Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els nens de la guerra civil española.

78 views

Published on

Possibles desplaçaments i canvis en les vides dels nens de la guerra civil espanyola.

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els nens de la guerra civil española.

  1. 1. Possibles desplaçaments: Patien una falta d’alimentació, malalties infeccioses i problemes de salut. La gent apareixia assassinada per les cunetes. Els edificis acabaven destruïts pels bombardejos. Maltractaven als nens davant de les famílies i l’única educació que tenien era el himne anomenat “Cara al sol”. · Motius ideològics i de consciència · Per temor a les represàlies. · Episodis de violència sistemàtica. 1936-1939 Refugi 307 Llocs on van emigrar: França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Gran Bretanya, Dinamarca, Suècia, Noruega i Rússia. Canvis en les vides dels refugiats: Aquests són alguns exemples dels dibuixos que feien els nens de la guerra.

×