Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bendrovių grupių intereso pripažinimas 2019 02 04

141 views

Published on

Bendrovių grupių interesų pripažinimas: Europos patirtis ir Lietuvos ateitis. G.Bartkaus, Deloitte Legal advokato, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto partnerystės docento pranešimas VU TF Teisės moklso pavasario konferencija 2019-02-04

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bendrovių grupių intereso pripažinimas 2019 02 04

 1. 1. Headline Verdana BoldBendrovių grupių intereso pripažinimas: Europos patirtis ir Lietuvos ateitis Gintautas Bartkus Teisės mokslo pavasaris 2019 “Privatinės teisės tyrimai: tarptautiniai aspektai, Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, 2019-02-04
 2. 2. © Deloitte Legal 2019 Dvi problemos pusės • Ar galima sukurti vieningą visos grupės strategiją? • Ar dukterinių bendrovių vadovai privalo vadovautis vieninga strategija? • Ar galima atšaukti vadovą, jei jis nesilaiko motininės bendrovės nurodymo? • Koks „nepriklausomų“ vadovų vaidmuo? Motininė bendrovė Dukterinė bendrovė • Ar teisėta vykdyti motininės bendrovės nurodymą? • Kokios teisinės pasekmės kils, jei vykdysiu motininės bendrovės nurodymą? • Ar turiu atsižvelgti į kitus interesus (kreditorių, darbuotojų, bendruomenės)? • Ar galiu perduoti turtą motininei bendrovei ir negauti tinkamos kompensacijos? © Deloitte Legal 2019
 3. 3. © Deloitte Legal 2019 Komplikuota problema • Bendrovių grupių įvairovė • Veikimas tarp skirtingų valstybių narių • Akcininkų, kreditorių, finansinio stabilumo apsauga • Konkurencijos, viešųjų pirkimų, administracinės, mokesčių, finansinių institucijų, etc. teisės šakos © Deloitte Legal 2018© Deloitte Legal 2019
 4. 4. © Deloitte Legal 2018 Juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles. “Lifting the veil” doktrina yra pripažįstama Konkurencijos taryba plėtoja ekonominio vieneto doktriną Civilinio kodekso 2.50 (3) “Kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai“. Egzistuoja palyginus nemažai LAT suformuotų precedentų, tačiau jie nėra susiję su grupių valdymu Bendrovių grupių narių atsakomybė © Deloitte Legal 2019
 5. 5. © Deloitte Legal 2019 Grupės intereso pripažinimo teisinės problemos “Lifting the veil” doktrina Fiduciarinės pareigos De facto vadovas Ar davusi nurodymą bendrovė netampa de facto vadovu? Ar davusi nurodymą bendrovė neveikė nesąžiningai? (CK 2.50 str. 3 d.) Ar priėmęs vykdyti nurodymą nepažeidė fiduciarinių pareigų? (CK 2.87 str.)
 6. 6. © Deloitte Legal 2019 Grupės intereso pripažinimo politinės problemos 35% 32 - 35% Įmonių kontroliuojamų užsienio bendrovių pajamos Įmonių grupių pajamos ĮMONIŲ GRUPĖS ATSAKOMYBĖS UŽ KIEKVIENOS ĮMONĖS – GRUPĖS NARĖS – FINANSINĘ PADĖ̇TĮ (MOKUMĄ) NUSTATYMO TEISINĖS GALIMYBĖS IR TAIKYMO EFEKTYVUMAS TYČINIŲ BANKROTŲ PREVENCIJOS KONTEKSTE, BLS 2012
 7. 7. © Deloitte Legal 2019 Teisinis dualizmas, … Europoje? CRD IV • “can exercise decisive influence” • “does exercise decisive influence” • “presumption for 100% shareholding” Akzo Nobel byla BRRD • Finansinė parama turi tikslą atkurti ir palaikyti visos grupės finansinį stabilumą • Finansinė parama yra kiekvieno grupės narės interesas • Motininė bendrovė yra atsakinga už visos grupės veiklą ir valdymą • Privalo efektyviai kontroliuoti dukterines bendroves, ypač kai tai susiję su rizikos valdymu © Deloitte Legal 2019
 8. 8. © Deloitte Legal 2019 New normal? • BNP Geneva – 8,9 mlrd USD bauda už sankcijų dėl Sudano, Irano ir Kubos pažeidimą • HSBC - 1,9 mlrd USD bauda susijusi su „pinigų plovimu“ • Barclays – 453 mln USD už manipuliacijas elektros kaina • Wells Fargo – 1 mlrd USD už netinkamų sąskaitų atidarymą • Soc Gen – 750 mln USD už manipuliacijas LIBOR • Google – 4,34 mlrd EUR už neteisėtus veiksmus su Android operacine sistema Akzo Nobel byla Goldamn Sachs byla Ankea byla © Deloitte Legal 2019
 9. 9. Presentation title [To edit, click View > Slide Master > Slide Master] © Deloitte Legal 2018 9 Source: Report on the recognition of the interest of the group ICLEG ES valstybės nares pripažįstančios grupės interesą Pripažįsta teismų praktika: Belgija, Kipras, Danija, Estija, Prancūzija, Airija, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė Pripažįsta įstatymas: Čekija, Vengrija, Italija Pripažįsta įstatymas, bet teismų praktika kitokia: Rumunija Nepripažįsta, išskyrus tam tikrus atvejus: Vokietija, Kroatija, Latvija, Portugalija, Slovėnija Nepripažįsta tesimų praktika: Austrija, Vokietija Nėra nei įstatyminio reglamentavimo, nei teismų praktikos: Bulgarija, Suomija, Lietuva, Graikija, Slovakija © Deloitte Legal 2019
 10. 10. © Deloitte Legal 2019 Bendrovių grupės intereso pripažinimas Rozenblum doktrina Vadovas gali priimti sprendimą kitos bendrovės naudai jei: 1. Bendrovė yra grupės susietos kapitalu narė 2. Tarp bendrovių yra stipri ir efektyvi integracija 3. Pagalba turi būti pagrįsta quid pro quo principu ICLEG rekomendacija/ EMCA Valdymo organas turi teisę priimti sprendimą prieštaraujantį bendrovės interesams jei: 1. Sprendimas yra priimamas visos grupės, kuriai priklauso bendrovė, interesais; 2. Sprendimas nenulems bendrovės nemokumo 3. Bendrovė gali tikėtis, kad sprendimo neigiamos pasekmės bus kompensuojamos nauda, gaunama per protingą laikotarpį ateityje © Deloitte Legal 2019
 11. 11. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.lt to learn more about our global network of member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory and legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 245,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. In Lithuania, the services are provided by Deloitte Lietuva UAB and Deloitte verslo konsultacijos UAB (jointly referred to as “Deloitte Lithuania”) which are affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Lithuania is one of the leading professional services organizations in the country providing services in audit, accounting, tax, consulting, financial advisory, business advisory and legal services through over 100 national and specialized expatriate professionals. © 2019 Deloitte Lithuania

×