Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deborah harkness cartea pierdută a vrăjitoarelor - 1 - cartea pierdută a vrăjitoarelor

241 views

Published on

volumul 1

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deborah harkness cartea pierdută a vrăjitoarelor - 1 - cartea pierdută a vrăjitoarelor

  1. 1. Traducere din limba engleză Oana Cristea LITERA
  2. 2. 3
  3. 3. 4 A Discovery of Witches Deborah Harkness Copyright © 2011 Deborah Harkness Ediţie publicată prin înţelegere cu Viking, parte a Penguin Group (USA) Inc. Cartea pierdută a vrăjitoarelor Deborah Harkness Copyright © 2012 Litera pentru versiunea în limba română Toate drepturile rezervate Editor: Vidraşcu şi fiii Redactor: Justina Bandol Corector: Georgiana Enache Copertă: Andrei Gamarţ Tehnoredactare şi prepress: Bogdan Mitea Seria de ficţiune a Editurii Litera este coordonată de Cristina Vidraşcu Sturza Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HARKNESS, DEBORAH Cartea pierdută a vrăjitoarelor / Deborah Harkness; trad.: Oana Cristea. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2012 ISBN 978-606-21-0049-0 I.Cristea, Oana (trad.) 821.111(73)-31=135.1
  4. 4. 5 Pentru Lexie şi Jake,