterne er faldet ned på bunden af gamle havområder. Her har det ikke kunnet rådne, fordi sand, sten og ler med tiden har lejret sig ovenover og lukket af for ilten. Kul er dannet i stillestående vand, og er først blevet til tørv. Så er det blevet til brunkul, som er blevet udsat for et meget højt tryk, fra de overliggende lag og fra vandet, der pressede al kulsyre, kulilte og kulbrinte ud, så der kun var den rene kul tilbage. </li></ul>
  4. 4. Kul <ul><li>Kul udgjorde i 2005 57,8 % af det indfyrede brændsel. Vi anvender kul, fordi det er et godt og billigt brændsel, der findes i rigelige mængder. </li></ul>
  5. 5. Kul <ul><li>Verdens samlede forekomster rækker til 200-300 års forbrug. Samtidig er antallet af lande, der udvinder og producerer kul, stort. Det sikrer, at kul kan handles på et frit marked </li></ul>
  6. 6. Hvor kommer kul fra? <ul><li>Man bryder eller graver kul ud af jorden. Kullet ligger i lag, der kan være op til 3 meter tykke og ligge en kilometer nede i jorden. I England var der så meget kul, at der opstod byer omkring de store kulbrud. </li></ul>
  7. 7. Håndtering af kul <ul><li>Kullene ankommer med skib enten direkte til det enkelte kraftværks havn. Kullene bliver lagret på det enkelte værks lagerplads, hvor der typisk er plads til omkring et års normalforbrug. </li></ul>
  8. 8. Kul

×