Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratejik i̇k yönetimi

666 views

Published on

stratejik ik

Published in: Business
  • Be the first to comment

Stratejik i̇k yönetimi

  1. 1. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  2. 2. İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS DEĞERLERİ İK Süreç Yönetimi İş Analizleri Yetkinlik Belirleme Oryantasyon , 360 performans Bireysel başarı kültürü Çalışan kriterleri oluşturma Verimli çalışma kültürü Yatay ve dikey hiyerarşi Geri bildirim kültürü oluşturma İş ve Borçlar kanunun yaptırım
  3. 3. İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS DEĞERLERİ İK Süreç Yönetimi Etiklik kurulu ve disiplin yönergesi Belirli / Belirsiz süreli iş sözleşmeleri İkale sözleşmeleri Orta ve Uzun vade kariyer planlama Norm Kadro çalışmaları ( İş ve zaman KPI) Turn Over dengeleme çalışmaları Şirket yönetim delegasyon yöntemleri İşletme ödül kültürü Kanuni yaptırımlar çerçevesinde özlük dosyası oluşturma
  4. 4. İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS DEĞERLERİ İK Süreç Yönetimi Kilit görev unsurları ve yetkinliklerini belirleme Yedekleme Dönemsel / Mevsimsel personel konuşlandırma Lokal ve Global ücretlendirme çalışmaları Yetkinlik eğitimlerini analiz etmek ve uygulamak. İK Bütçe oluşturma ve yaklaşım sergileme devilimi Personel maliyet hesapları Çapraz çalışma kültürü Personel durağan risk analizi yapmak

×