Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.Ders / Dijital strateji nedir?

Dijital strateji nedir? Dijital stratejist kimdir?

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2.Ders / Dijital strateji nedir?

  1. 1. 1.Dijital Strateji Nedir? 2.Dijital Stratejist Kimdir? 3.Dijital Stratejist Ne Üretir?
  2. 2. Dijital Strateji Nedir? Dijital Araçlardan Faydalanarak, Belirli Amaçları Başarmayı Sağlayan Planlamaya Dijital Strateji Denir.
  3. 3. Dijital Strateji Nedir? Dijital Araçlardan Faydalanarak, Belirli Amaçları Başarmayı Sağlayan Planlamaya Dijital Strateji Denir. Planlama; Neyi, Kime, Nasıl, Ne Zaman, Nerede vb. Sorularının Cevabını Barındırır.
  4. 4. Dijital Strateji Nedir? Dijital Araçlardan Faydalanarak, Belirli Amaçları Başarmayı Sağlayan Planlamaya Dijital Strateji Denir. Başarı; Analitik, Ölçülebilir ve Efort Edilebilir Olmayı Kapsar
  5. 5. Dijital Strateji Nedir? Dijital Araçlardan Faydalanarak, Belirli Amaçları Başarmayı Sağlayan Planlamaya Dijital Strateji Denir. Nedir Bu Araçlar?
  6. 6. Dijital Strateji Nedir?İnternet Mobil Sosyal Medya Dijital PR Mobil Oyunlar APPS Affilate E-Mailing SMS IVR SEO Adwords Beacon CRM
  7. 7. Dijital Stratejist Kimdir? MARKANIN PAZARLAMASI TÜKETİCİNİN İSTEDİĞİ PAZARLAMA DİJİTAL STRATEJİST Yaptığı her şeyde dikkat çeken, fayda odaklı olan ve etkileşimi esas aladır. Dijitalin sınırlarını hayal edebilendir.
  8. 8. Dijital Strateji Nedir? Özetlersek ! Tüm Dijital Araçlardan Kullanarak, Analitik, Ölçülebilir ve Efort Edilebilir Amaçları Başarmayı Sağlayan Kime, Nasıl, Ne Zaman, Nerede, Neyin Yapılacağını Planlamaya Dijital Strateji Denir.

×