Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koulun Ilmapiiri

901 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Koulun Ilmapiiri

  1. 1. Koulun ilmapiiri <ul><li>Opettajien työn muuttumisen este on aikapula </li></ul><ul><ul><li>Ei mahdollisuutta pohtia yksin tai ryhmässä työn lähtökohtia tai arkirutiinien mielekkyyttä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiire määrittää työpäivän </li></ul></ul><ul><ul><li>Työ on ennalta määrätyn käsikirjoituksen rutiininomaista noudattamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiireen syytä tai aiheuttajaa ei tunneta </li></ul></ul>
  2. 2. Koulukulttuurin uudistamiskohteet <ul><li>Aika </li></ul><ul><ul><li>Päivittäin tulisi olla aikaa opettajien yhteiselle suunnittelulle ja arvioinnille </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikaa tulisi varata </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>opetuskäytäntöjen kehittämiselle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uusien käytäntöjen etsimiselle </li></ul></ul></ul>
  3. 3. Koulukulttuurin uudistamiskohteet <ul><li>Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ylimitoitettu suhteessa käytettävään aikaan ja suuriin ryhmiin </li></ul><ul><li>Kestämättömän tilanteen saa aikaan se, että oppiennätyksiä ei ole tarkistettu vastaamaan oppilaiden ja yhteiskunnan tarpeita </li></ul><ul><li>Erityisopetuksessa oppilaan edellytykset määrittävät toiminnan tavoitteet – eivät kirjalliset opetussuunnitelmat tai oppimateriaalit </li></ul>
  4. 4. Koulukulttuurin uudistamiskohteet <ul><li>Kiireen syiksi nimetyt ulkoiset syyt osoittavat, että opettajat eivät rohkene tehdä välttämättömiä valintoja </li></ul><ul><li>Työskentelyä rauhoittava lisäaika jää saamatta </li></ul><ul><li>Annetut tavoitteet käydään pakonomaisesti läpi yhä nopeammin </li></ul><ul><ul><li>Opettaja on todennäköisesti tyytymätön itseensä </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaat hämmentyvät ja oppimisen taso ilmeisesti laskee </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaat oppivat kiireellisen toimintamallin </li></ul></ul>
  5. 5. Koulukulttuurin uudistamiskohteet <ul><li>Ennakkosuunnittelun lisääminen </li></ul><ul><ul><li>Tuumaustunti on parempi kuin kaksi tuntia turhaa työtä </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisätään rauhallisia pohdintahetkiä opettajien ja oppilaiden kesken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitä tehdään </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miksi tehdään </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuinka se voidaan tehdä mielekkäämmin </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaat saavat mallin ja tilaisuuden oman toiminnan tietoiseen tarkkailuun </li></ul></ul>
  6. 6. Koulukulttuurin uudistamiskohteet <ul><li>Edellä oleva menettely kehittäisi kykyä reflektiiviseen ajatteluun </li></ul><ul><li>Sillä olisi välitön vaikutus koulun sosiaaliseen ilmapiiriin </li></ul><ul><li>Levottoman ihmisen rauhoittamiseksi tulee rauhoittaa hänen elinympäristönsä </li></ul><ul><li>Kouluympäristön rauhoittaminen tarpeettomalta ja tehottomuutta lisäävältä kiireeltä on eduksi opetukselle </li></ul><ul><li>Tulevien sukupolvien tulee kyetä hallitsemaan kiirettä omin toimenpitein, jotta he selviävät </li></ul>

×