Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estratègies de recerca digital dels estudiants universitaris

1,109 views

Published on

La constatació de la pèrdua de motivació per la recerca en els estudiants universitaris i els pobres resultats que observàvem en els treballs acadèmics ens va portar a treballar en aquest camp. Durant el curs 2007-08 vam realitzar dos estudis diferents i ara hem iniciat el tercer. De forma resumida, les tasques que hem fet han estat les següents: 1) enquesta sobre hàbits de recerca (en paper i digitals) d'un grup d'estudiants de magisteri; 2) estudi del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, per esbrinar quina contribució tenen les TIC tant en la formació dels mestres com en la seva posterior tasca professional; 3) proposta concreta de situar els aspectes relatius a les habilitats de recerca i a les TIC en l'itinerari del nou Grau de Mestre de Primària; 4) nova enquesta a estudiants universitaris sobre usos de les TIC i sobre el plagi.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estratègies de recerca digital dels estudiants universitaris

 1. 1. Recerca d’informació a Internet pels estudiants universitaris: estratègies, criteris i propostes de millora Cicres, Llach i De Ribot
 2. 2. Punt de partida <ul><li>Pèrdua de consciència de la necessitat de buscar fonts d'informació i d'ampliar coneixements </li></ul>
 3. 3. Punt de partida <ul><li>Pèrdua de consciència de la necessitat de buscar fonts d'informació i d'ampliar coneixements </li></ul><ul><li>Ús de fonts bàsiques i limitades </li></ul>
 4. 4. Punt de partida <ul><li>Pèrdua de consciència de la necessitat de buscar fonts d'informació i d'ampliar coneixements </li></ul><ul><li>Ús de fonts bàsiques i limitades </li></ul><ul><li>Cerques limitades quant a la llengua </li></ul>
 5. 5. Punt de partida <ul><li>Pèrdua de consciència de la necessitat de buscar fonts d'informació i d'ampliar coneixements </li></ul><ul><li>Ús de fonts bàsiques i limitades </li></ul><ul><li>Cerques limitades quant a la llengua </li></ul><ul><li>Plagi </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ Elements accessoris. Sovint acostuma a haver-hi uns altres elements de caràcter accessori que no afecten la part fonamental, la definició hermètica. Basteixen l’endevinalla per fer-la més poètica o donar-li caràcter. Tenen caràcter poètic i sacramental. Són les fórmules de començament i acabament que adornen les endevinalles i els atorguen una certa ritualitat.” (Calbet 2006:21) </li></ul><ul><li>“ D'aquestes dos endevinalles n'hauran de triar una per exposar-la oralment a classe. Per últim a l'hora d'informàtica els alumnes passaran a ordinador les endevinalles i es farà un dossier, com a resultat final. [...] Aquesta unitat didàctica consta de cinc sessions per tant es pot fer en una setmana. [...] Amb les endevinalles que teniu a continuació heu d'omplir els espais buits que si troben, i fer-ne un dibuix representant la resposta de cada una.” </li></ul>
 7. 7. Punt de partida <ul><li>Pèrdua de consciència de la necessitat de buscar fonts d'informació i d'ampliar coneixements </li></ul><ul><li>Ús de fonts bàsiques i limitades </li></ul><ul><li>Cerques limitades quant a la llengua </li></ul><ul><li>Plagi </li></ul><ul><li>Desaparició de l'apartat de referències o bibliografia en els treballs de recerca </li></ul>
 8. 8. Punt de partida <ul><li>- Còmics: </li></ul><ul><li>- La Mafalda </li></ul><ul><li>- Zipi y Zape </li></ul><ul><li>- Tintín </li></ul><ul><li>- El Capitán Trueno </li></ul><ul><li>- Mortadelo y Filemón </li></ul><ul><li>- Snoopy </li></ul><ul><li>- Llibres: </li></ul><ul><li>- Gran enciclopèdia catalana </li></ul><ul><li>- Diccionari de la llengua catalana </li></ul><ul><li>- Enciclopèdia Vox </li></ul><ul><li>- Adreces d'internet: </li></ul><ul><li>- www.xtec.cat </li></ul><ul><li>- www.edu365.cat </li></ul><ul><li>- www.wikipèdia.es </li></ul>
 9. 9. L’enquesta <ul><li>1. Quan has de preparar un tema per un treball, habitualment busques més informació de la que et proporcionen les classes presencials? </li></ul><ul><ul><li>Sí 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>No 10% </li></ul></ul>
 10. 10. L’enquesta <ul><li>3. Quan decideixes que has de buscar més informació, amb quin objectiu ho fas? </li></ul><ul><ul><li>Buscar informació concreta (omplir buits sobre el meu coneixement del tema) 67% </li></ul></ul><ul><ul><li>Llegir més sobre el tema (aprofundir el meu coneixement) 33% </li></ul></ul>
 11. 11. L’enquesta <ul><li>4. Quins tipus de coneixements dels que t’ofereix la xarxa et sol interessar més? </li></ul><ul><ul><li>Informació sobre el marc teòric del tema que estudio 45% </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprofundiment de conceptes sobre el tema que estudio 22% </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes contextuals, històrics (autors, dates i publicacions rellevants) 5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiències i recursos connectats amb la pràctica 28% </li></ul></ul>
 12. 12. L’enquesta <ul><li>5. Quan has de buscar informació sobre un tema, recorres més a materials en paper (publicacions) o a materials digitals (internet, cd-roms…) Per què? </li></ul><ul><ul><li>Publicacions en paper 25% </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicacions digitals 75% </li></ul></ul><ul><ul><li>Per què? </li></ul></ul>
 13. 13. L’enquesta <ul><li>6. Anota en el següent quadre avantatges i desavantatges dels materials en paper i digitals a partir dels següents criteris: </li></ul><ul><ul><li>Fiabilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitat d’ús </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitat d’accés </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualització de la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Esforç de lectura </li></ul></ul>
 14. 14. L’enquesta 94% 6% ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 97% 3% FACILITAT D’ACCÉS 92% 8% FACILITAT D’ÚS 44% 56% ESFORÇ DE LECTURA 57% 43% VOLUM D’INFORMACIÓ 5% 95% FIABILITAT PUBLICACIONS DIGITALS MATERIALS EN PAPER
 15. 15. L’enquesta <ul><li>7. Com decideixes que la informació que has trobat a Internet és verídica? </li></ul><ul><ul><li>La contrasto amb altres fonts d’informació. 72% </li></ul></ul><ul><ul><li>Em fixo en l’autor de la pàgina. 7% </li></ul></ul><ul><ul><li>La contrasto amb els meus coneixements previs. 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Em fixo en el disseny i estructura de la pàgina web. 1% </li></ul></ul>
 16. 16. L’enquesta <ul><li>8. Quina estratègia fas servir, quan busques informació a Internet? </li></ul><ul><ul><li>Buscar en un cercador (Google, Yahoo, etc.). Quin? 89% </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar en diversos cercadors. Quins? 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaig directament a pàgines conegudes anteriorment. 7% </li></ul></ul><ul><ul><li>Busco en portals especialitzats. Quins? 2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar en blogs, fòrums, llistes de distribució i altres. 0% </li></ul></ul>
 17. 17. L’enquesta <ul><li>9. En quina llengua busques la informació? </li></ul><ul><ul><li>Només llegeixo pàgines en català i/o castellà, </li></ul></ul><ul><ul><li>no busco informació en altres llengües 67% </li></ul></ul><ul><ul><li>Llegeixo pàgines en català, castellà, anglès (i altres) 33% </li></ul></ul>
 18. 18. L’enquesta <ul><li>10. En el cas de les pàgines web, et fixes en qui ha creat o qui gestiona la pàgina? </li></ul><ul><ul><li>Sí. 43% </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 57% </li></ul></ul>
 19. 19. L’enquesta <ul><li>11. Com elabores la informació que extreus de la pàgina? </li></ul><ul><ul><li>N’extrec les idees principals i les </li></ul></ul><ul><ul><li>explico a la meva manera. 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>Reprodueixo fragments exactes de la </li></ul></ul><ul><ul><li>informació que he trobat. 10% </li></ul></ul>
 20. 20. L’enquesta <ul><li>12. Com cites la informació (en general) que has extret de la xarxa? </li></ul><ul><ul><li>A la bibliografía. 63% </li></ul></ul><ul><ul><li>Al cos del text / a peu de pàgina. 1% </li></ul></ul><ul><ul><li>A la bibliografía i al cos del text / </li></ul></ul><ul><ul><li>a peu de pàgina 31% </li></ul></ul><ul><ul><li>No la cito. 5% </li></ul></ul>
 21. 21. L’enquesta <ul><li>13. Habitualment reprodueixes fragments exactes de la informació disponible? Cites la font o no? </li></ul><ul><ul><li>Sí. Com ho fas? 40% </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 60% </li></ul></ul>
 22. 22. Adequacions i perspectives: el futur <ul><li>Fer veure als estudiants la necessitat d’ampliar els coneixements mitjançant la recerca. </li></ul><ul><ul><li>Contrastar les pròpies opinions </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrastar les opinions del professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivació pel “saber més” </li></ul></ul>
 23. 23. Adequacions i perspectives: el futur <ul><li>Trencar els tòpics sobre els materials en paper i digitals </li></ul><ul><ul><li>Educar els alumnes sobre la fiabilitat dels materials: no és tan important si estan publicats en paper o per Internet com la credibilitat dels autors </li></ul></ul><ul><ul><li>Trencar el tòpic que a Internet els materials estan actualitzats. </li></ul></ul>
 24. 24. Adequacions i perspectives: el futur <ul><li>Tractament del plagi </li></ul><ul><ul><li>No és nou, però s’ha revitalitzat per la facilitat d’accés a la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació en l’ètica i el rigor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació metodològica sobre com utilitzar les idees o paraules d’altres persones honestament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compromís de les universitats per combatre les males praxis. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ L’oceà de dades que inclou la xarxa és inabastable i inútil si no podem distingir les perles de les escombraries” (Cassany 2006:166)  TRANSFORMAR INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT </li></ul></ul>

×